Hääle maagia kursus Jõgeval: helimoodustamise bioenergeetilised ja müstilised aspektid.
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Märts 05 L 14:00
2016 Märts 06 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Hääle maagia kursus Jõgeval: helimoodustamise bioenergeetilised ja müstilised aspektid.

Programmi peamised teemad ja toimumisajad:

I osa. 5.-6. Märtsil 2016.
HELI JA HÄÄLE ENERGOINFORMATSIOON: HÄÄLE KASUTAMINE BIOENERGEETILISTES TERVENDAMISPRAKTIKATES

1)Isiklike eesmärkide väljaselgitamine ja püstitamine. Ettevalmistustaseme väljaselgitamine. Ülesannetele häälestumine: keha õiged asendid, pingete maha võtmine kehas ning psüühikas. Keha ja psüühika peenendamine, tundlikkuse kasvatamine, helenduse tõstmine ja energeetiliste blokeeringute vabastamine. Nahahingamine. Psüühika viimine enese kokkuvõtmise seisundisse. Pehme ja võimsa hääle seadistamine kui hädavajalik eeltingimus eesmärgi püstitamiseks ja efektiivseks harjutamiseks.
2) Vaimse arengu mõiste. Isiksuse arenguks vajalikud tingimused ja etapid. Inimene jõu juhtijana. Hierarhiad. Mõtted ja ideed. Energoinformatsiooniliste väljadega koostöö põhimõtted. Keskkonnad ja nendesse sisenemine. Sisemised ja välised jõud, potentsiaalsus, tahe, eesmärk ja selle aktiveerimise teed. Praktikad vajalike seisundite omandamiseks.
3) Hääl kui psühho-bio-energoinformatsioonilise seisundi väljendus. Isiklik hääl, kui tööriist sisemiste ja väliste seisundite muutmiseks. Rääkides energia loomine. Füüsiline heli, pseudoheli, sisemine heli.
4) Struktuure loovad ja lahustavad helid. Dekodeerimine heli abil. Pealetükkivatest meloodiatest ja kaootilistest helidest vabanemise vahendid. Vahendid helilistest informatsioonilis-energeetilistest ruumidest väljumiseks.
5) Organismi energeetiliste struktuuride aktiveerimise meetodid. Keha erinevatele piirkondadele optimaalselt sobivate helide individuaalne valimine, keha erinevate piirkondade jaoks kohandatud individuaalsete meloodiate tasandile sisenemine. Inimese keha ja psüühika probleemsete osade ja piirkondade tuvastamine heli vahendusel. Isiklike psühholoogiliste probleemide harmoniseerimine heli vahendusel. Organite helid.
6) Heli kasutamine tervendamiseks. Heliteraapia erinevad aspektid. Inimese energeetiliste struktuuride ettevalmistamine suurema võimsusega heliliste voogude läbilaskeks. Keha ettevalmistamine puhtamas diapasoonis helindamiseks: erinevate kehaosade, füüsiliste süsteemide läbihelisemine. Hääleorganite puhastamise psühhoenergeetilised võimalused, eesmärgiga suuta tekitada puhtamaid helisid.
7) Heli ja muutunud seisundid. Meetodid heli abil kehaväliste kogemuste saavutamiseks. Praktikad: Selgeltkuulmise arendamise praktikad. Kaugeltkuulmine.

II osa. 2.-3. Aprillil 2016
SÕNADE JA TÄHENDUSTE PSÜHHOBIOENERGOINFORMATSIOONILISED ASPEKTID: MAAGILISED SÕNAD
1) Tähendusruumide üldised kontseptsioonid. Tutvumine tähtede taga asuvate energoinformatsiooniliste ruumidega. Helilis-täheliste kombinatsioonide valimine nii kogu füüsilise keha kui ka tema erinevate osade, organite ja inimese muude energeetiliste struktuuride transformeerimiseks.
2) Sõnade loomise printsiibid. Vajalikud teadvuse, füüsilise keha, psüühika ja energeetika seisundid maagiliste sõnade loomiseks.
3) Nime maagia. Nime psühhoenergoinformatsiooniline mõju seisundile ja saatusele. Praktikad nime energeetilisest mõjust väljahäälestumiseks. Tõeline nimi.
4) Heli abil nähtuste meelitamine. Helide, sõnade, meloodiate ja tähenduste koostoimel sündiva loomingu põhimõtete omandamine. Inimese keha ja energeetiliste struktuuride ettevalmistamine individuaalseks loomeks. Individuaalse reaalsuse loomine.
5) Raskused helide, tähtede ja semantiliste energoinformatsiooniliste ruumide vaheliste algsete seoste otsinguil. Komplekside kõrvaldamine isiklike loominguliste võimete kasvatamise kaudu.
6) Väljendusjulgus ja potensiaal ilma ettevalmistuseta. Välimusega seotud komplekside ületamine. Avatuse ja lähedusega seotud hirmud. Seksuaalsete komplekside ületamine. Huvi teise suhtes. Suhtlemine auditooriumiga. Kiitmine meelitamata. Enda voos elamine ja energeetiline kaitse.
7) Meetodid kaootilistest mõtetest ja erinevatest energoinformatsioonilistest voogudest «väljahäälestumiseks»; heliliste ja semantiliste ruumide haardest vabanemine.

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, saunatarbed, joogivesi.

Programm on suunatud:
• Isikutele, kes on huvitatud bioenergeetikast, biosensoorikast ja inimese ning teda ümbritseva keskkonna energoinformatsioonilisest ülesehitusest või neile kes juba ka omavad praktilist kogemust biosensoorikas ja on huvitatud enda edasiarendamisest selles valdkonnas professionaalsetel ja isiklikel eesmärkidel.
• Isikutele, kes omavad ettevalmistust energiatöö, sensitiivsuse, rahvameditsiini, tervendamise, psühholoogia, meditsiini ja sotsiaalse töö valdkondades ning kes soovivad saada ja täiustada professionaalseid oskuseid biosensoorses diagnoosimises, enda ja teiste seisundite hindamises, enesetaastamises, enesetervendamises, ümbritseva mõjutamises ja ka ravimises.
Kursuse käigus te omandate:
• Praktilisi teadmisi ja vilumusi bioenergeetikas ja biosensoorikas, praktilises sensoloogias ja ekstrasensoorikas, samuti parapraktikates ning müstilistes ja maagilistes praktikates.
• Praktilisi oskusi enesetaastumises ja enesetervendamises.
• Praktilisi oskuseid enda peentunnetusliku vastuvõtu arendamiseks.
• Praktilisi oskusi lahendamaks ülesandeid aktiivseks individuaalseks profülaktikaks erinevate probleemide ja kriiside valdkondades samuti ka sotsiaalsetes valdkondades.
Programmi iseärasused:
• Programm põhineb kõige kaasaegsematel inimese loomuse ja tema tajumuse uuringutel ning läbiviija aastatepikkustel kogemustel.
• Laia silmaringi kujundamine professionaalsete huvide valdkonnas.
• Sügav professionaalne ettevalmistus konkreetsete praktiliste tulemustega.
• Programm näeb ette mitmesuguste ekstrasensoorsete meetodite ühildamist, sisaldades loenguvormis põhialuste edasiandmist, praktiliste seminaride läbiviimist käesoleva programmi põhiprobleemide läbiarutamiseks, praktilisi harjutusi kuulajates konkreetsete praktiliste oskuste omandamiseks, auditooriumivälist praktikat omandatud oskuste realiseerimiseks elus.
• Iseseisva töö kohta kirjalike märkmete (päeviku) pidamine.

Kestvus ja toimumine:
Laupäeval kell 14.00-20.00, Pühapäeval kell 9.00-15.00 Jõgeval, B.Alveri majamuuseumi saalis, Jaama tn 7.
Läbiviija:
Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituut, ekstrasens ja tervendaja, biosensoorse psühholoogia spetsialist. FB-s: Bioenergeetika Kursused Eestis, Biosensoorika koduleht: www.biosens.ee
Hind:
Kogu kursuse maksumus korraga tasudes on 200 eurot. (2 osa). Kuu kaupa tasudes on 125 eur/kuu.
Lisainfo ja registreerimine:
Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 25. veebruariks 2016. Osalustasu kanda 25. veebruariks 2016 EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Jõgeva Helikursuse osalustasu 2 korra eest (200) või Jõgeva Helikursuse osalustasu 1 korra eest (125) FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis. www.biosens.ee Tel: 53069307 Mati Kiisler

Ps: Kursuse läbinutel on võimalus osaleda süvendatud Heli ja hääle energoinformatsiooni kursusel, mis toimub Tallinnas:
1 osa) 9.-10.04.2016
2 osa) 7.-8.05.2016 (toimub väljasõiduga looduskeskkonnas)
3 osa) 4.-5.06.2016
4 osa) 2.-3.07.2016
5 osa) 30.-31.07.2016
6 osa) 27.-28.08.2016

Sarnastel teemadel