Tartu Reiki Kooli reiki III astme õhtukursus Tartus
Tegevus » Kursus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Nov 09 E 18:00
2015 Nov 16 E 21:00
Europe/Riga
Tunnuspilt

 Usui Reiki on algallikapõhine Loomuliku Tervendamise meetod. Õpetus on jagatud kolme astmesse. Õiguse tulla III astme koolitusele tagab II astme läbimine Reet Karro või Reet Karro poolt aktsepteeritud õpetaja juures mitte vähem kui 6 kuud tagasi.

Reikis on III aste SHINPI-DEN meistri tase ehk müsteerium. Sellel astmel toimub kolmas häälestus ja antakse edasi meistri sümbol, mantra ning nende kasutamise viisid. See on kõrgeima energeetilise võnketasandiga aste, kus vaimsusel ja vaimsel arenemisel on väga oluline roll. See on üksolemine kõiksusega, kõigega siin (ja sealpoolses) maailmas.


9.-16. novembril 2015 toimub Tartu Reiki Koolis põhjalik reiki III astme kursus, mis koosneb 6 tundi (üks laupäev) kestvast kursusest Tartus, Hingamisstuudios ja iseseisvast tööst, mille osaleja esitab enne või pärast kursust, kui ta soovib tunnistuse kätte saada juba teisel õhtul, siis hiljemalt 13. novembril.


Tunnistusel seisavad läbivõetud teemad ja tekst "... lõpetas reiki III astme kursuse 16. novembril 2015". Kes soovib tunnistusele teksti „reikimeister-õpetajana" ja saada täielikud meistriõigused , peaks lisaks läbima 2,5-kuulise õpetajakoolituse, mille juurde kuuluvad ka materjalid reiki õpetamiseks eri astmetel.


Kursusele pääsemine
Kursusele pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud vähemalt 7-tunnise Usui reiki II astme kursuse Reet Karro või Reet Karro poolt aktsepteeritud õpetaja juures mitte hiljem kui aprillis 2015. Teiste õpetajate õpilased peaksid lisaks osalema vähemalt ühel praktikal või kordama vähemalt osa II astme kursusest või kogu kursust.


Kordajana pääseb kursusele ja vaid 50% osalemistasust maksab reiki III astme praktik või reikimeister-õpetaja. Teiste õpetajate õpilased peaksid lisaks osalema vähemalt kahel praktikal, teine neist kindlasti praktika II-III astme praktikutele või osa II astme kursusest.
Eraldi kordamisinfo.


Kursus koosneb järgmistest komponentidest:
a) 6-tunnine kohapealne III astme kursus Tartus
meistrisümbol ja selle kasutamine, meistrimüsteeriumi läbitegemine, üksolemise saavutamine kõiksusega.
Kohapealsel III astme kursusel
· saab IV sümboli – meistrisümboli, mis võimaldab kontakteeruda kõrgemate dimensioonide teadvuse ja nende vibratsioonidega.
· kasutades meistrisümbolit, on lihtsam teadvustada ka oma kõrgeimat mina, kes on inimesele alati parim õpetaja.
· meistrisümbol on tõeline võti igaühe tegeliku olemuse juurde.
· ühendus nii sisemiste kui välimiste teejuhtidega soodustab ka õpilase teadvuse arengut – vaimsus, loovus, intuitsioon, kõrgem ja puhtam vahetu tajumine, kujustamine ja visualiseerimine jne.
· tekib ettekujutus, miks olen just siin ja just selline ning, mis on minu roll selles maailmas.
Kursuse jooksul toimub puhastumine. Hea, kui samale ajale ei lange muid stressirohkeid ülesandeid ja osaleja saab endale pühenduda.


b) Iseseisev töö:
1) oma praktika analüüs 2) ühe reikiraamatu lühikokkuvõtte tegemine ja 3) ettekande või presentatsiooni koostamine reikist.
Iseseisva töö käigus ja selle juhendmaterjali abil omandab õpilane vajalikke kutseoskusi.


Pärast kursust jätkub õpilase teadlik ja elukestev areng inimese, teejuhi, nägija ja teadjana ja pärast õpetajakoolituse läbimist ka reikiõpetajana.


Kes on õpetaja?
Reet Karro on väljaõppinud Algallika terapeut, vabastava hingamise ja Reiki õpetaja ning energeetilise massaaži praktik. Lisaks terapeudikoolitusele rakendab ta oma kooliõpetaja töös lihvitud materjali kokkuvõtlikult ja ilmekalt edasiandmise oskust, inglise filoloogi ja tõlkija töös omandatud sõnaosavust ning kaasasündinud andeid nüüdses terapeuditöös, individuaalklientide väestamisel, teraapilise õhkkonna ja grupienergia loomisel.
Reiki voolab tema kätest katkematult kõigil teraapiaseanssidel ja toetamistel. Reet tõlgib ja levitab hea meelega infot reiki kasulikkusest ja rakendamisvõimalustest meditsiinis, teraapias, taastusravis ja elu täiustamisel.


Reet Karro ise on saanud Reiki I häälestuse Jaan Jäätsi (2004) ja Maire Sirkeli (2008) juures, Reiki II (2011) ja Reiki III (veebruar 2012) häälestuse aga Anti Kreemi juures Eesti Reiki Koolist, kes on ka ise Jaan Jäätsi õpilane. Reiki liin: Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Vanja Twan – Aila Norlamo – Raili Raunio – Jaan Jääts – Anti Kreem – Reet Karro.


Koht: Hingamisstuudio, Saekoja 36a-206.


Kaasa vahetusjalatsid, kirjutusvahend, joonistusplokk ja rasvakriidid/õlipastellid, selga mugavad, soojad ja kihilised riided, kuna energia liikudes võib hakata nii kuum kui külm ja liigume eri temperatuuriga ruumides.


Hind:
170 €, kui registreeruda ja maksta hiljemalt 01.11 40€ tagastamatut käsiraha ja
185 €, kui registreerumine jääb hilisemaks.

Hind sisaldab ka materjale, häälestust, õpetamist ja kuuma teed.


Esmakordsele III astme läbijale avaneb registreerumine kursusele siin. Kordajale aga siin.


Info: Reet Karro reet@hingamisstuudio.ee tel 56 49 27 69

 

Sarnastel teemadel