Kursus naistele: Intiimgümnastika ja naise tervis
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Okt 08 L 11:00
2016 Okt 09 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

KURSUS NAISTELE: NAISE TERVIS JA INTIIMGÜMNASTIKA

Juba kolmandat korda saab toimuma eelmistel aastatel edukas olnud bioenergeetika kursus spetsiaalselt naistele: INTIIMGÜMNASTIKA JA NAISE TERVIS Registreeruda saab kuni 7. oktoobrini 2016. Kursus algab 8.-9. oktoobril 2016. Läbiviija Anastasija Nazarova St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Biosensoorse tervendamise osakonna juhataja. Tõlge eesti keelde.

Kursus on mõeldud naistele (alates 18 eluaastat), kes soovivad õppida hoidma oma tervist, vältida günekoloogilisi haiguseid, suurendada enda tundlikust, naudingute saamise võimet ja veetlevust, omandada intiimlihaste valdamise oskuseid, ning säilitada perekonda või tugevdada suhteid mehega. Kursus on koolitusliku iseloomuga. Vajalik on kodutööde tegemine seminaride vahelisel ajal tulemuste saamiseks.

Juhendajad: Anastasia Nazarova, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, biosensoorse massaazi osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel; assistendid ja treenerid.
.

Programm:
• Baasteadmised energopraktikates, peamised meetodid biosensoorses enesetervendamises ja enesearendamises (meridiaanide aktiivsuse reguleerimine, kõrge intensiivsusega energiakanalite aktiveerimine, energiakeskuste reaalse aktiveerimise oskus jne.)
• Kuidas säilitada „naise tervist". Miks me selle kaotame? Kuidas hoiduda operatsioonidest ja hormonaalsetest preparaatidest.
• Kuidas kasvatada isiklikku tundlikkust ja saada uusi eredaid kogemusi.
• Erinevates kultuurides kasutatud praktikad intiimlihaste ja seksuaalsuse arendamiseks (geishad, hetäärid, beregiinid jt maailma naised).
• Saladuslik G-punkt.
• Kuidas ettevalmistada enda lihaseid sünnituseks ja kuidas kiirendada nende taastumist peale sünnitust või kuidas neid taastada kui ollakse sünnitanud varem.
• Vaagnapõhja lihaste ehitus, nende jaotus tsoonidena.
• Praktilised harjutused vaagnapõhja lihaste tugevdamiseks (baasharjutused ja energiapraktikate algtase)
• Bioenergeetilised praktikad seksuaalsuse tervendamiseks ja arendamiseks ning veetlevuse suurendamiseks. Noorenemise bioenergeetilised aspektid.
• Individuaalse programmi koostamine iseseisvateks treeninguteks.

Kursuse läbimine on kindlasti soovitatav järgmistel puhkudel:
• Hemarroidid.
• Tahtmatu urineerimine.
• Tasakaalutused hormonaalsüsteemis.
• Emakalihaste ja -sidemete aparaadi nõrgenemine.
• pre-menopausis ja menopausis (leevendada ebamugavaid mõjusid).
• Kleepuv protsess jt. ebamugavused tupes.
• Munasarjade funktsioneerimise vähenemise korral.
• Väljavajumised või allavajumised suguelundites.
• Endometrioos.
• Müoom emakas (va määratletud vastunäidustuste korral).
• Häired soolestikus.

Vastunäidustused:
• Ägedad põletikulised haigused urogenitaalses süsteemis või krooniliste haiguste ägenenud etapp.
• Tingimused, mis vajavad kohest ravi või operatsiooni.
• Operatsioonijärgne periood on vähem kui 3-4 nädalat.
• Pahaloomulised kasvajad.
• Müoomid, mis ei asu emaka paksus müomeetriumis.
• Rasedus.
• Varjatud nakkushaigused ja suguhaiguste põdemine hetkel.
• Ajavahemikul mis on märgitud arsti poolt "seksuaalselt puhata."
• Patoloogiline laiskus ja ükskõiksus enda suhtes.

Osalemise tingimused:
• Eelnev kogemus energopraktikates ei ole nõutav.
• Kodutööde tegemine on kohustuslik.
• Tulemuste saamiseks kursuse jooksul ei ole lubatud puududa rohkem kui ühest seminarist.
• Kursusega liitumine on võimalik ainult esimese või teise seminari jooksul, hiljem liituda enam ei saa.

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Toimumisajad:
8.-9. oktoobril 2016
5.-6. novembril 2016
3.-4. detsembril 2016
21.-22. jaanuaril 2017
18.-19. veebruaril 2017
18.-19. märtsil 2017

Kestvus: Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.

Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Koolitusruumis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine). Tõlge eesti keelde.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

NB: St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi poolt korraldatavatel pikkadel kursustel samaaegselt osalejatele kehtib igast teisest kursuse hinnast hinnasoodustus 50%!

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 7. oktoobriks 2016. Osalustasu kanda 7. oktoobriks 2016 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida: Naiste kursus osalustasu 1 korra eest (125) või Naiste kursuse osalustasu 6 korra eest (600).

Biosensoorse psühholoogia koduleht: www.biosens.ee
FaceBookis: Bioenergeetika.Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

КУРС ПО ИНТИМНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Курс предназначен для женщин (от 18 лет), желающих освоить основы владения интимными мышцами, научиться держать свое здоровье в своих руках, избежать многих гинекологических заболеваний, повысить свою чувствительность и привлекательность, желает сохранить семью или укрепить взаимоотношения с мужчиной. Курс носит обучающий характер. Выполнение домашних заданий обязательно.

Преподаватели: Назарова Анастасия Александровна, ведущий специалист Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, руководитель направления биосенсорного массажа, лауреат Книги Рекорды и достижения России 2008 г. в области инновационные методики обучения телекинезу, ассистенты, тренеры.

Программа:
• Основные навыки в энергопрактиках, основанные на биосенсорных подходах (регуляция активности мередианов, каналов энергий высокой интенсивности, энергообращающих зон и др.)
• Как сохранить «женское здоровье». Почему мы его теряем? Как избежать операций и гормональных препаратов.
• Как развить собственную чувствительность и получать новые яркие ощущения.
• Загадочная точка G.
• Как подготовить к родам свои мышцы и ускорить их восстановление после родов.
• Строение мышц тазового дна, разделение по зонам.
• Практические упражнения по укреплению мышц тазового дна (базовые упражнения).
• Энергетические упражнения по оздоровлению и раскрытию сексуальности и привлекательности. Аспекты омоложения.
• Построение индивидуальных программ самостоятельных тренировок.

Прохождение программы рекомендуется при:
• Геморрое
• Непроизвольном мочеиспускании
• Разбалансированном гормональном обмене
• Ослаблении мышц и связочного аппарата матки
• Предклимактерическом и климактерическом периоде (для смягчения дискомфортных состояний)
• Спаечных процессах
• Снижении функций яичников
• Опущении и выпадении половых органов
• Эндометриозе
• Миоме матки (кроме случаев указанных в противопоказаниях)
• Нарушении работы кишечника

Противопоказания:
• Острые воспалительные заболевания мочеполовой системы или хронические заболевания в стадии обострения.
• Состояния, требующие немедленного оперативного лечения или хирургического вмешательства.
• Послеоперационный период не менее чем через 3-4 недели.
• Злокачественные опухоли.
• Миомы, находящиеся не в толще миометрия матки (подбрюшинные, подслизистые).
• Беременность.
• Скрытые инфекции и ЗППП (заболевания передающиеся половым путем).
• В течение срока, обозначенного врачем как «половой покой».
• Патологическая лень и безразличие к себе.

Условия участия:
• Предварительная подготовка в области энергопрактик не требуется.
• Выполнение домашних заданий обязательно.
• Допускается не более одного пропуска за весь курс.
• Присоединиться к группе возможно только на первом или втором занятии.

Продолжительность курса: 6 месяцев (6 двухдневных сессий один раз в месяц).

Sarnastel teemadel