Tantraõhtu Romain Salomon’iga - Teadlik Kallistamine - Tantra event with Romain Salomon - Conscious Cuddling
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Juuni 10 K 18:30
2015 Juuni 10 K 22:30
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Tantra event with Romain Salomon - Conscious Cuddling

BELOW IN ENGLISH
Description en FRANÇAIS en bas

Siseneme Paarisuhete või Armastajate vahelistesse intiimtsoonidesse ja keerukustesse. Me väljendame oma kõige paremini kaitstud ja varjatud, sügaval pesitsevaid ja allasurutud tundeid selleks, et end lõpuks vabastada nende nakkuslikest küünistest ja täienisti tagasi saada endale ja oma erinevatele partneritele suunatud sügav Armastus, usaldus, rõõm ja nauding.

Lisaks uurime Viha Olemust ja toetame selle muundamist Armastuseks läbi võimsate, väestavate ja tõhusate harjutuste. LÕPUKS ometi on sul võimalus turvalises kohas lasta vabaks oma sisemine viha ja sügavad pettumused. Need pettumused võisid sündida sinu suhetest meeste või naistega, pereliikmetest, maailmast või endasse suhtumisest. Neid harjutusi tehes tunned sa, kuidas suur emotsionaalne koorem su õlgadelt maha langeb ja mööda su selga ära sulab.

Meie praktiline tegevus annab sulle loomulikult rõõmu ja kerguse tunde, kuna see annab sulle tagasi su enesekindluse ja eneseväärikuse. See kingib sulle ka meelekindlust seoses emotsioonidega, vastupidiselt nõrkuse, ebaratsionaalsuse ja ebakompetentsuse tundele.

Aeg: 10.JUUNI 2015. a. 18:30 - 22:30
Koht: Tallinnas, Taiji klubis, Pärnu mnt 102 E korpus II k
Kellele: oodatud on nii naised kui mehed, üksi tulijad ja paarid
Keel: õhtu on prantsuse keeles eestikeelse tõlkega
Osaluspanus: 25€

Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine!
Registreerimine ja lisainfo: info@tantratee.ee, tel: 58046 838

JÄRGNEVAD ÜRITUSED ROMAIN SALOMON'IGA - TANTRA: SÜDAME JA SEKSI ÜHTESULAMINE

12.-14.juuni Tantraretriit Romain'iga Läänemaal - Sacred Tantra: Enter into the Law of Fusion

ROMAIN SALOMON
Kes pagan see Romain Salomon on?

Romaini Töö ja Kire aluseks ja siin elus on alljärgnev pakiline küsimus:

>* Kuidas see müstiline, salapärane ja esoteeriline Kõiksuses hõljuv energia TEGELIKULT töötab?
JA
>* Kuidas ME seda enda Hüvanguks Kasutame ning selle Kasutamises Meisterlikkuse saavutame?

Romain on asunud teekonnale, et avastada need Saladused ja ta on omandanud suure osa selle maagilisusest kasutades seda oma soovide teostamiseks ...

Nimetage teda Targaks ja Tembutavaks Võluriks ... Ta on edukalt haakinud ja sulandanud energeetilise teraapia imepärased maailmad oma "käsitsi tehtud" ja ainulaadselt viimistletud Tantristlike Praktikatega.

Enne oma Kutsumuse tunnistamist ja täielikku kehastamist siin Planeedil pidi Romain kogema piiravaid ja surmavaid hirme ning need Ületama. Kõige olulisem neist oli tema Surmalähedane Kogemus peaaegu 12 aastat tagasi.

Sellest hetkest alates arendas ja voolis Romain ennast meisterlikuks ja tundlikuks õpetajaks, kes ta on praegu. Oma tervendavate käte abil individuaal- ja grupisessioonidel, oma Perekonstellatsioonide töö kaudu; Magnetismi, Vabastava Hingamise, Šamanismi, Energiavahaga Ravitsemise ja ülemaailmsete Tantra Töötubade ja Programmide kogemuse abil on ta aidanud tuhandetel inimestel realiseerida Looja Antud Sisemise Jõu Allikat.

Romain loob ja arendab oma juhendamismeetodeid ümber nähtuse, mille ta on nimetanud Ühtesulamise Seaduseks (Ühtesulamise Seaduse üksikasjalikum kirjeldus on peale programmi kirjeldust).

Romain on oma elus olnud ka Nõustaja nii autistlikele lastele kui ka narkoprobleemidega noorukitele, Kokk luksushotellides ning ta on jätkuvalt aktiivne Ettevõtja.

... Kujutle pikajuukselist, pikka kasvu, värvilises riietuses paljasjalgset meest juhtimas 300-pealist inimhulka kehalistesse sügavustesse, mille kogemist enamus Paare ei ole suutnud isegi Kujutleda või sellest Unistada. See Kuumus ... see Intensiivsus ... see Vabanemine ... see tukslev Seksuaalenergia ... & see sügav lähedus oma partneriga läbi Südame, kus sa tunned, et olete sõna otses mõttes sulanud ja lahustunud üheks, plahvatades koos orgasmi õndsuses.

Romaini asjatundlikkus mitte ainult ei meelita, õrrita ja kõdita meie seksuaalseid soove või fantaasiaid, see tervendab ka sügavalt emotsionaalseid arme ja haavu ning viib lõpuks inimesed oma ulatuseni. Piirideni, mida tema või temake ei julge alguses ületada. Seejärel õrna lükkega ja rohke tantristliku hingamisega läheb ta oma piiravatest uskumustest kaugemale ning naaseb Puhastatuna - kirgastatud, vabam, ekstaatiline ... Võidukas.

Romain hoolitseb enda eest igapäevaselt Noorendades ennast ja oma Pakatavat Elujõudu maitsva tervisliku toidu, jooga, kontakt-improvisatsiooni tantsu, pühade tantristlike praktikate, külma dušši, meditatsiooni ja rohke naeruga!

Sellisel moel elab ta pidevas tänulikkuses iga hetke täiuslikkuse eest, sealjuures pakkudes endast Parimat oma hinnalistele Klientidele, Partneritele ja Pereliikmetele ... ja ta on elevil võimalusest aidata sul ennast tunda super-laetuna, super-sensuaalsena ja Toorest Jõust ülevoolavana.

Romain pakub individuaalseid 2-3 tunniseid tervendamis-sessioone õhtuste töötubade vahepealsel ajal. See kindlustab sulle, et saad kogu isikliku tähelepanu, mida vajad ja nõuad.

IN ENGLISH:

Tantra event: Conscious Cuddling Workshop – 4 hours

We will enter into the intimacies and intricacies of the Couple, or Lovers, in relationships. We will express our most guarded and concealed, deep-seated and repressed feelings in order to finally free ourselves from their infectious claws and wholly regain profound Love, trust, joy, and pleasure towards ourselves and towards our different partners.

We also explore the Nature of Anger and aid in it's Transmutation into Love through powerful, energizing and effective exercises. You FINALLY get to have the opportunity to release your internal anger and deep frustrations in a safe place. These frustrations could spawn from your relationship towards men or women, from family members, the world, or towards yourself. As you engage in these exercises you feel many heavy emotional weights lifted off of your shoulders and melting off of your back.

Our practice here will naturally give you a sense of joy and ease, as it grants you back your confidence and self-worth. It will equally gift you with the sense of strength in relation to your emotions as opposed to feelings of weakness, irrationality or incompetency.

Join us, chime in the angelic voice of the Heart, and you'll be happy, satisfied, and possibly overwhelmed with warm loving bliss.

Warning: you may feel sensations of joy and love bursting from your Heart chakra and have a permanent smile on your face for several hours or days after this meditation. This is common and will make the rest of your retreat here that much more exciting, expanding, and powerful !!

Time: 10th June 2015, 18:30 - 22:30
Place: Taiji club, Pärnu mnt 102, Tallinn
To whom: men and women are welcome to participate, as well as singles and couples
Language: the event is in French with Estonian/English translation
Fee: 25€

The number of participants is limited, pre-registration necessary!
Registration and additional info: info@tantratee.ee, tel: 58046 838

FOLLOWING EVENTS WITH ROMAIN SALOMON - TANTRA: HEART & SEX FUSION

12-14th of June Tantra retreat - Sacred Tantra: Enter into the Law of Fusion

ROMAIN SALOMON

WHO THE HECK IS ROMAIN SALOMON?

The basis of Romain's Work and Passion in life comes from the pressing question :

>* How does the mystifying, enigmatic and esoteric energy floating around the Universe REALLY work?

AND

>* How do WE Use it for our Benefit and Master its Use?

Romain has set out to discover these Secrets and has already assimilated much of its magic, applying it to materialize his desires...

Call him the Wise & Whimsical Wizard... He has successfully meshed & melded the miraculous worlds of energetic therapy with his own 'hand-made' and uniquely-crafted Tantric Practices.

Before he acknowledged and fully embodied his Vocation on the Planet, Romain had to Undergo and Overcome limiting and lethal fears. The most prominent experience being his Near Death Experience almost 12 years ago.

It is from this point that Romain grew and sculpted himself into the masterful and sensitive teacher that he is today, helping thousands of people realize their God-Given Source of Power Within through his Hands-on-Healing individual and group treatments, his work in Family Constellations, his experience in Magnetism, Rebirthing Therapy, Shamanism, Energy Wax Treatments, and his Tantric Workshops & Programs world-wide.

Romain constructs and develops his methods of instruction around what he has dubbed : the Law of Fusion. (more details on the Law of Fusion at the bottom of the program description.)

In his life Romain has also been a Counselor for autistic children as well as for adolescents with drug problems, a Chef for luxurious hotels, and continues to be an active Entrepreneur.

... Picture a long-haired, bare-foot, tall & colorful robed man leading a mass of three-hundred people into bodily depths that most Couples could never even Imagine or Dream of experiencing. The Heat... the Intensity... the Release... the throbbing Sexual energy...

... & that profound Heart connection with your partner, where you feel like you have literally melted and merged into one and are together exploding with orgasmic bliss.

Romain's expertise not only pleases, teases and tickles us into our sexual desires or fantasies, and it not only profoundly heals emotional scars and wounds, it ultimately brings people to the extent of themselves. To the limits she, or he, at first, dares not cross. And then with a little push and a lot of deep tantric breathing, goes beyond his or her limiting beliefs and S(he) comes out Refined; enlightened, free-er, ecstatic... Victorious.

In his daily life, Romain takes care to Rejuvenate himself & his Vital Life energy with delicious healthy food, yoga, contact improv dancing, sacred tantric practices, cold showers, meditation, and plenty of laughter~!

In this way, he is living in a constant state of appreciation of the Perfection of every moment & simultaneously, offers the Best of himself to his treasured Clients, Partners, and Family members ~

... & he is thrilled to get you super-charged, super-sensual, and overflowing with Raw Power!

One-to-one personal 2-3 hour healing sessions will be offered by Romain between evening workshops throughout the entirety of the event. These will ensure that you are given all the personal attention you require and demand.

WHAT IS TANTRA ?
In Tantra, there are two paths you can go by : One is solely dependent on the Self, which is made of abstinence, meditation and yoga. The second path is that of the couple, whether in a monogamous relationship or a polygamous one.

Tantra is first and foremost the control and concentrated ability or mastery of our internal source energy.

It is a synergy, fully balanced between the poles of the masculine and the feminine, which internalizes sacred space and creates unification between what is inside and outside of us. That includes our partners, our everyday relationships, our connection with the Earth, and everything else. It is all-encompassing.

The most important thing to recognize from the Body's perspective is the intimate connection between the Heart and the Jewels, or Genitals. These two compliment one another and are entirely One in Action, wholly in Unison. In Tantra, one does not function without the other. Like a single entity fully charged with awesome powerful magical and creationist capacities, it is a profound conscious being-ness to maintain with full alertness, full pleasure, and complete awareness.

This flaming energy that we can imagine as a full on INFERNO within us is the most powerful, creative and electrifying energy that we have the honor to MASTER the use and appliance of in this lifetime.

This VITAL energy we speak of, which is of the same exact nature as our sexual energy, if and only if it is properly used and directed, brings an individual and his counter-parts (partners, lovers, and couples) into a profound reconnection to Self, in the full CARE of the Universe and is wholly INTER-LACED with Self-Love.

In order to Live LIBERATING & FREE lives, meaning without emotional dependency, we must, and are here to re-learn to know ourselves through a truly Respectable Sexual standpoint.

Our energy is so valuable and precious !

And we must not go about dispersing it just anywhere with no focused and precise objective or intention.

Periods of Abstinence from our sexual relations are a valuable occasion and opportunity to reflect on the Inner Self... and on our true desires for the intimacy and bliss we want to kindle between Ourselves and our Lovers.

If SEX isn't LOVE, then how can we feel or give love to ourselves or even to our partners in an authentic sexual communion ?

TANTRA is the sacralisation of UNION and of Love.

Utilizing and Opening our energetic Centers, or Chakras, gives 2 people the opportunity to Unify in total appreciation of one another in a sacred space that is both energetic and downright ALCHEMICAL !

The ENERGY of Sacralisation between Body and Being is achieved through Eye Gazing, Dance, Breathing, Touch and Tenderness (through Caresses and Massages.)

Tantra offers us such BENEFICIAL transformations within ! So profound so as to Open our energetic Centers.

As of right now, we have the opportunity to be in HARMONY with our very own precious, special selves, to feel in unison, reaching COSMIC and universal ORGASM, emitting such a UNIQUE sensation as feeling integrated and in direct connection with absolutely everything.

One-to-one personal 2-3 hour healing sessions will be offered by Romain between evening workshops throughout the entirety of the event. These will ensure that you are given all the personal attention you require and demand.

FRANÇAIS:

Conscious Cuddling Workshop – 4 heures

Nous pénétrons dans l'intimité du Couple pour exprimer nos sentiments les plus enfouies et réprimés pour pouvoir nous en libérer. Les exercices nous permettes de retrouver l'amour, la confiance, la joie, et le plaisir envers nous-mêmes et l'autre.

La transmutation de la colère en Amour avec des exercices profond, puissant, énergisant et concret. De plus, vous aurez l'occasion de relâcher vos colères intérieurs. Ca peut être des colères envers les hommes ou les femmes, votre famille, le monde ou bien vous-mêmes. Lorsque vous vous engagez dans ses exercices, vous sentez des poids émotionnelles en moins sur vos épaules. Enfin, un soulagement que vous méritez depuis toujours.

Cela vous rends joyeux de ressentir un 'sourire intérieure' et vous redonne confiance en vous. Cela vous apportes aussi la confiance pour gérer vos émotions d'une manière qui vous donne le sentiment de puissance et non pas de faiblesse.

Nous vous rappelons que cette méditation est facile et applicable a toute et à Tous. En fait, nous avons fait en sorte que tout participants, débutants ou expérimentés, profitent de cette expérience. En recevant un énorme bénéfice physique et émotionnel. Vous avez la garantie d'une expérience de connexion intérieure de joie et la libération de toute stagnation dans le temple sacré au sein de votre coeur.

QUI EST ROMAIN SALOMON ?

Romain est passionné par ce qu'il fait, il se régale tout les jours a le faire, et y continuera pour la durée de ça vie sur la Terre.

Allons dans les détails de sa Passion. Le fondement de son service dévouer gravite autour de la question la plus tenté par l'être humain :

>* Comment l'énergie Universelle circule-t-elle et se manifeste-elle dans notre RÉALITÉ ?

ET

>* Comment pouvons-NOUS l'utiliser et la Maitriser a notre Avantage ?

Actuellement, Romain assimile déjà beaucoup de cette énergie et l'applique tout le temps dans sa vie quotidienne.

Il s'est mis a découvrir ces Secrets, aimant se considéré comme un Magicien Fantaisiste. Cependant, plus fidèlement, il est un homme prodigieux et particulièrement calé dans son art.

Par sa présence lumineuse, Romain a réussi a lier et a alchimiser deux mondes, la thérapie énergétique associant des Pratiques Tantriques, évoluant dans un style unique.

Avant qu'il accepte de Vivre sa Vocation sur Terre, Romain dépasse et traverse au delà de ses peurs qui le limite. Lorsqu'il expérimente sa NDE (Near Death Experience) il y a 12 ans, l'expérience la plus étonnante de sa vie, il en tire une grande inspiration pour évoluer et émerger professionnellement dans son art.

C'est a partir de ce moment la qu'il grandi, évolue, et se sculpte comme le leader magistrale incontestable et sensible qu'il est aujourd'hui.

Il a et continue d'aider et d'inspirer des milliers de personnes a réaliser leur Puissante Énergie, aligné avec la Source en Eux-Mêmes. Il réalise ceci a travers ses Soins-de-Guérison, son travaille de Constellation Familiale, son expérience dans le Magnétisme, le 'Rebirth', le Chamanisme, les traitements de Cire Énergétiques, et ses Ateliers et Programmes de Tantra a travers le monde.

Romain construit et développe ses méthodes 'd'exploration du Soi' autour du concept qu'il nomme : La Loi de Fusion. (Plus de détailles sur la Loi de Fusion en bas de la description du Programme.)

Au fil de sa vie, Romain a aussi été éducateur spécialisé pour les enfants autistes et pour les adolescents problématiques souffrant d'addictions, un Chef de Cuisine dans des palaces luxueux, et il est actuellement toujours un Entrepreneur en action créant sans arrêt de nouvelles structures d'expansion de l'être.

... Imaginez un grand homme au cheveux-longs, pieds-nu et en tenue coloré, enseignant a une foule de trois-cents chercheurs désireux ou expérimenté a travers des profondeurs corporelles que la plupart des Couples ou Esprits Curieux, au caractères ouvert, ne peuvent a peine Imaginer ou même Rêver d'une telle expérience. La Chaleur... la Sueur... la Détente... l'Intensité... l'énergie sensuelle palpitante a travers votre corps...

... & cette profonde connexion du Coeur, d'union cosmique avec votre partenaire, vous trouvant a ce moment précis dans l'harmonie totale, fusionné, prêt a exprimer la jouissance orgasmique du corps tout entier.

Des sessions de soins individuelles de 2-3 heures sont offertes par Romain entre les ateliers pendant toute la durée de l'événement. Cela vous donne l'opportunité et le bénéfice de cibler tout blocages personnelles et prioritaire.

LE TANTRA : C'EST QUOI ?

Dans le Tantra, il y a deux voies d'accès possible : Une voie sèche qui est faites d'abstinence, de méditation et de yoga. La seconde voie, celle du couple qu'elle soit monogame ou polygame.

Le Tantra est l'équilibre, l'expansion et la gestion de notre énergie interne. Il intègre tout dans la sexualité humaine et ne rejète rien. Le Tantra nous amène à pleinement équilibrer nos pôles masculin et féminin par la création d'un espace sacrée. La, une communion est formé avec notre intérieure et notre extérieur, ce qui inclus nos partenaires, nos engagements dans la vie de tout les jours, notre connexion avec la terre, et tout autre choses.

Le plus important a noter au niveau du Corps est la connexion qu'il établie entre le Cœur et le Sexe. Ces deux pôles sont complémentaire l'un a l'autre. Ils sont fait pour vivre pleinement l'expérience de l'Union. Pour un bon équilibre les deux doivent établir une forte connexion énergétique.

L'énergie sexuelle FEU est la plus puissante que nous ayons à MAÎTRISER.

Cette énergie VITALE qui est la même que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement dirigée, amène l'individu (et par extension les partenaires ou le couple,) vers une connaissance profonde de lui-même, dans la CONFIANCE absolue de l'Univers, en INTERRELATION avec l'Amour du Soi.

Pour vivre LIBRES et ainsi ne plus être dépendants émotionnellement, nous devons réapprendre à nous connaitre à travers une Sexualité plus Respectueuse.

Notre énergie est si précieuse.

Et nous nous devons de ne pas en faire n'importe quoi, en la dispersant sans objectifs précis.

Une période d'Abstinence de relations sexuelles peut être une très bonne Occasion de réflexion sur Soi... et nos véritables désirs dans l'épanouissement de notre Couple intérieur et extérieur.

Le TANTRA est la sacralisation du rite de L'UNION et de l'Amour.

Si le SEXE n'est pas L'AMOUR, alors comment éprouver notre amour pour nous mêmes et pour notre partenaire(s) dans une relation sexuelle authentique ?

Utiliser l'Ouverture de nos Centres énergétiques (Chakras) permets aux 2 personnes de s'Unir dans un espace énergétique et ALCHIMIQUE.

L'ÉNERGIE de Sacralisation des Corps et des Êtres passe au travers du Regard, de La Danse, de la Respiration, du Touche et des Caresses spécifiques.

Le Tantra nous apporte des transformations BÉNÉFIQUES et profondes jusqu'à l'Ouverture de nos Centres énergétiques (chakras). Nous pouvons dès lors être en HARMONIE avec nous-mêmes, et unis pour atteindre un ORGASME universel et COSMIQUE, éprouvant la sensation UNIQUE d'être relié au tout.

Des sessions de soins individuelles de 2-3 heures sont offertes par Romain entre les ateliers pendant toute la durée de l'événement. Cela vous donne l'opportunité de cibler tout blocages personnelles et prioritaires.

Sarnastel teemadel