Raseduseks ja sünniks ettevalmistumine biosensoorse psühholoogia meetoditega Tallinnas.
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Veebr 04 L 11:00
2017 Veebr 05 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

RASEDUSEKS JA SÜNNIKS ETTEVALMISTUMINE BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA MEETODITEGA.

Sellel seminaril saate omandada biosensoorseid meetodeid, et osata ennast ette valmistada raseduseks, sünnituseks ja juba ka eostamiseks, õppida lapsega suhtlemist peenmaterjaalsel tasandil enne tema sündimist, õppida reguleerima psüühilisi protsesse raseduse ajal ja peale sünnitust ja õppida end energeetiliselt taastama peale sünnitust.
Me kutsume osalema kõiki, kes soovivad ja plaanivad saada lapsi, ja ka neid, kes tahavad olla toeks oma lähedastele, et kergendada seda rasket, kuid väga olulist perioodi naise elus.
Oodatud ei ole mitte ainult naised vaid ka mehed, kes saaksid nende oskustega palju kergemalt ka ise seda perioodi läbida.

Juhendaja: Svetlana Ignateva – grand-doktor psühholoogias ja filosoofias, Sankt Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, keskuse „Vaba Sünd" juhataja ja juhtiv spetsialist, UNESCO-UNICEF rahvusvahelise konkursi „Inimkonna Tervis" 2012 aasta laureaat, mille tiitel anti talle unikaalse Tonkov-Ignateva nimelise biosensoorse metoodika väljatöötamise eest rasedate sünnituseks ettevalmistamisel, programmi „LOOMULIK SÜND" meetodil.

Seminari teemad:
 Eostamiseks ettevalmistumine. Partneri valik. Uue inimese sündimise psühholoogilised, füsioloogilised, müstilised ja maagilised iseärasused.
 Sünnieelne kontakt ja koostoime lapsega, tema arendamine ja kasvatamine. Ema ja lapse huvide ja arengu kombinatsioon. Lapse edukuse formeerimine. Peentundliku vastuvõtu arendamine lapses. Energeetiliste seoste mõistmine ja peenmõjude arendamine tulevase lapsega.
 Kuidas mõjub naise rasedus isadele biosensoorse psühholoogia vaatenurgast. Enesetaastamise praktikad isadele raseduse ajal ja peale rasedust. Sünnieelne suhtlemine isa ja lapse vahel.
 Sünnitus kui transformatsiooniprotsess naise jaoks. Raseduse kulgemise ja sünniprotsesside mõju lapse psüühika formeerumisele. Lapse aktiivne osalemine sünnituses. Biosensoorsete hingamispraktikate effektiivne kasutamine raseduse ja sünnituse ajal.
 Sünnituse edukaks kulgemiseks hädavajalikud tingimused. Sünnituseks ettevalmistavate praktikate eripärad lähtuvalt raseduse erinevatest etappidest. Praktikad eneseaktivatsiooniks ja teadvuse sügav koormusseisund, töö energeetilise keskkonnaga ja ruumiga, tingimuste loomine pehmeks ja ohutuks sünnituseks lähtudes biosensoorse psühholoogia tulemustest.

Seminari järel on võimalik saada individuaalset kontsultatsiooni.

Toimumine: 4.-5. Veebruaril 2017. Laupäeval kell 11.00-17.00, Pühapäeval kell 9.00-15.00

Hind: Seminari maksumus on 150 eurot.

Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Koolitusruumis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine). Tõlge eesti keelde.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats.

Lisainfo ja registreerimine:
Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 1. veebruariks 2017. Osalustasu kanda 1. veebruariks 2017 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ
a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida: Sünnikursuse osalustasu (150).

FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis:
Tel: 53069307 Mati Kiisler

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
МЕТОДАМИ БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

На семинаре вы сможете освоить биосенсорные методы подготовки к зачатию, беременности и родам, научиться тонкому взаимодействию с ребенком до рождения, научиться регулировать психические процессы во время беременности и в послеродовом периоде, восстанавливаться после родов.
Мы приглашаем на семинар тех, кто планирует заводить детей, и тех, кто хочет помочь своим близким легче преодолеть этот непростой и одновременно важный период в жизни женщины.
Мы приглашаем на семинар не только женщин, но и мужчин, желающих более осознанно пройти этот период.

Преподаватель: Игнатьева Светлана Константиновна – ведущий специалист Института биосенсорной психологии, основатель и ведущий специалист Центра «Свободное Рождение», гранд-доктор философии в области психологии, Лауреат международного конкурса «Здоровье человечества» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) 2012 года за выдающийся вклад в создание уникальной биосенсорной методики Тонкова – Игнатьевой в подготовке беременных к родам по направлению «Свободное Рождение».

Темы семинара:
 Подготовка к зачатию, выбор партнера. Психологические, физиологические, мистические и магические особенности зарождения нового человека.
 Дородовое взаимодействие, воспитание и развитие ребенка. Сочетание интересов и развития матери и ребенка. Формирование успешности ребенка. Развитие тонкочувственного восприятия. Практика тонких взаимодействий с будущим ребенком.
 Особенности протекания беременности у отцов с точки зрения биосенсорных подходов. Практики восстановления для отцов во время и после беременности. Дородовое взаимодействие отца и ребенка.
 Роды как процесс трансформации для женщины. Влияние процессов протекания беременности и родов на формирование психики ребенка. Активное участие ребенка в родах. Эффективность биосенсорных дыхательных практик во время беременности и родов.
 Необходимые условия успешного протекания родов. Практика глубоких погружений, работа с пространством, создание условий для мягких и безопасных родов с позиции биосенсорной психологии..

После семинара возможно получение индивидуальных консультации.

Даты: 4 – 5 февраля 2017 г.
Стоимость: 150 евро

Sarnastel teemadel