Telekineesi võimete edasiandmise seminar Tallinnas
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Jaan 30 L 11:00
2016 Jaan 31 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

TELEKINEES – TEEKOND EDUKUSELE

Telekinees on esemete mittekontaktne liigutamine vahemaa tagant. Telekineesi oskuste õpetamise fenomen on registreeritud V.Tonkovi juhendamise all Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus "Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008", valdkonnas "Teadus ja Tehnika", alavaldkonnas nr.136. "Tehnoloogia ja Metoodika" ning on avaldatud ka ülemaailmses "Guinnessi Rekordite raamatus" nominatsioonis "Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi."

Seminaril õpetatavad oskused kätkevad endas Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide mitmekümneaastast praktilist tööd biosensoorika, energoinformaatika ja tervendamise valdkondades.
Instituudi spetsialistide poolt on välja töötatud unikaalne peenetundelise tajumuse vilumuste ettevalmistamise süsteem, mille tulemusena aktiveeruvad ulatuslikud organismi ja psüühika reservsete võimaluste arengu protsessid ning mis hakkavad arenema juba esimesest praktilisest õppusest alates. Ettevalmistuse tulemusena toimub inimese füüsilise keha ja psüühiliste sfääride sügav tervenemine, areneb intuitsioon ja mälu, omandatakse igapäevased oskused eneseorganiseerimiseks ja kriisisituatsioonidest väljumiseks.

Lähenemise uudsus ja eripära:
Tänase päeva seisuga, praktiliselt iga soovija võib mittekontaktselt liigutada esemeid, olles tutvunud unikaalse lähenemisega inimese loomulike võimete arendamiseks. Nende aluseks on hooliv suhtumine ümbritsevasse maailma ja sügav vastavus oma isiklikule loomusele.
Seminaril osalejatel on võimalus täide saata oma lapsepõlve unistus – õppida tegema imesid omaenda kätega.

Praktilised oskused ja tulemused:
Seminari I ja II osa läbijad omandavad võimed avaldada juhitud mittekontaktset mõju väikestele esemetele vahemaa tagant.
Lisaks sellele, komplekselt esemete mittekontaktse liigutamise võimega, saavad osalejad teadmised ja oskused enesetervendamises ning enesetunde, enda psüühiliste ja ka energeetiliste seisundite juhtimises, kuna need võimed avalduvad koos telekineetiliste võimetega. Lisaks sellele ilmneb inimestel elulise edukuse kasv isiklikes ja perekondlikes suhetes, ettevõtluses ning igapäevases töises tegevuses, samuti teistes meie elu valdkondades.

Kava:
I Seminar. 30 – 31 jaanuaril 2016 a. Ettevalmistus telekineesiga tegelemiseks – häälestumise praktikad, energeetilisuse kasvatamise praktikad. Vajalik inventar harjutamiseks. Telekineesi võime aktiveerimine ja arendamine. Töö rippuvate esemetega.
II Seminar. 27 – 28 veebruaril 2016 a. Telekineesi võime arendamise edasised praktikad – energeetilisuse kasvatamise praktikad, inimese magnetilised ja mittemagnetilised võimed. Vajalik inventar harjutamiseks. Harjutused kompassi nõela mittekontaktseks liigutamiseks, andurseadmete osutite liigutamine, muud osutid ja seadmed. Esemete telekineetiline liigutamine tasapindadel ja vedelikes. Töö küünlaleegiga ja teised võimalused.

Väljavõte raamatust "Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008":
V. Tonkovi õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Juhendaja:
Anastasija Nazarova, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, Rekordite ja Saavutuste Raamatu 2008 a. laureaat innovaatilise telekineesi õpetamise metoodika valdkonnas.

Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17.00, pühapäeval kell 9:00 kuni 15.00

Kursuse pikkus: 2 osa ( 2 kahepäevast sessiooni 6h/päevas).

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Hind: Seminari kahe osa maksumus kokku on 230 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord. 

Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Koolitusruumis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine).
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab seminari teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 29. jaanuariks 2016. Osalustasu kanda 29. jaanuariks 2016 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Telekineesi seminari osalustasu 2 osa eest (230) või Telekineesi seminari osalustasu 1 korra eest (125) 

www.biosens.ee
www.telekinez.com

FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

Telekineesi eksisteerimise fakt oli eksperimentaalselt tõestatud juba eelmisel sajandil. Täna võivad kõik seminari läbinud liigutada väikeseid esemeid mittekontaktselt ja see näitab, et see ei ole vaid üksikute inimeste unikaalne võime, vaid iga inimese loomulik omadus. Vaata eelmistel meie seminaridel osalenud inimeste saavutusi ja lisainfot telekineesi kohta siit:

https://www.facebook.com/bioenergeetika.kursusedeestis/videos/vob.100002285982605/103922573027275/?type=2&theater

ТЕЛЕКИНЕЗ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Телекинез – бесконтактное манипулирование предметами. Феномен обучения навыкам телекинеза под авторством Тонкова В.В. зафиксирован в книге Международного агентства рекордов и достижений «Россия. Рекорды и достижения 2008» в номинации: «Самое большое количество людей, в кратчайшие сроки обученных навыкам телекинеза».
В основу семинара положен многолетний практический опыт специалистов Института биосенсорной психологии в области биосенсорики, энергоинформатики и целительства.
Специалистами Института разработана уникальная система подготовки и развития навыков тонкочувственного восприятия, запускающая лавинообразный процесс развития резервных возможностей организма и психики, развивающийся с первого практического занятия. В результате подготовки происходит глубинное оздоровление физического тела и психической сферы человека, развивается интуиция, приобретаются навыки самоорганизации и выхода из кризисных ситуаций.

Новизна и особенности подхода
На сегодняшний день, практически любой желающий может научиться бесконтактно двигать предметы, ознакомившись с уникальными подходами развития естественных возможностей человека. В их основе лежит бережное отношение к окружающему миру и глубокое соответствие собственной природе.
Участникам семинара предлагается исполнить свою детскую мечту – научиться творить чудеса своими руками.

Практические результаты и навыки
По окончании семинара слушатели обретают возможности воздействовать на небольшие предметы бесконтактно, на расстоянии.
Кроме того, в комплексе с обучением бесконтактному воздействию на предметы, участники семинара получют навыки самооздоровления, регулирования своего самочувствия, психики и настроения. Результатом этого является повышение успешности: в личных и семейных взаимоотношениях, предпринимательской и повседневной трудовой деятельности, а также в других областях нашей жизни.

Программа
Семинар 1. 30 – 31 января 2016 г. Подготовка к занятию телекинезом, настроечные упражнения, упражнения по повышению энергетичности. Подготовка предметов для телекинеза. Занятия с отвесами.
Семинар 2. 27 – 28 февраля 2016 г. Углубленное занятие по телекинезу, упражнения по повышению энергетичности. Подготовка предметов для телекинеза. Занятия с компасами и стрелочными приборами, занятия с пламенем свечи.

Цитата из книги «Россия. Рекорды и достижения 2008»:
Ученики Владимира Викторовича Тонкова посредством регулирования внутренних психофизиологических и биосенсорных ресурсов могут бесконтактно перемещать предметы по твердой и водной поверхности, отклонять пламя свечи, вызывать спонтанное скачкообразное перемещение предметов, вращение бумажных отвесов в стеклянной колбе, вызывать свечение ламп, воздействовать на физические приборы, управлять движением стрелок компаса и индикаторов, в отдельных случаях - вызывать эффекты левитации.

Преподаватель:
АНАСТАСИЯ НАЗАРОВА, ведущий специалист Института биосенсорной психологии, лауреат Книги Рекорды и достижения России 2008 г. в области инновационные методики обучения телекинезу.

Продолжительность семинаров: 2 дня по 6 часов.

Sarnastel teemadel