Muusikateraapia rakendamine laste tasakaalustamisel ja motiveerimisel
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Aprill 24 E 10:00
2017 Aprill 25 T 17:30
Europe/Tallinn

MUUSIKATERAAPIA ON maailmas laialt kasutatav teraapiavorm, milles kasutatakse nii muusika kuulamisele põhinevaid meetodeid kui ka vaba, improvisatsioonilist musitseerimist eesmärgiga parandada tervist või leida tasakaalu.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD
-Ülevaade muusikateraapiast: peamised vormid ja meetodid ning rakendusvaldkonnad
-Ülevaade muusika psühhofüsioloogilisest toimest ja muusika rakendamise võimalustest
psüühilise töö toetamisel
-Muusika teraapilise rakendamise võimalused töös lastega: teoreetilised alused ja praktiline
rakendamine
-Aitaja aspekt: retseptiivse grupimuusikateraapia omakogemus
-Koolitus sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja kogemusi.
-Osalejad saavad kaasa teemakohased materjalid.

KOOLITUSE LÄBINU:
-omab ülevaadet muusikateraapia olemusest, vormidest ja rakendusprintsiipidest;
-mõistab muusika psühhofüsioloogilise toime põhialuseid;
-teab, millised on peamised muusika teraapilise rakendamise võimalused töös lastega ning
oskab kasutada lihtsamaid töövõtteid;
-teab, milliste probleemide ja häirete puhul on lastele näidustatud muusikateraapia;
-omab isiklikku kogemust muusikateraapia grupitegevustest.

SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud kõik lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid. Muusikateraapiast osa võtmiseks ja sellest kasu saamiseks ei pea inimesel olema eelnevaid muusikalisi oskusi või teadmisi, tegevused on jõukohased kõikidele.

KOOLITAJA: Alice Pehk
Alice Pehk on muusikaterapeut, koolitaja ja muusikateraapia superviisor. Ta on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ( „Muusika psühhofüsioloogilisest toimest ning selle teraapilistest rakendusvõimalustest") ning doktorikraadi Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis. Alice Pehk on tegelenud muusikateraapiaga erapraksises alates 1995. aastast, viies läbi muusikateraapia rühmatreeninguid, enesearengugruppe, loenguid muusika toimest ja muusikateraapiast. Alice Pehk on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud ja Eesti Muusikateraapia Ühingu asutajaliige.

TOIMUMISE AEG: 24.-25.aprill kell 10.00 – 17.30
KOOLITUSE MAHT: 16 akad tundi
ASUKOHT: Weizenbergi 20b, Tallinn

OSALUSTASU: 120 eurot.
Hind sisaldab koolitusmaterjale, praktiliseks tööks vajalikke vahendeid, teepausi.

LÕPETAMISEL: Kõik koolitusel osalenud saavad tõendi.

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt http://goo.gl/forms/SsLz4eJ87B
või kirjutades tarkustekool@gmail.com

Lisainfo:

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: +372 52 41 650

Sarnastel teemadel