Müstika kursus Tartus: Müstilised meetodid biosensoorses psühholoogias.
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2019 Okt 26 L 11:00
2019 Okt 27 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

PETERBURI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS TARTUS

MÜSTIKA KURSUS. MÜSTILISED MEETODID BIOSENSOORSES PSÜHHOLOOGIAS.

Programm on orienteeritud:
Kõigile inimestele, kes on huvitatud kõige kaasaegsemate vaimsete praktikate ja biosensoorsete võtete õppimisest nii isiklikel kui ka ametialastel eesmärkidel enda isikliku potensiaalsuse avamiseks ja enda tõelise olemuse tundmaõppimiseks.

Läbiviija: Biosensoorse Psühholoogia Instituut (Sankt-Peterburg, Venemaa)
Juhendajad: Tatjana Semenko ja tema assistendid.

Tatjana Semenko, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Kursuse programm:
2.1. Biosensoorsed psühhotehnoloogiad.
Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Bioeeterkeskonnad. Ülemateriaalsed (muumateriaalsed) keskkonnad. Keskkonnad ja neisse sisenemise põhimõtted. Järjestikused ja nö viimsel piiril asuvad maailmad. «Egregoriaalse samba» mõiste. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Paratervendamise ja enesetervendamise biosensoorsed aspektid. Toitumise ja erinevate vahetusprotsesside küsimused. Hingamine, liikumine ja heli kasutamine. Biosensoorsete praktikatega tegelemise filosoofilis-maailmavaatelised ja eetilised aspektid.
2.2. Psüühika ja psüühilised protsessid.
Psüühika materiaalne olemus. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Füüsilisuse kahene iseloom. Idamaised filosoofilis-maailmavaatelised suunad kui üks otsene võimalus inimese psüühiliste protsesside ja ka energo-informatsioonilise ülesehituse uurimiseks. Esemete mittekontaktse liigutamise süvendatud praktikad (telekinees).
2.3. Vaimsuse uurimine psühholoogias.
Vaimsuse uuringute filosoofilis-maailmavaatelised, ajaloolised, psühholoogilised ja muud aspektid. Vaimsus ja religioossus. Vaimsus biosensoorsete psühhodistsipliinide mõistes. Vaimse ja psüühilise kasvu ja arengu printsiibid. Müstika ja parafenomenoloogiliste nähtuste allikad, ajaloolised aspektid. Müstilise maailmavaate eripärad. Kujundvormiline maagia ja psüühika reageeringud. Müstilise teadmise suunatus, teadmiste edasiandmise viisid. Sünni ja surma küsimused, inimkonna põlvnemise allikad.
2.4. Keskkond ja sellega koostoime meetodid.
Keskkondade mõiste ja liigid, oskus ja valmisolek keskkonda sisenemiseks. Keskkondade valvurid. Toimimise eetika. «Peenmaailmaga» töötamise ohutustehnika. Teadvuse muutunud seisundid.
2.5. Kehast väljumise praktikad ja kehavälised kogemused.
Kehastväljumise praktikad, hüpoteetilised võimalused surmajärgseks eksistentsiks. Uned ja unenägemine. Müstiline nägemine, teadvuse muutunud seisund. Keskkondade, maailmade ja dimensioonide müstika. Keskkondade vahelise liikumise printsiibid. Teadvuse kihiliselt-läbiv võime, teadvuse liikuvus.
2.6. Tervenemine, kui protsess liikumisel enda Allikasse.
Haiguste põhjused ja nende profülaktika. Tervis, kui suhete ja energeetiliste seoste süsteem - inimestega, esemetega, sündmustega, nähtustega, egregoridega jt. Saatus – kas kalduvused või karma? Praktilised bioenergeetilised lähenemised karma muutmiseks. Tervenemise võimalikkus kaasaegsete ökoloogiliste ja tehnogeensete kataklüsmide tingimustes. Elulise Harmoonia loomine ja Elu Tee leidmine.

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.
Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Toimumisajad:
1) 26 - 27 oktoober 2019
2) 23 - 24 november 2019
3) 21 - 22 detsember 2019
4) 25 - 26 jaanuar 2020
5) 22 - 23 veebruar 2020
6) 21 - 22 märts 2020

Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00, pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Osalemise tingimused:
a) Eelnev kogemus vaimsetes praktikates või energoptaktikates ei ole nõutud.
b) Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.
c) Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.
d) Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.

Hind: Kursuse maksumus on 750 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 150 eurot/kord.
NB! Registreerudes ja tasudes enne 25. Oktoobrit 2019 on soodushind 600 eurot! Kohapeal tasudes 750 erot.

Pikkadel kursustel osalejatele ja Biosensoorse Psühholoogia Spetsialistide Ettevalmistussüsteemi liikmetele teise samaaegse kursuse puhul hind -50%

Toimumine: Tartus, Riia mnt 35, II korrusel, Juunika Koolitused Koolituskeskuses

Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Soodushinnaga registreerimine: vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 25. oktoobriks 2019 minnes https://biosens.ee/courses/8492

Ühe korra kaupa tasumisega registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 25. oktoobriks 2019.
Osalustasu kanda 25. oktoobriks 2019 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ
a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida:
Müstikakursuse osalustasu 1 korra eest (150). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

Lisainfo: www.biosens.ee Tel: 53069307 Mati Kiisler
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru

Tutvustuseks St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut
(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )
Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:
Biosensoorika
Enesetervendamine ja tervendamine
Bioenergoinformaatika
Parafenomenoloogia
Tegevussuunad Eestis:
- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
- tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas
- individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:
Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:
- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
- psühholoogia ja psühhoteraapia,
- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,
- ettevõtlus ja edukus,
- hingamise psühhotehnikad,
- kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.
Rekordist:
2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas "Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi."

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus "Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008", valdkonnas "Teadus ja Tehnika", alavaldkonnas nr.136. "Tehnoloogia ja Metoodika" ning on avaldatud ka ülemaailmses "Guinnessi Rekordite raamatus".

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst
Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.
Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused effektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.

Täiendav info:
Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:
Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;
Stuktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;
Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

Sarnastel teemadel