Reiki III / meister-õpetaja astme kursus Tartus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Sept 16 L 11:00
2017 Sept 17 P 17:00
Europe/Riga
Tunnuspilt

 

Reikiõppel on kolm astet. III astmele jõuavad kõige pühendunumad ja oma spirituaalsele arengule keskendunud inimesed, kes on valmis veelgi kõrgema vibratsiooniga energiate kogemiseks ja endast läbi laskmiseks. Reiki meister tähendab tegelikult reikiõpetajat, kes on valmis andma oma oskusi edasi ka teistele. Kui mitte õpilastele, siis neile, kellega isiklikus elus või tööalaselt kokku puutub. Reiki meister teab, et läbi tema kanalduv valgus on mõeldud jagamiseks.

Jaapanis tähendab SHINPI-DEN müsteeriumit. Sellel astmel toimub kolmas häälestus ja antakse edasi meistri sümbol, mantra ning nende kasutamise viisid. See on kõrgeima energeetilise võnketasandiga aste, kus vaimsusel ja vaimsel arenemisel on väga oluline roll. See on üksolemine kõiksusega, kõigega siin (ja sealpoolses) maailmas.


III astme kursusel saab reiki IV sümboli – meistrisümboli, mis võimaldab kontakteeruda kõrgemate dimensioonide teadvuse ja nende vibratsioonidega.

kasutades meistrisümbolit, on lihtsam teadvustada ka oma Kõrgemat Mina, kes on inimesele alati parim õpetaja.
meistrisümbol on tõeline võti igaühe tegeliku olemuse juurde.
ühendus nii sisemiste kui välimiste teejuhtidega soodustab ka õpilase teadvuse arengut – vaimsus, loovus, intuitsioon, kõrgem ja puhtam vahetu tajumine, kujustamine ja visualiseerimine jne.
tekib ettekujutus, miks olen just siin ja just selline ning mis on minu roll selles maailmas.

Kursuse jooksul toimub puhastumine. Hea, kui samale ajale ei lange muid stressirohkeid ülesandeid ja osaleja saab endale pühenduda.


Pärast kursust jätkub õpilase teadlik ja elukestev areng inimese, teejuhi, nägija ja teadja ning reikiõpetajana.

16.-17. septembril 2017 toimub Tartu JK Energiakoolis põhjalik reiki III /meister-õpetaja astme kursus, mis koosneb 12 tundi (kaks päeva) kestvast kursusest Tartus, Juugakojas ja soovi korral ka iseseisvast tööst.


Kursus on üles ehitatud nii, et kumbki päev moodustab omaette terviku, laupäev on pühendatud meistrisümbolile ja 3. astme põhiteadmistele, pühapäev aga kõigi astmete häälestustele ja reikiõpetaja tarkustele. Need, kes piirduvad ainult laupäevaga, saavad koolitustõendi, kus kirjas läbivõetud teemad ja tekst "... osales reiki III astme kursusel 16. septembril 2017". Kes soovib III astme lõputunnistust, nn reikimeistri tunnistust, peab kindlasti läbima ka pühapäevase koolituspäeva, mille juurde kuuluvad ka materjalid reiki õpetamiseks eri astmetel ehk kõigi astmete kaustad ja lisamaterjalid.


Soovijad võivad enne lõpetamist vabatahtlikult läbida ka varasematel III astme kursustel kohustusliku iseseisva töö (1) oma praktika analüüs 2) ühe reikiraamatu lühikokkuvõtte tegemine ja 3) ettekande või presentatsiooni koostamine reikist 4) 30-minutiline kaugseanss koos kirjaliku tagasisidega) või varasematel meister-õpetaja astme kursustel kohustusliku reikikaustade retsenseerimise ja õpetajapraktika (õpetamine reiki I ja II astmel, reiki tutvustamine lühiloengul ning reikipraktika juhendamine). Kõigi vabatahtlike ülesannete juurde kuulub õpetaja poolne juhendamine ja tagasiside, millest on eriti palju kasu neil, kes tegelikult reikiõpetajaks hakata soovivad.


Kursusele pääsemine
Laupäevasele koolituspäevale pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud Usui reiki II astme kursuse.
Pühapäevasele koolituspäevale pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud Usui reiki III astme kursuse või 16.09 koolituspäeva (otsustada võib ka kohapeal laupäevase päeva jooksul).


Õpetajaks saada tahtvatel III astme praktikutel, kelle III astme kursusest on möödas üle 6 kuu, soovitatakse laupäeval kursuse 1. päeva korrata, et pühapäeval oleksid kõik võrdselt kõrge energiatasemega.


Kordajana pääseb kursusele ja väiksema osalemistasu maksab reiki III astme praktik või reikimeister-õpetaja. Reet Karro õpilane maksab 2-päevase kursuse või ainult laupäeva või ainult pühapäeva kordamise eest 50%. Eriline soodustus on neile III astme läbinutele, kes soovivad tulla pühapäeval õpetaja astmele ja maksta 100% – neile on laupäeval kordamine 30% hinnaga. Teiste õpetajate õpilased saavad korrata mõlemal päeval 75% hinnaga.

Kes on õpetaja?
Reet Karro on väljaõppinud Algallika terapeut, vabastava hingamise ja reiki õpetaja ning energeetilise massaaži praktik. Lisaks terapeudikoolitusele rakendab ta oma kooliõpetaja töös lihvitud materjali kokkuvõtlikult ja ilmekalt edasiandmise oskust, inglise filoloogi ja tõlkija töös omandatud sõnaosavust ning kaasasündinud andeid nüüdses terapeuditöös, individuaalklientide väestamisel, teraapilise õhkkonna ja grupienergia loomisel.
Reiki voolab tema kätest katkematult kõigil teraapiaseanssidel ja toetamistel. Reet tõlgib ja levitab hea meelega infot reiki kasulikkusest ja rakendamisvõimalustest meditsiinis, teraapias, taastusravis ja elu täiustamisel.


Reet Karro ise on saanud Reiki I häälestuse Jaan Jäätsi (2004) ja Maire Sirkeli (2008) juures, Reiki II (2011) ja Reiki III (veebruar 2012) häälestuse aga Anti Kreemi juures Eesti Reiki Koolist, kes on ka ise Jaan Jäätsi õpilane. Reiki liin: Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Vanja Twan – Aila Norlamo – Raili Raunio – Jaan Jääts – Anti Kreem – Reet Karro.


Aeg: 16. septembril kell 11-17 ja 17. septembril kell 10-16.


Koht: Juugakoda, Saekoja 36a III korrusel.


Kaasa vahetusjalatsid, pleed/tekk, kirjutusvahend, laupäeval rasvakriidid ja joonistusplokk, pühapäeval III astme materjalid, selga mugavad, soojad ja kihilised riided, kuna energia liikudes võib hakata nii kuum kui külm ja liigume eri temperatuuriga ruumides.


HIND:
2-päevane kursus (eeldab läbitud II astet, saab meister-õpetajaks)
376 €, kui registreeruda ja maksta hiljemalt 7. augustil 36 € tagastamatut käsiraha ja

400 €, kui registreeruda ja maksta 8. augustist alates. Osalejalt oodatakse 40 € tagastamatu käsiraha tasumist kohe pärast registreerumist ja ülejäänu maksmist kursuse avapäeval. 400 € tasumine tagab õiguse saada koos tunnistusega Tartu JK Energiakooli 15 € kinkekaart järgmiste koolituste või praktikate eest maksmiseks).

Ainult laupäevane osalemine (eeldab läbitud II astet, saab III astmel osalemise tõendi läbivõetud teemadega)
188 €, kui registreeruda ja maksta hiljemalt 15. augustil 28€ tagastamatut käsiraha,

194 €, kui registreeruda ja maksta 16. augustist 9. septembrini 29€ tagastamatut käsiraha ja

200 €, kui registreeruda ja maksta 10. septembrist alates (tagab õiguse saada koos tunnistusega Tartu JK Energiakooli 10 € kinkekaart järgmiste koolituste või praktikate eest maksmiseks)

Ainult pühapäevane osalemine (eeldab läbitud III astet, saab meister-õpetajaks)
202 €, kui registreeruda ja maksta hiljemalt 7. augustil 32€ tagastamatut käsiraha ja
212 €, kui registreeruda ja maksta 9. augustist 9. septembrini 42€ tagastamatut käsiraha ja
222 €, kui maksta alates 10. septembrist.

222 € tasunud saavad koos tunnistusega meie 10€ kinkekaardi.

***
Hind sisaldab materjale, häälestust, õpetamist ja kuuma teed.

Hind ei sisalda lõunasööki, mille eest saab kohapeal juurde maksta 8€ / päev või võtta kaasa oma toidu.


Registreerumine kursusele avaneb siin.

Info: Reet Karro energiakool@juugakoda.ee tel 56 49 27 69

Kui koolitus mingil põhjusel ära jääb, tagastatakse korraldaja poolt koolitustasu 100%.


Mitteosalemisest teatamisel kuni kaks nädalat enne kursuse algust tagastame 100% tagastamatut käsiraha ületavast tasutud summast; kui teatatakse kuni 7 tööpäeva varem, tagastame 50%. Vähem kui kolm päeva ette teatamise, ette teatamata kursusele tulemata jätmise või kursuse jooksul katkestamise korral raha tagasi ei maksta.

 

 

Sarnastel teemadel