Loengud/õpingud- "ELU ON LOOMING"
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Okt 29 P 11:00
2017 Okt 29 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Esther ja Jerry Hicksi vahendatud Abrahami õpetus on kaasaaegseim, sügavaim ja ulatuslikem elu olemuse õpetus, mis käesoleval hetkel on teada.
Selle õpetusega võib mõista inimese, elu enese ning universumi printsiipe, mis on inimese jaoks olulised.
Elu baasskeemid on tegelikult väga lihtsad, kuigi ajaloo mõjul on seda lihtsust keeruline hoomata.
Elu on ette nähtud olema nauditav.
Olude mitmekesisuse, tingimuste ja ajaloo mõjul jäävad vajaka need olulised komponendid inimeses, mis soodustavad heaolutunnet, meeldivust, häid olusid ning tervist.

Antud loengute/õpingute tsükkel on mõeldud täitma seda lünka.
Abraham pakub välja väga palju keskendumistehnikaid, hoiakuid ning suhtumisi, et inimesel tekiks taas usk endasse ja oma võimalustesse. Samuti — suur osa õpetusest käsitleb universumi piirituid võimalusi. Küllus ja heaolu on igaleühele ette nähtud, niisamuti nagu ka kõik muu meeldiv ja hea.

Positiiv on treenitav.
Elu muutmine küllusevõimalustega kooskõlla nõuab keskendumist - see on samuti treenitav.
Isegi keha tervis on suhtumiste ja keskendumiste tulemus ning viimased on samuti treenitavad.

Lisaks juba nimetatud Abrahami teadmistele omandate loengutel mitmeid tehnikaid, mis lubavad teil kiiremini ja kergemini vabastada stresse ning liikuda soovitud eesmärkide suunas. Nende tehnikate ampluaa -
olnud mittemeeldivate sündmuste muutmine, möödunud elude soovimatute tahkude muutmine, kergemad tehnikad hetkesituatsioonide vabastamiseks. Nende tehnikate abil vabastate stresse, vastupanusid ning soovimatuid tunnete- või käitumismustreid.

Loengutsükkel annab teie OLEMUSELE uue aluse. Allikas on tingimusteta positiiv. Allika lainele häälestudes olete alati õigel teel. Kui te saate teadma külluse ja vabaduse printsiipe nüüd, muudate mitte ainult käesolevat elu, vaid ehitate enesele üles ka kaunima, vabama ning parema tuleviku kõikideks kehastusteks.
Üppepäevadel saadud teadmised ei jää teile mitte ainult teadmisteks, vaid kõik õpitava treenite endale ka selgeks.

LOENGUTE PÕHISUUNAD-
* iseenda tähtsustamine, väärtustamine ning armastamine (teadupärast on iseenda armastamist kõige raskem välja arendada. Tasub aga meeles pidada, et allikas elab inimese sees ja kui ei armastata ennast, ei armastata allikat ja sedasi armastuseta elu ongi käes...).
* Positiivsete hoiakute väljaarendamine/treenimine.
* Meetodid ja teadmised, mis aitavad iseendasse tuua suuremat hulka heaolu ning harmooniat.
* Vaadete ja suhtumiste väljaarendamine, mis lubavad vaadata ümbruskonda ning maailma tänu ning tunnustusega... Sellised vaated aga teenivad elu edenemist soovitud suundades.

Kuna loengute aluseks on positiiv, siis häälestuge rõõmule, põnevusele, meeldivustele ning heaolule.

Õppepäev hakkab toimuma korra kuus pühapäeval ja loengutsükkel kestab kevadeni.
Loengud toimuvad aadressil Tondi 142 /Tallinn. (Koha täpse aadressi leiate minu kodulehelt -
www.massaaz-tallinnas.ee ).
Üritus toimub 29.10, algab kell 11.00 ja kestab 5-6 tundi, vahepeal on söögipaus.
Hind_- 55.-
Registreerida saate end aadressil- lydia.adone@hotmail.com, võite registreeruda ka telefonitsi numbril 58100373.
Heaolu, nauditavust ja rõõme!
Lydia

(kuulutus kodulehe lingilt - kliki siin)

*********

MINU VESTE

      See on minu "ajaloo" tippkursus/loengusari.
      Olen vaimsete praktikatega tegelenud 28 aastat. Vaimsed praktikad ongi need, mis nad on - VAIMSED praktikad. Nad suunavad vaimu/ tähelepanu üles kõrgematesse sfääridesse ning toimivad sageli küllaltki tingimuslikult, st - peavad olemas olema olud, mis lubavad praktiseeritaval siseneda ellu (see ei tähendaks seda, et ma ei hindaks või väärtustaks läbitud praktikaid. Need on väärtuslik osa minu arengust).
     Minu kogetu - kõrgemate energiate liigne sisenemine aurasse jätab sageli haavatavaks need osad isiksusest, mis peavad praktilise eluga toime tulema.
     Enamus ida õpetusi on välja arenenud eraldatud tingimustes ning sellisel eraldatud/ tingimuslikul moel toimivad need ka inimesele endale. Vaimsete praktikatega tegelejatele ei ole saladuseks, et kõrgemaid energiaid võib sedavõrd palju "tõmmata" oma kehasse, et keha ei suuda peeni energiaid enam assimileerida või muutub liiga nõrgaks ning inimene võib tahtmatult "teise ilma" suunduda.
     Või tekib sedavõrd suur eraldatus elust ning ühiskonnast, et elu enda elamine muutub vaevaliseks.
     Olen kõiki neid kõrvalnähtusi kogenud ning paljude nähtuste puhul olen tundnud ning mõelnud - sellist asja ma küll ei soovinud!
      Abrahami õpetus on siiani teadaolevalt ainuke õpetus, mis haarab tänapäeva kaasaaegset elu ja vaimseid praktikaid ühtse tervikuna ning õpetab mõlemaid suundumusi rakendama harmooniliselt. Õigemini- tegu polegi mitte vaimse praktikaga, vaid sellega, kuidas elada elu kõige täisväärtuslikumalt, nauditavamalt ning parimal moel.
     Selleks on kõigepealt vaja mõista, et nn kõrgem vägi on meile juba sünnipäraselt kaasas, seda ei ole vaja enam juurde õppida, tuleb ennast lihtsalt häälestada teadlikkusele, et see jumalik eluvägi on juba meiega ühes. //Inimese elu on Vaimu elu inimese kehas (Abrahami selgitus), terve elu ongi vaimne!//
     Sama kehtib ka elu elamise kohta- universum täidab iga meie soovi... - head võimalused on juba meie eluväljas! Inimene ei sooviks ühte või teist meeldivat, kui see poleks tema jaoks võimalik! Aga et ta tajub soovi, siis tähendab see seda, et tema "kohal" juba "ripuvad" tema soovide täitumise võimalused.
     Kuid et universum täidab iga meie soovi... - siis hoiab ta alles ka need tingimused, mis ei luba headel asjadel siseneda eluvälja, kuna me ise hoiame tahtmatult ebasoodsaid olusid alles. Seega- tuleb õppida lubamist ning lubamine toimib läbi positiivsuse. Siin on abiks mitmed tehnikad, mis lubavad kergemini saavutada harmoonilisemat olekut - te saate loengutel neid õppima.
     Ja Allikas... - see, et Allikas on absoluutne positiiv, heaolu ning armastus inimeste suhtes ning seda alati ja tingimusteta ... ja seda olenemata tõigast, missuguses elulises positsioonis või hingeseisundis inimene on ... Seda fakti ikka veel tunnetatakse/teatakse väga vähe.
     Ja veel tõik- kuna inimene on juba oma olemuselt täiuslik (allikas inimkehas on alati täiuslik See, et ta õpib inimkehas inimesena elu elama, ei muuda teda mittetäiuslikuks, vastupidi hoopis - täiuslikule lisandub täiust juurde),
* siis temaga on juba kaasas kõik kõrgemad võimed, mis lubavad tal terveneda.
* Lubavad tal tunda otseühendust oma kõrgema olekuga (vahendajaid selleks ei ole tarvis),
* lubavad olla kõrgemas positsioonis/suhtes oma allikaliku läbinägelikkuse ning teadlikkusega,
* jne, jne.
     Teadmatus sellest, et allikalikud kõrgemad võimed/võimalused on temaga juba kaasas, et neid ei ole vaja enam õppida, et neile on vaja lihtsalt häälestuda .... , tekitab sageli selliseid olukordi, kus inimene ei usu ennast ja oma allikat (oma väge ) ning kinnistub suundade ja meetodite juurde. Selline mõtlemine aga ei luba tal tervikuna jaatada ennast.
      Tervis. Nagu juba mainisin - võõrad olud võivad keha kahjustada. Niisamuti - kunagised ülekohtud, mida hing alles hoiab, õõnestavad kehasisest heaolu. Keskendumine positiivsele, keskendumine soovitule kehaga seoses toob aga tähelepanu energia (allikaliku energia) keha juurde tagasi ning imelised tervenemised on võimalikud! Keha eest hoolitsemine sarnaneb aia eest hoolitsemisega. Aeda haritakse rõõmuga ja taolise harimise juures ei saa olla olukorda, kus vilju ei ilmneks ... - need saavad kasvama alati! Kui palju me oleme harjunud harima keha aeda?? ☺☺
     Kõik on harjutamine, häälestumine ning mõtte õige suundumine.

 

     Elu ei ole ette nähtud võitluseks iseenda, teiste või oludega, elu ei ole maailma muutmiseks .... Elu oli algselt - ning on seda ka nüüd - ette nähtud meeldivaks, huvitavaks ja rõõmsaks kogemuseks koos heade oludega.

 

     Ja ... - kõige harmoonilisem suund inimese jaoks on kõik see, mis lähtub temast enesest ning lõpeb tema enesega ... Väljaspool ENNAST pole kunagi võimalik olla ..., sest iseendalt (omaenese energiatelt) tuleb iseenesele elu ning inimene on kogu aeg iseenese "sees". Ning - "maailm tiirlebki ümber inimese... " (Abrahami väljendus).

 

    ☺☺☺ Ma olen juba kogenud selle suuna - ISEENDALT isendale mõjusid ... Need on võrratud ja niiiiiii head! Sedavõrd terviklikud ...
     Meil kõigil on mineviku "sabad" taga ... , uue õppimiseks peab mõnikord head vaeva nägema, kuid kuidas on võimalik mitte saada vilju, kui aeda armastuse ning hoolega haritakse?? Viljad tulevad alati ja oma aia viljad on kõige väärtuslikumad - need on enda kasvatatud ning täielikult omad. Kõik väljatreenitud head oskused, arengud ning harjumused ( - teie tase) kanduvad järgmistesse eludesse ning teenivad teid veelgi paremini.

 

     Kokkuvõtteks - Abrahami teadmiste suund lubab välja arendada elu tahkusid, mis on täielikult inimese enda omad ning ei sõltu kunagi kellestki teisest peale inimese enese.

 

 

Sarnastel teemadel