Sünnitoetaja (doula) aastane kursus
Tegevus » Kursus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Sept 12 L 10:00
2016 Juuni 12 P 17:00
Europe/Tallinn

Sõna "doula" tuleb iidsest Kreekast, viitab naisele, kes on teenimises; on koolitatud ja kogemustega professionaal, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge naisele raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Õppevorm: tsükliõpe, 1-2 nädalavahetust kuus

Õppe kestus: 1 aasta (sügis 2015 - varasuvi 2016)

Õppe maht: 450 tundi, sh 150 tundi iseseisvat tööd

Tunniplaan: vaata siit!

Õppe toimumise koht: Weizenbergi 20b, Tallinn.

Õppe maksumus: aastane programm (koos kirjalike materjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmisega) alates 2500 eurot (tasumisega ühes osas).

Iga nädalavahetus eraldi tasudes programmis osalejale maksab 170 eurot (kokku toimub õppetöö 18 nädalavahetusel). Registreerides tuleb tasuda deposiitmakse 100 eurot, mis arvutatakse maha viimase õppemooduli tasust. Võimalikud muud kokkulepped. 

Registreerimine kursusele: tarkustekool @gmail.com.

Õppekava eesmärk: Tagada rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetne haridus töötamiseks noorte perekondadega, toetades neid raseduse, sünnituse ja sünnijärgsel perioodil ning võimaldada õpilasel omandada vajalikud kompetentsid.

Lõpetamise tingimused: 80% koolitustel osalemine ja positiivsele hindele eksami sooritamine.

Õppekava läbinud õpilane oskab:

- Omab süsteemset ülevaadet sünnitoetamise põhimõistetest, teoreetilistest teadmistest, praktilistest oskustest ja eetilistest hoiakutest, suhtumaks sallivalt kliendi ja kolleegide väärtushinnangutesse.

- Rakendab protsessipõhist abi lapseoote perele, sidudes kutseala teooria,
praktika ja holistliku inimkäsituse, ning omab valmisolekut iseseisvalt toetuse osutamiseks, kandmaks vastutust tööandjana või töövõtjana.

- Oskab selgitada ning arutleda eesti ja inglise keeles kutsealaga seonduvatest probleemidest ning lähtuvalt probleemist osutada turvalist peretoetuse teenust

- Tunneb ja arvestab oma töös erinevatest kultuuridest ja subkultuuridest pärinevate inimeste tavade, tõekspidamiste ja hoiakutega, osaledes aktiivselt kodanikuühiskonnas.

- Oskab oma kutsealases tegevuses rakendada õpetamis-, juhtimis- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning omab valmidust elukestvaks ennastjuhtivaks õppimiseks ning kutsealaseks täiendamiseks.

- Oskab kliendi ja ühiskonna huve kahjustamata koguda vajaminevat informatsiooni, seda kriitiliselt ja loovalt analüüsida ning saadud tulemusi oma kutsealases tegevuses rakendada.

DOULA PROGRAMM 

Sarnastel teemadel