Joanna Macy Taasühendamise töö/The Work that Reconnects
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2019 Juuli 25 N 10:00
2019 Juuli 28 P 18:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Tule osalema süvaökoloogial, süsteemiteoorial ja vaimsetel traditsioonidel põhinevas protsessis, mille eesmärgiks on uuesti leida ühendus enda ja maailmaga ning seejärel värske väega Elu nimel tegutseda! Taasühendamise töö kasvatab meis julgust, vastupidavust ja teineteise toetamist maailma tervendamisel. See aitab meil selgitada ellujäämisoskusi, mida vajame praegusel kaootilisel ajal ning meist igaühe rolli maailma muutumises.

Joanna Macy loodud taasühendamise töö põhineb eeldustel, et kogu maailm on elus, omavahel ühenduses ning pakub välja protsessi, kuidas läbi tänulikkuse, valu, värske pilgu ja edasimineku jõuda uuele, tervemale ja rõõmsamale maailmaga suhtlemise tasemele.

Kas oled tundnud, et midagi on maailmas valesti, püüdnud midagi muuta ja ilmselt ka muutnud? Kas oled tundnud vastuseisu, arusaamatust, toetuse puudumist, masendust, meeleheidet? Kas tunned mõnikord, et sinu tegemistest ei tõuse tulu ning need on nagu tilk kuumale kerisele?

Taasühendumise töö eesmärgiks on ühiselt saada kontakti nende sügavate küsimustega, valu aktsepteerida, seeläbi näha laiemat pilti ning koguda jõudu edasiseks teekonnaks.

See kursus pakub Sulle järgmist:
•praktikaid ja perspektiive, mis on tuletatud süsteemi teadusest ja süvaökoloogiast ning mitmetest vaimsetest traditsioonidest, mis tuginevad meie eksistentsiaalsele ühendusele kogu eluvõrgustikuga läbi aegruumi
•vabastab meie maailmavalu ja annab meile tagasi oma tegeliku väe, et võtta initsiatiivi elu nimel tegutsemiseks
•äratab meie väe ja elurõõmu, et elada täielikus teadlikkuses suurest muutusest (pöördepunktist) ning vanade, ja ka tänaste
meid piiravate mustrite lahtiharutamisest
•äratab meid süstemaatilisest ebaõiglusest, rassismist, allasurutusest ja aitab panna institutsioonid toimima kõigi inimeste hüvanguks
•kinnitab meie kavatsuse tegutseda kõigi olendite huvides ja saada liitlaseks kõigi allasurutud ja marginaliseeritud inimgruppidega
•aitab meil ära tunda oma tugevused ja ressursid, mida saame mobiliseerida selleks, et pühenduda enda ja maailma tervendamisele.

Meil Eestis on mitmeid mineviku ja ka olevikuga seotud blokke (sõdadest, küüditamistest ja veelgi kaugemalt tulevad hirmud jms), mis takistavad meil oma potentsiaali täielikumalt avamast. Nendega tegeleb kirjandus, muusika, omal moel ka poliitika. Aga mis oleks, kui tõstame need teemad üles konkreetselt enda sees ja vaatame, kas ja kuidas on meil isiklikult võimalik neid lahendada. Olgu öeldud, et meil on võimalik teha nii palju või nii vähe, kui hetkel suuremas plaanis lubatud ja kohane. Ja me saame alustada eelkõige iseendast. Aga samas kui on olemas tööriistad ja julgus teha seda, mis me saame teha, siis tehkem seda. Taasühendamise töö läbinud kinnitavad, et nad saavad töö lõppedes tõepoolest nagu uue hingamise ja värske pilgu, mis võimaldab neil palju ehedamalt ja aktiivsemalt elus olla.

Juhendajateks on Anne Symens-Bucher ja Morgan Curtis.

Anne tutvus Joanna Macy ja tema tööga 1984. aastal ning on tänaseni tema tegevassistent. Ta on koos Joannaga osalenud paljudes Joanna töötubades ning on ka ise Taasühendamise töö juhendaja. Anne on tegutsenud õigluse, rahu, tuumadesarmeerimise, vägivallatuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nimel rohkem kui 35 aastat. Annel ja tema abikaasal Terryl on viis last ja nad on Kalifornias asuva Canticle Farmi kogukonna kaasasutajad. Canticle Farm pakub platvormi praegusel ajal toimuvaks sügavaks ja süsteemseks nihkeks tööstuslikust kasvuühiskonnast elu hoidvasse ühiskonda.

Morgan töötab juhendaja, aktivisti ja kootsina kogukonna arendamise ja poliitilise tegevuse ristumispunktis, püüdes mõista kuidas lood vormivad inimsuhteid, vastupidavust ja revolutsioone. Lähtudes oma tööst noorte juhitud kliimaõigluse organisatsioonist SustainUS, on Morganil kirg aidata noortel organiseeruda, isiklikult kasvada, aga samuti teha leinatööd ning aktsioone, mis kõik põhineb suhetel, rituaalidel ja jutuvestmisel. Morgan elab samuti Canticle Farmis, mis on erivanuseline kogukond Ohloine põlisrahva maal (Oakland, Kalifornia)

TASU
Iga osaleja valib endale sobiva summa vahemikus 200-300 EUR. Kui Sul on võimalik panustada rohkem, siis toetad sellega The Work That Reconnects juhendajaid ja Gaia Akadeemiat. Registreerumise järel väljastame arve ja palume tasuda ettemaksuks 100 eurot MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse kontole Swedbankis: EE812200221058956163

Kursusele registreeru palun siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVa0UWhGegoxKCbylJPaAjYZo-xMciZJaL6NDlzMWWub_t0Q/viewform

TOIMUMISKOHT
Kursus toimub Hundiallika keskuses, Suuremetsa küla, Võru vald, Võrumaa (u 20 km Võrust). Kohapeal on tingimused lihtsad. Magamisasemed on koolitusmaja ühises magamistoas. Magamine toimub mattidel, kuid soovi korral saab telkida või magada välivõrkkiiges. Hundiallikal on kohapeal välitualetid ja -dušš ning suitsusaun. Õpetused toimuvad siseruumis, tipis (püstkojas), saunas, õues, lõkke ääres. Pakume kohapeal valmistatud taimseid toite.

Rohkem infot: Toomas Trapido, +372 55570010, toomas.trapido@gmail.com
http://gaiaakadeemia.ee/joanna-macy-taasuhendamise-too-25-28-07-2019/

ENG/

Come for teachings and interactive processes that wake us up to the promise in the planetary crisis, and to our authority to act for life on Earth.

Known as the Work That Reconnects, and drawn from deep ecology, living systems theory, and spiritual traditions, this group work grows our courage, resilience, and solidarity for the healing of our world. It helps clarify survival skills needed for navigating the chaotic times ahead, as well as the unique roles we each can play in the Great Turning.

The central purpose of the Work That Reconnects is to bring us back into relationship with each other and with the self-healing powers in the web of life, motivating and empowering us to reclaim our lives, our communities, and our planet from corporate and colonial rule.

In order to do this, the Work That Reconnects:
• provides practices and perspectives drawn from systems science, Deep Ecology, and many spiritual traditions that elicit our existential connectivity with the web of life through space and time.
• reframes our pain for the world as evidence of our mutual belonging in a relational universe, and hence our power to take action on behalf of life.
• awakens stamina and buoyancy to live with full awareness of both the Great Turning and the Great Unraveling, historically and in present time, and to embrace the uncertainty.
• awakens us to the systemic injustice, racism, and oppression of the Industrial Growth Society, and generates our commitment to transform all our institutions for the benefit of all humans, whatever their color, culture, religion, gender identity, and history.
• affirms that our intention to act for the sake of all beings, and to become allies to all oppressed or marginalized people, can become organizing principles of our lives.
• helps us identify the strengths and resources we can mobilize in our commitment to the self-healing of the world.
• presents the Great Turning as a challenge that every one of us, in collaboration with others, is fully capable of meeting in our own distinctive ways.

FACILITATORS

ANNE SYMENS-BUCHER

Anne was first introduced to the work of Joanna Macy in 1984, and currently serves as her executive assistant. She has traveled extensively with Joanna, participated in dozens of Macy's workshops and is herself a facilitator of the Work That Reconnects. Anne has been involved in work for justice, peace, nuclear disarmament, nonviolence, and ecological sustainability for more than 35 years. She also worked for 25 years as the co-director of the St. Barbara Province Justice, Peace & Integrity of Creation Office. Anne and her husband Terry are the parents of five children and the co-founders of Canticle Farm community in California. Canticle Farm provides a platform for the profound, systemic shift from an industrial growth society to a life-sustaining society that is occurring now.

MORGAN CURTIS

As a facilitator, activist and coach, Morgan works at the intersection of community-building and political mobilization, striving to understand how stories shape human relationships, resilience, and revolutions. From her work with SustainUS, a youth-led non-profit working on climate justice internationally, she is passionate about facilitating youth organizing, personal growth, grief work and direct action, with a grounding in relationship, ritual and storytelling. Morgan is a resident of Canticle Farm, an interracial, interfaith, intergenerational community in occupied Ohlone territory (known as Oakland, CA).

PRICE
Every participant chooses a sum between 200-300 euros. If you can contribute more, you will support the facilitators of The Work That Reconnects and Gaia Academy. To secure your spot on course, please register at link below and after receiving the invoice pay registration fee of 100€ to the account of MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus, Bank: Swedbank, IBAN: EE812200221058956163. We will contact you after registration to confirm your spot and give all the details.

Please register to the course here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVa0UWhGegoxKCbylJPaAjYZo-xMciZJaL6NDlzMWWub_t0Q/viewform

VENUE
Course will take place in Hundiallika Retreat and Training Centre in South-Estonia, 25 km from Võru. The arrival information will be mailed directly to participants and we can offer rides from nearest stations (Võru and other options).

The conditions are simple. You can sleep either in dormitory on mattresses or stay in your own tent. There are compost toilets, simple shower system and smoke sauna.

We offer locally cooked delicious vegetarian meals.

Info: Toomas Trapido, +372 55570010, toomas.trapido@gmail.com

http://gaiaakadeemia.ee/joanna-macy-taasuhendamise-too-25-28-07-2019/

Sarnastel teemadel