Ettevõtluse ja edukuse varjatud energeetilised aspeltid: Intuitsioon ettevõtluses ja edukuses
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Nov 18 L 11:00
2017 Nov 19 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

ETTEVÕTLUSE JA EDUKUSE VARJATUD ENERGEETILISED ASPEKTID: Intuitsioon ja selle arendamine. 6-osaline kursus Tallinnas, alates 18.-19.11.2017. Läbiviijad Pavel Efimov ja Anastasia Nazarova Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudist. Tõlge eesti keelde.
Registreeruda saab meilil: info@biosens.ee kuni 15. novembrini 2017

Biosensoorsed meetodid ettevõtluses ja juhtimises on välja töötatud Biosensoorse Psühholoogia Instituudi presidendi ja juhtiva spetsialisti Vladimir Tonkovi poolt (filosoofiateaduste doktor psühholoogias, majandusteaduste doktor ettevõttejuhtimises ja rahvusvahelises juhtimises, rahvusvahelise Birchami Ülikooli professor (Madrid, Hispaania).

Kursus on mõeldud ettevõtjatele ja juhtidele, kes omavad oma ettevõtet ning allüksuste juhtidele kes töötavad teiste ettevõtetes, samuti kõigile neile, kes tahavad mõista ja juhtida äriprotsesse ning osata „kallutada majanduslikku tasakaalu enda poolele".

Kursusel esitletakse praktilisi lähenemisi äriprotsesside juhtimiseks, arvestades ettevõtte funktsioneerimise sisemisi (silmale varjatud) faktoreid nii juhi kui ka alluva seisukohast. Osalejad omandavad oskused enda seisundite jälgimises ja juhtimises, samuti partnerite ning oponentide seisundite hindamises ja reguleerimises; samuti oskuse kiirelt taastada end füsioloogiliselt ning psühholoogiliselt peale stressirohkeid perioode või pingelisi läbirääkimisi.

Kursuse teemad:

1. Elulise edukuse psühholoogia ja energeetika. Rahaliste voogude ligitõmbamise biosensoorsed meetodid. Õnn ja edukus majandussfääris ja ärilistes ettevõtmistes.
2. Kriisijuhtimise teooria ning praktilised kasutusteed nii tootmise/teeninduse sfääris kui ka sotsiaalse aktiivsuse sfäärides. Äri ja juhtimisvaldkondade kriitilised tsoonid ja kriitilised ekvivalendid.
3. Enesetaastamise ja enesetervendamise praktilised meetodid ettevõtjatele ja juhtidele.
4. Staatiline ja dünaamiline mälu. Time management. Ajataskud. Aja juhtimise biosensoorsed meetodid.
5. Personali juhtimise biosensoorsed meetodid. Motiveerimine ja mõjutamine. Äri ja perekond. Perekond – kui isikliku äri erivorm. Äri koduperenaistele.
6. Olukordade hindamine standardse informatsiooni puudumise tingimustes. Spetsiaalsed psühho-energo-informatsioonilised prognoosimise ning sündmuste mõjutamise meetodid.

Läbiviijad:

Pavel Efimov – Filosoofiadoktor füüsika ja psühholoogia valdkondades (St. Peterburg, Venemaa), teaduste doktor filosoofias (California Ülikool, USA), OOO BRAND-MAX juhatuse liige (St. Peterburg), St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Anastasia Nazarova - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, biosensoorse massaazi ja tervendamise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel.

Toimumisajad:

1) 18.-19.11.2017
2) 16.-17.12.2017
3) 20.-21.01.2018
4) 17.-18.02.2018
5) 17.-18.03.2018
6) 21.-22.04.2018

Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.
Toimumine: Tallinnas, Türi tn 10d, Valguse Stuudios.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

NB. Antud kursuse läbimine läheb soovijatel ka diplomiõppe akadeemiliste tundide arvestusse. Huvi korral küsi lisainfot biosensoorse psühholoogia spetsialisti diplomi omandamise tingimuste kohta ja kraadiõppe (bakalaureus, magister ja doktor kaugõppe vormis koostöös Birchami Ülikooliga, Hispaania, Madriid) tingimuste kohta !

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 17. novembriks 2017. Osalustasu kanda 17. novembriks 2017 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: ETTEVÕTLUSE JA EDUKUSE ENERGEETILISED JA VARJATUD ASPEKTID osalustasu 6 korra eest (600) või ETTEVÕTLUSE JA EDUKUSE ENERGEETILISED JA VARJATUD ASPEKTID osalustasu 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

www.biosens.ee
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru

Tutvustuseks St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut
(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )
Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:
Biosensoorika
Enesetervendamine ja tervendamine
Bioenergoinformaatika
Parafenomenoloogia
Tegevussuunad Eestis:
- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
- tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas
- individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:
Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:
- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
- psühholoogia ja psühhoteraapia,
- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,
- ettevõtlus ja edukus,
- hingamise psühhotehnikad,
- kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.
Rekordist:
2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas "Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi."

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus "Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008", valdkonnas "Teadus ja Tehnika", alavaldkonnas nr.136. "Tehnoloogia ja Metoodika" ning on avaldatud ka ülemaailmses "Guinnessi Rekordite raamatus".

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst
Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.

Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused effektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.

Täiendav info:
Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:
Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;
Stuktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;
Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

Sarnastel teemadel