Õhtuloeng Maarahva põlised tarkused: Väe olemus ja kasutamine
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2018 Veebr 01 N 18:30
2018 Veebr 01 N 20:30
Europe/Tallinn

Õhtuloengute sari "Maarahva põlised tarkused": Väe olemus ja kasutamine läänemeresoome traditsioonis. Vestlusõhtu läbiviija: Anzori Barkalaja

Kas olete mõtelnud, et maakeelne vägi on meie oma vaste Hiina traditsiooni chi'le või India traditsioonis tuntud praanale? Ometigi on eestlastel sageli teadmisi praanast rohkem, kui meie oma väe olemusest ja kasutamisest.

Maarahvas on vanal ajal osanud kasutada väge ümbruse mõjutamiseks, seal hulgas ravimiseks. Küünlakuul tuleb väest vestlema Anzori Barkalaja, folkloristika ja psühholoogia haridustaustaga väe teema huviline ja uurija, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse juhataja.

Läänemeresoomlastel puudus võimalus oma meditsiinitraditsiooni katkematuna hoida, nagu see õnnestus hiinlastel. Seetõttu on praeguseks kättesaadavad andmed väga lünklikud ja ei võimalda enam täit pilti saada, kuid siiski on mingid suundumused täheldatavad, mis võimaldavad visandada mõned jooned ühelt poolt eesti ja soome ning teiselt poolt idamaade traditsionaalse meditsiini vahel nähtumuslikul tasandil.

Eesti ja soome traditsionaalset maailmavaadet, nagu ka näiteks meditsiini uurides, ei saa mööda minna kahest mõistest.Need mõisted on vägi ja viha (soome k. väki ja viha). Vägi tähenda inglise keeles ligikaudses tõlkes power või force, vene keeles sila (paremini annab tähendusnüanssi edasi võib olla mõiste kasutamine sõnapaaris netshistaja sila).

Sõna vägi sisaldab endas samaaegselt peale jõu ka selle kandjat. Näitena võiks olla soome keeles vedenväki, mis tähendab nii vees sisalduvat väge kui ka vastavaid olendeid, haldjaid, kes seda väge kannavad ja kellelt võib seda saada. Eesti keeles sisaldab viimast aspekti praeguseni kasutusel olevana vast ainult sõjavägi, olles jällegi kaotanud esimest aspekti kandva tähendusvälja. Erinevate stiihiate haldjad on aga ka eestlastel tuntud ja nad ei erine oma omadustel suurt soome suguvendadest.

Ravija või tema vastaspool, haigusesaatja on nii eesti kui soome traditsionaalses meditsiinis osa suuremast süsteemist, kuhu kuuluvad mitmesugused looduses esinevad väed. Ta on nendega lahutamatult seotud.

Loengus piilumegi Eesti väe olemuse sisse ja räägime kes ja kuidas saab väge suurendada, mis otstarbel kasutada jne.

Loeng-töötuba kestab 2 tundi, misjärel on võimalik esitada ka küsimusi.

Loengu maksumus - 15 eurot ostes pileti eelmüügist kasutades e-poe keskkkonda: http://www.oko24.ee/et/c/kursused. Kohapeal on loengutasu 20 eurot.
E-poest pileti eest tasudes pole vaja end registreerida, kuid soovides kohapeal tasuda, on vajalik oma tulemisest teada anda: tarkustekool@gmail.com.

"Maarahva põliste tarkuste" sari kätkeb endas erinevate meie põlistarkuste teadjate, uurijate, praktikute ja tarkade loenguid, töötubasid ja vestlusi.

Sarnastel teemadel