Tatjana Semenko Müstikakursus Tartus. Peterburgi BSPI kursus.
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2019 Märts 30 L 11:00
2019 Märts 31 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

KOOLITUSKURSUS: MÜSTIKA. MÜSTILISED MEETODID BIOSENSOORSES PSÜHHOLOOGIAS. Tartus.

Programm on orienteeritud:
Kõigile inimestele, kes on huvitatud kõige kaasaegsemate biosensoorsete võtete õppimisest nii isiklikel kui ka ametialastel eesmärkidel enda isikliku potentsiaalsuse avamiseks ja enda tõelise olemuse tundmaõppimiseks.

Läbiviija: Biosensoorse Psühholoogia Instituut (Sankt-Peterburg, Venemaa)
Juhendajad: Tatjana Semenko ja tema assistendid.

Tatjana Semenko, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Kursuse käigus te omandate:
• Praktilised teadmised inimese enesetunde ja energiavahetuse kohta;
• Võime juhtida isiklikku psüühikat;
• Laiendatud piirid maailma tajumisel;
• Võimaluse kasvatada tundlikkust peenmateriaalsete ja inomateriaalsete energiakandjate suhtes;
• Kogemuse „peenmaailma" ja tema asukate uurimises;
• Kaugnägemise, selgeltkuulmise, selgeltnägemise ja selgeltteadmise arenemise.

Kursuse teemad:
1. Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus.
2. Kihiliselt-läbiv teadvuse olemus.
3. Elujõu akumuleerimine. Täitumine.
4. Tiheda ja peene eraldamine ja muutmine. Baasteadmised toitumise müstilistest alustest.
5. Spetsiaalsed lähenemised praktiliseks tööks:
• täpsus, põhjalikkus, adekvaatsus, kiire reageerimine;
• spetsiifilised hingamispraktikad;
• spetsiifiline helimoodustamine;
• liikumise plastika;
• spetsiifiliste kehapiirkondade aktiveerimine;
6. Keskkondade mõistmine, võime ja valmisolek sisenemiseks keskkondadesse. Keskkondade kaitsjad ja valvurid.
7. Käitumise eetika. „Peenmaailmaga" töötamise ohutustehnika.
8. Teadvuse muutunud seisund. Kehast väljumised.
9. Koostöö vaimudega, stiihiatega, stihiaalidega, olenditega.
10. Praktikad koostööks organite vaimudega.
11. Praktikad koostööks küünaldega, mineraalidega, veega.
12. Müstika ja maagia. Maagilised märgid. Kehamaagia. Maagilised vormid. Taimemaagia. Kistallimaagia jt vormid.
13. Praktika teadvuse lahtikodeerimiseks.
14. Praktikad organismi enesetaastamise aktiveerimiseks:
• töö energeetiliste tompudega;
• siseorganite energeetiline massaaz;
• helimoodustamine;
• spetsiaalsed hingamistehnikad;
• koostöö organite vaimudega;
15. Müstiliste keskkondade tundmaõppimine, jälgimine ja uurimine.

Kursuse programm:
1.1. Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika.
Energia ja informatsioon. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid: sublimatsioon ja kristalliseerumine – nende protsesside pöörduvuse põhimõtted. Energiakandja mõiste, selle muutumise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid, peenmateriaalne, muumateriaalne.
1.2. Inimene kui erinevatest tihedustest olend.
Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. Meridiaanide süsteem. Energiaümberjagamistsoonide ehk energiakeskuste süsteem. Kõrge intensiivsusega energia kanalid. Väljalised struktuurid, karkassväljad, kestad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised.
1.3. Psüühika ja psüühilised protsessid.
Psüühika materiaalne olemus. Telekinees.
Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Esemete mittekontaktse liigutamise alused. Telekinees kui efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada füüsilisi objekte, samas neid võimeid ka edasi arendades ja andes ka kinnitust endale nende võimete olemasolust. Maailmarekordi fikseerimine telekineesi valdkonnas.
1.4. Spetsiaalsed meetodid Müstiku praktiliseks tööks ja enesetaastamise oskused. Psüühika reguleerimise bioenergeetilised, psüühilised, kehale-orjenteeritud ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine ja biosensoorsete praktikatega tegelemise organiseerimine. Teadvuse muutunud seisundid ja võimalused nende reguleerimiseks. Eriliste peenmateriaalsete energiakandjate ligitõmbamise võimalused. Täitumine nendest, omistamine, ringijaotamine ja nende rakendamine. Meridiaanidesüsteemi, energiakeskuste, kanalite, väljade ja teiste organismi osade osalemine bioenergiavahetuslikes protsessides.
1.5. Parafenomenoloogia alused. Telekineesi praktilised oskused.
Psüühika materiaalse olemuse tõestamine. Maailmarekordi fikseerimine kui telekineesi olemasolu fakt. Parafenomenoloogia teaduslikud alused. Mittearvessevõetud psüühika tegurid. Materiaalsete psüühiliste mõjude vormid. Telekineesi oskuste praktiline valdamine. Spetsiaalse trenazööri valmistamine. Täiendav psühho-füüsiline ettevalmistus. Bioenergiavahetuslikud praktikad. Peenmateriaalse ja muu-materiaalse täitumise faktorid. Hingamise kasutamine. Psüühiline häälestus, spetsiifiline seisund. Esemega erilise kontakti loomine. Telekineetiliste mõjutamiste praktikad. Mõjud organismile ja psüühikale. Materiaalsete psüühiliste mõjude laiem mõistmine. Imede loomine tavaelus. Psüühilised võimed ja nende sihipärane arendamine. Vaimsus.
1.6. Biosensoorsed hingamise psühhotehnikad.
Hingamise roll inimese elus. Hingamise füsioloogilised alused. Hingamine ja bioenergiavahetuslikud protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid. Hingamine kui eneseregulatsiooni vahend. Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad.

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.
Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Toimumisajad:
1) 30.-31.03.2019
2) 27.-28.04.2019
3) 25.-26.05.2019
4) 22.-23.06.2019
5) 27.-28.07.2019
6) 24.-25.08.2019
Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Osalemise tingimused:
a) Eelnev kogemus energoptaktikates ei ole nõutud.
b) Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.
c) Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.
d) Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.

Hind: Kursuse maksumus on 650 eurot/6 korra eest. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.
NB! Registreerudes ja tasudes enne 20.03.2019 on soodushind 600 eurot!

Toimumine: Tartus, Riia 35.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.
Kursuse läbijad saavad osaleda EDASIJÕUDNUTE TASEME 6-kuulisel kursusel: MÜSTIKA SÜVAKURSUS (alates september 2019)

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 29. märtsiks 2019. Osalustasu kanda 29. märtsiks 2019 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ
a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: Müstika baaskursuse Tartu osalustasu 6 korra eest (650) või Müstika baaskursuse Tartu osalustasu 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

www.biosens.ee
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru

Tutvustuseks St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut
(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )
Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:
Biosensoorika
Enesetervendamine ja tervendamine
Bioenergoinformaatika
Parafenomenoloogia
Tegevussuunad Eestis:
- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
- tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas
- individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:
Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:
- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
- psühholoogia ja psühhoteraapia,
- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,
- ettevõtlus ja edukus,
- hingamise psühhotehnikad,
- kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.
Rekordist:
2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas "Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi."

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus "Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008", valdkonnas "Teadus ja Tehnika", alavaldkonnas nr.136. "Tehnoloogia ja Metoodika" ning on avaldatud ka ülemaailmses "Guinnessi Rekordite raamatus".

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst
Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.
Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused effektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.

Täiendav info:
Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:
Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;
Stuktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;
Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

Sarnastel teemadel