SÜVATERVENDUS (loeng/õppepäev)
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2018 Veebr 25 P 11:00
2018 Veebr 25 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt


kokkuvõtlikult on emotsioonide ja hinge tervendus läbi möödunud elude.
Kõik olnud sündmused on alles alateadvuslikus mälus. Arengutel on oma järjepidevus ja mõju hingele. Kui kogemused olid rasked -piiratud keskkonnad, sõjad, kehvad majanduslikud tingimused, jne, jne, siis kogetu raskus võib siiani mõjutada ning piirata sisemist emotsionaalset heaolu. Võib ka soodustada käitumismustrite teket, mis alluvad muutmistele halvasti.
Kuna olnu on ainult mälus (seda reaalsuses enam eksisteeri), siis emotsioonide vabastamiseks on vaja muuta alateadvusesse ladestunud mälupilti. See on meeldiv ja üllatav, et nii lihtsal moel stressid vabanevad tõepoolest.
Muutmist vajavaid möödunud elude fragmente on kerge leida.
Positiivne suhtumine aga ja möödaniku muutmine helgeks nõuab teatud õppimist.
Tervikuna on meetod harmooniline ning sujuvate mõjudega ja on ka kergelt omandatav.
Kogu süvatervenduse õpetus võib isiklikuks arenguks anda väga suure tõuke. Tegemist on positiivi ja harmoonia õppimisega ja enda tervendamisega väga ulatuslikus diapasoonis.

Kogu kuulutuse teksti leiate siit.

(Lisalugemist süvatervenduse kohta leiate siit).

www.massaaz-tallinnas.ee; lydia.adone@hotmail.com; 58100373

Sarnastel teemadel