Enesemeisterlikkuse seminar "Kes Ma Olen"
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Veebr 13 R 17:00
2015 Veebr 15 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Seminari sissejuhatuses mõtestatakse lahti enesetajumise ja - tunnetamise ning enesejälgimise ja -vaatlemisega seotud teemasid. Praktiliste harjutuste abil õpitakse sisemiste protsesside jälgimist ja tajumist. Ülejäänud seminari tegevuses käsitletakse psüühika, teadvuse, isiksuse, ego ja alaisiksuste olemasolu.

Seminari "Kes Ma Olen" teemad:

• Kuidas kujuneb meie minapilt. Iseenda ja maailma teadvustamise protsess. Teadlikkuse ja teadvustamise instrumendid.
• Tähelepanu kui „psüühiline organ" ja tähelepanelikkus. Sisemaailmas toimuva varitsemine, jälitamine ja sellele reageerimine.
• Inimteadvuse 3 reaalsust ja nende keeled – mõtted, tunded, kehaaistingud (info, energiad, kehaprotsessid).
• Isiklik ajalugu; kuidas ta loob meie iseloomu, harjumusi, reaktsioone, isiksust ning elusituatsioone ja sündmusi.
• Minateadvuse paljusus.
• Isiksus ja alaisiksused.
• Mis on EGO.
• Sisemine psüühiline perekond – peamised alaisiksused, iseloomu ja isiksuse allikad.
• Alaisiksuste jõud, energia ja teadlikkus.
• Alaisiksuste liigid ja vormid.
• Arhetüüpsed protsessid ja nende seosed alaisiksustega.
• Eelmised elud ja esivanemad kui hetkes elavad alaisiksused.
• Loominguliste, spontaansete, mänguliste alaisiksuste arendamine.
• Haigused ja alaisiksused. Enesetervendamine.

Seminari "Kes Ma Olen" praktikad:

• Kehalis-dünaamilised praktikad – jooga, tants, pantomiim
• Hingamispraktikad
• Rollimängud
• Konstellatsioonid
• Eneseanalüüs ja rühmatööd

 

Päevakava
Reede:

18.00- .......... sissejuhatus

Laupäev:
7.00-8.00 hommikune dünaamiline hingamispraktika
8.30-9.30 hommikusöök
10.00-14.00 põhiprogramm
14.00-15.30 lõunasöök
15.30-18.30 põhiprogramm
18.30-19.30 õhtusöök

Pühapäev:
7.00-8.00 hommikune dünaamiline hingamispraktika
8.30-9.30 hommikusöök
10.00-14.00 põhiprogramm
14.00-15.00 lõunasöök
15.30-17.00 seminari kokkuvõte ja lõpetamine

Kohale palume tulla reedel 1 h enne seminari algust, et oleks aega end sisse seada.

SEMINARI HIND:   150€
Koolitaja:               Tõnu Talimaa
Ööbimine:                www.tuisuliiva.ee  "Tuisuliiva Puhkemaja"
Riietus:                       vabaaja mugavad riided
Vajalik:                        kirjutusvahend ja paber

Hind sisaldab majutust ja toitlustamist.

INFO JA REGISTREERIMINE:
Tõnu Talimaa
Tel: +372 55 646 987
E-mail: terviklik1@terviklik.ee

Sarnastel teemadel