Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Sept 24 L 10:00
2016 Sept 25 P 18:00
Europe/Tallinn

Laste verbaalne eneseväljendusoskus ja elukogemus olukordi kirjeldada on väike. Kunstiteraapia saab olla suureks abiks, kui sõnadest jääb puudu või kardetakse end väljendada. Kunstilisi tegevusi võib kasutada abistava vahendina selleks, et lapsed ja noored saaksid väljendada oma tundeid, mõtteid ja läbielamisi. Läbi kunstilise tegevuse saab noori ja lapsi paremini tundma õppida, aidata neid üle hirmudest, avastada probleeme, toetada eneseväljendust ja kasvatada enesekindlust.

Sisututvustus:
mis on kunstiteraapia
milliseid sekkumistasandeid kasutatakse kunstiteraapias
millised on kunstiteraapia meetodid ja tehnikad ning kasutusel olevad materjalid
mida panna tähele lapse vaatlemisel
kuidas rääkida lapsega tema kunstitööst
mis teha, kui laps ei taha rääkida oma kunstitööst
kuidas lõpetada kunstiline tegevus lapsega
mida teha laste kunstitöödega pärast nende valmimist
kuidas analüüsida lapse kunstitööd
praktilisi näiteid hõlmavaid teraapiajuhtumeid (videod, fotod, juhtumikirjeldused),
omakogemus kunstiteraapia lühiprotsessist

SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud kõik lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid.

TOIMUMISE AEG: 24.-25.09, kell 10-18
KOOLITUSE MAHT: 16 akad tundi
TOIMUMISE ASUKOHT: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Kutse tn 13, Jõhvi
TÖÖKEEL: eesti keel. Õpetaja räägib ka vene keelt, seega kui koolitusel jääb midagi arusaamatuks, siis saab õpetaja seda vene keeles selgitada.

OSALUSTASU:
Registreerumisel kuni 12.09 hind 120 eurot (käibemaksuga 144 eur).
Registreerumisel alates 13.09 hind 150 eurot (käibemaksuga 180 eur).
Hind sisaldab koolitusmaterjale ja praktiliseks tööks vajalikke vahendeid.

LÕPETAMISEL: Kõik koolitusel osalenud saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt http://goo.gl/forms/SsLz4eJ87B
või
kirjutades tarkustekool@gmail.com

Lisainfo:
www.tarkustekool.ee
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: +372 52 41 650

 

 

 

 

 

 

 

Sarnastel teemadel