Saale Kareda loeng uue ühiskonna loomisest
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Nov 11 K 18:00
2015 Nov 11 K 20:30
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

"Meie elu siin planeedil ei kulge ainult nähtavas maailmas - teadlased on ammu öelnud, et kõigest olemasolevast adume ainult 4-5 protsenti."

(Katkend Saale Kareda sõnavõtust uue ühiskonna konverentsil)

Muusikateadlane ja -esseist SAALE KAREDA on ligi 15 aastat keskendunud transdistsiplinaarses võtmes uurimistööle. Oma ülesannet maailmas on ta seejuures tunnetanud sillaehitajana akadeemilise ja metafüüsilise maailma vahel (ta on õppinud ka reikit, kristalliteraapiat, energeetilist tervendamist jpm), aga ka nähtavas maailmas, töötades seitse aastat Viini suursaatkonnas kultuuriesindajana.

Viimased aastad on ta pikalt uurinud ühiskonna transformatsiooniprotsesse ja uue ühiskondliku paradigma kontseptsioone ning jõudnud järeldusele, et vana loojuva ühiskondliku süsteemi remontimispüüde asemel tuleb keskenduda uute, elamisväärset elu ja suuremat vabadust võimaldavate paralleelsete tugistruktuuride loomisele.

Uue elukorralduse loomine on võimalik siis, kui nn kriitiline hulk inimesi, kes on piisavalt kõrge teadlikkusega, teevad selle otsuse üheskoos ning on koostöö- ja vastutusvõimelised.

Septembri alguses käivitati Tallinnas konverentside sari, et kutsuda kokku hea tahtega, tasakaalukad ja julged inimesed, kes on valmis tegema koostööd paralleelsete struktuuride loomisel, mis toetaksid inimeste elukorraldust. Konverentside eesmärk on hoida visiooni inimväärse ühiskonna loomise võimalikkusest, tutvustada uue ühiskonna kontseptsioone, anda nõuandeid uute võrgustike loomiseks ning esitleda juba toimivaid võrgustikke.

Inimesest ja loodusest hooliva ühiskonna elukorraldus rajaneb kõige elava austamisel, kõigi ühiskondlike protsesside läbipaistvusel ja konstruktiivsel koostööl. Inimväärse uue ühiskonna alustalad on vabadus, väärikus ja vastutus.

Senise rahasüsteemi tingimustes on olnud raske luua elukorraldust, milles saaks elada vaba inimesena. Väärikalt elamise ja eneseteostuse võimalused on muutunud järjest ahtamaks. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova energia väljendus maises kehastuses.

Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale – tema kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda. Iga katsumus on võimalus muuta mingit olukorda või aegunud mustrit, juhul kui inimene ei ole kinni jäänud ohvrirolli, vaid on kontaktis oma olemusliku tuuma ja loova väega.

Vt täpsemalt: www.arengutee.com