Inimese sünni, kujunemise ja lapseea psühhoenergeetika
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Okt 15 L 11:00
2016 Okt 16 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA KURSUS KÕIGILE KES ON HUVITATUD ENDA LAPSEEA TEADVUSTAMATA TRAUMADE MÕISTMISEST JA TERVENDAMISEST, NEILE KES SOOVIVAD MÕISTA INIMESE TÕELISE OLEMUSE ARENGUT VÄGA VARASEST EAST ALATES SEOSES FÜÜSILISE REAALSUSEGA, SAMUTI LAPSEVANEMATELE JA NENDELE KES ALLES SOOVIVAD SAADA TEADLIKEKS LAPSEVANEMATEKS VÕI SPETSIALISTIDELE KES TÖÖTAVAD ANTUD VALDKONNAS.

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad aru saada laste psühholoogiast, mõista last ja tema reaktsioone ning leida uusi efektiivseid meetodeid laste kasvatamisel ja lastega suhtlemisel, neile kes soovivad omandada biosensoorseid ja bioenergeetilisi meetodeid edukaks ettevalmistumiseks rasestumiseks, raseduseks ja sünnituseks ja ka kõigile teistele antud teemadest huvitunutele. Samuti annab see kursus võimaluse mõista ja läbi vaadata iseenda elu oma sünnist kuni noorukieani, eesmärgiga vabaneda enda isiklikest lapselikest hirmudest ja lapseeas lahendamata jäänud probleemidest, mis avaldavad mõju praegusele elule täiskasvanuna.

Juhendajad:
Pavel Efimov – Filosoofiadoktor füüsika ja psühholoogia valdkondades (St. Peterburg, Venemaa), teaduste doktor filosoofias (California Ülikool, USA), St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

St. Peterburgis asuva raseduseks ja sünnituseks edukat ettevalmistust korraldava keskuse LOOMULIK SÜND spetsialistid (Bioesensoorse Psühholoogia Instituudi all-asutus).

Kursuse käigus on võimalus saada isiklikku kontsultatsiooni antud teemades.

Kursuse teemad:
 Eostamiseks ettevalmistus, partneri valik. Uue inimese moodustumise psühholoogilised, füsioloogilised, müstilised ja maagilised eripärad.
 Sünnitusele eelnev üsasisene lapsega suhtlemine, tema kasvatamine ja arendamine. Ema ja lapse huvide ja arengu kooskõlastamine. Lapse edukuse moodustamine. Peentunnetusliku vastuvõtu arendamine. Peentunnetuslikud tulevase lapsega suhtlemise praktikad.
 Raseduse läbimise eripärad isade jaoks biosensoorika ja bioenergeetika vaatenurgast. Enesetaastamise praktikad isade jaoks raseduse ajal ja peale rasedust. Sünnieelne isa ja lapse suhtlemine.
 Sünnitus kui transformatsiooniprotsess naise jaoks. Raseduse ja sünnituse protsesside mõju lapse psüühika formuleerumisele. Lapse aktiivne osalemine sünniprotsessis. Biosensoorsete spetsiaalsete hingamispraktikate efektiivne kasutamine raseduse ja sünnituse ajal.
 Esimesed eluaastad lapse elus, psüühika areng ja kasvatus sellel ajal. Laps - kui olend, kes on tulnud „teispoolsusest". Laps – kui abiline lapsevanematele nende ensearengu protsessides ja energiapraktikates.
 Laste psühholoogia eripärad biosensoorse psühholoogia seisukohtadest. Beebide, väikelaste, alaealiste ja noorukite seksuaalse arengu eripärad.
 Biosensoorsete energiapraktikatega tegelemise eripärad lastega. Individuaalsed ja grupiharjutused lastega biosensoorsete ja bioenergeetiliste meetoditega.
 Probleemid ja arengukriisid lapse elus: kuidas olla lapsele abiks ja mitte teda endast eemale tõugata?
 Enda isikliku elu läbivaatamise praktikad. Minevikuga töötamise ja selle muutmise müstilised praktikad. Prognoosimise biosensoorsed meetodid.

Osalemise tingimused:
- Eelnev kogemus energopraktikates on vajalik baaskursuse tasemel, nendest saab osa võtta reedeti enne nädalavahetusel toimuvaid kursuse osi.
- Kodutööde tegemine on kohustuslik.
- Tulemuste saamiseks kursuse jooksul ei ole lubatud puududa rohkem kui ühest seminarist.
- Kursusega liitumine on võimalik ainult esimese või teise seminari jooksul, hiljem liituda enam ei saa.
- Vastavalt osalejate soovile on võimalik üks või kaks osa läbi viia koos osalejate lastega.

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Toimumisajad:
1) 15. -16.10.2016
2) 12.-13.11.2016
3) 10.-11.12.2016
4) 7.-8.01.2017
5) 4.-5.02.2017
6) 4.-5..03.2017

Kestvus: Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.

Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Bioenergeetika Klubis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine).

Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 14. oktoobriks 2016. Osalustasu kanda 14. oktoobriks 2016 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Laste psühholoogia kursuse osalustasu 6 korra eest (600) või Laste psühholoogia kursuse osalustasu 1 korra eest (125)

www.biosens.ee
FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

БИОСЕНСОРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ГОТОВИЩИХСЯ ИМИ СТАТЬ

Курс предназначен для всех, желающих освоить биосенсорные методы подготовки к зачатию, беременности и родам, разобраться в детской психологии, научиться понимать ребенка, его реакции, найти новые эффективные методы взаимодействия с детьми и их воспитания. А также пересмотреть свою собственную жизнь от рождения и до юности с целью избавиться от собственных детских страхов и нерешенных тогда проблем, накладывающих отпечаток на всю последующую жизнь.

Преподаватели: Ефимов Павел Андреевич – доктор философии в области физики и психологии (Санкт-Петербург, Россия), доктор философии Калифорнийского университета (США), помощник ректора Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, дипломант международного конкурса «Современные аспекты психологии и педагогики» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) 2012, специалисты Санкт-Петербургского Центра подготовки к беременности и родам «Свободное Рождение» (подразделение ИБП).

В процессе прохождения курса возможно получение индивидуальных консультации.

Темы курса:
 Подготовка к зачатию, выбор партнера. Психологические, физиологические, мистические и магические особенности зарождения нового человека.
 Дородовое взаимодействие, воспитание и развитие ребенка. Сочетание интересов и развития матери и ребенка. Формирование успешности ребенка. Развитие тонкочувственного восприятия. Практика тонких взаимодействий с будущим ребенком.
 Особенности протекания беременности у отцов с точки зрения биосенсорных подходов. Практики восстановления для отцов во время и после беременности. Дородовое взаимодействие отца и ребенка.
 Роды как процесс трансформации для женщины. Влияние процессов протекания беременности и родов на формирование психики ребенка. Активное участие ребенка в родах. Эффективность биосенсорных дыхательных практик во время беременности и родов.
 Первые годы жизни ребенка, особенности формирования психики и воспитания ребенка. Ребенок – как существо пришедшее «с той стороны». Ребенок – как помощник в занятиях родителей.
 Особенности детской психологии с точки зрения биосенсорных подходов. Детская, подростковая и юношеская сексуальность.
 Особенности занятий биосенсорными практиками с детьми. Индивидуальные и групповые занятия биосенсорными практиками с детьми
 Проблемные и переходные моменты в жизни ребенка: как помочь ребенку, а не оттолкнуть его от себя?
 Практики пересмотра собственной жизни. Мистические подходы работы с прошлым. Биосенсорные подходы в прогнозировании.

Условия участия:
 Минимальная предварительная подготовка в области биосенсорных энергопрактик на уровне «Общего курса» (по пятницам).
 Выполнение домашних заданий обязательно.
 Допускается не более одного пропуска за весь курс.
 Присоединиться к группе возможно только на первом или втором занятии.
 При заинтересованности участников одно или два занятия могут быть проведены совместно с детьми участников курса

Продолжительность курса: 6 месяцев (6 двухдневных сессий один раз в месяц).

Sarnastel teemadel