Verge meetod - toimetulek agressiivse käitumisega
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2019 Nov 09 L 10:00
2019 Nov 10 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Verge meetod on üks efektiivsemaid ja lihtsalt omandatavaid toimetulekumeetodeid agressiivse käitumisega

Agressiivse käitumisega puutuvad paratamatult paljud inimesed elu jooksul kokku. Selleks võib juhuslik kontakt poes või bussipeatuses, aga selleks võib olla ka käitumishäirega laps või psüühikahäirega klient või joobes patsient.

Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale inimesele, aga kindlasti igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Verge metoodikaga saab seda teha viisil, mis võimaldab jätkata abistava elukutse esindajal tõrgeteta tööd ka peale konfliktset olukorda.

2-päevasel kursusel, 9.-10. november, õpitakse terapeutilises keskkonnas (koolis, teraapiaruumis, muus lasteasutuses, hooldus-, ja erihooldusasutustes, tervishoiuasutustes, perearsti kabinetis, massaažisalongis jne) ohjama vägivaldset käitumist.

Nimetatud asutustes on töötajatel kohustus tagada laste, patsientide ja/või klientide turvalisus ning seda viisil, mis tagaks asutuse põhieesmärkide täitmise ja asutuses viibijate turvalisuse. Koolituse eesmärk on omandada turvalised sekkumismeetodid vägivaldse ja agressiivse käitumisega toimetulekuks.

Sisu kirjeldus:

- vägivalla ennetusstrateegiad tööl;
- käitumisprobleemidega inimestega töötamise alustalad;
- laste-, hooldus-, ja erihooldusasutuse töötaja või tervishoiutöötaja poolt füüsilise jõu kasutamise õiguslik raamistik Eestis, valdkonna eriseadused, üldpõhimõtted, jõu kasutamist välistavad asjaolud;
- ründeohu tuvastamine, kehaliste märkide "lugemine";
käitumine füüsilise ründe korral nii ohvrina, konfliktolukorra lahendajana kui kolleegi abistajana:
- kontaktimeetodid ja positsioneerimine ärevas olukorras
enesekaitsevõtete füüsiline harjutamine erinevate rünnete (juustest haaramine, hammustamine, käest haaramine, kägistamine, riietest haaramine) korral;
- kaklustele vahelemineku erinevate taktikate harjutamine simulatsioonharjutuste raames;
- erinevate eskortvõtete harjutamine inimese turvaliseks liigutamiseks;
- füüsilisele agressioonile vaheleastumine nii enesevigastamise, materiaalse vägivalla kui ka teise inimese poole suunatud vägivalla situatsioonides.
- meeskonnatöö alustalad ärevas olukorras
- agressiivsete olukordade dokumenteerimine
- agressiooni ennetav kommunikatsioon
- kommunikatsiooni mudelid
- konflikti dünaamika
- verbaalne piiride seadmine
- suhtlemine verbaalselt agressiivse inimesega

KOOLITAJAD
Airiin Demir (kliiniline psühholoog) ja
Martin Kallavus (õigusteaduste bakalaureus).

Airiin on psühholoogi ja terapeudina töötanud aasast 2004, omades nii Eestis kui Norras töötamise kogemust. Alates 2011 töötab ta OÜ Corrigo Jõhvi Noorukite ravi ja rehabilitatsioonikeskus, olles seega tugev praktik. Alates 2013 on ta ametlik Verge koolitaja ja käitumishäirete ja konflikti teemaliste koolituste läbiviija. Martin Kallavus on Verge Eesti treener ja koolitaja alates 2013. aastast, töötades muuhulgas tegevusjuhendajate individuaalse ja grupinõustamisega töös tõsiselt agressiivsete klientidega.

Verge Opplæring AS asutati Norras 1992. aastal ning tänaseks on ta kujunenud juhtivaks koolitajaks selles valdkonnas. Eestisse jõudis verge metoodika 2012. aastal. Norra ja Eesti treenerite poolt loodud Verge Eesti pakub Norras kakskümmend aastat edukalt rakendatud oskusteavet, kuidas tulla toime agressiivse käitumisega erinevates olukordades.

KOOLITUSE VÄLJUNDID
Osalenu
- teab, millised on füüsilise vägivalla ohjamise õiguslik raamistik Eestis;
- teab, milline on ägedas konfliktolukorras konflikti vaibumist soodustav verbaalne käitumine ning milline tegevus ja käitumine võib ägedat konfliktolukorda võimendada;
- tunneb ära olukorrad, kus füüsilise ründe oht on tõenäoline,
oskab reageerida füüsilisele ründele adekvaatselt st arvestades kolme põhimõtet: vähim vajalikkus, proportsionaalsus ja seaduslikkus;
- ohjates füüsilist vägivalda teeb seda viisil, mis on turvaline talle endale, agressorile ja kolleegidele ning võimaldab jätkata terapeutilist tööd agressoriga.

OSALUSTASU: 150+km eurot registreerimisel kuni 15.10, edaspidi 190+km. Registreerimise järel väljastatakse sissemaksuarve 50+km, mis garanteerib koha koolitusel ja loobumisel tagastamisele ei kuulu.

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt https://goo.gl/forms/D6AVHkVqzBh6AaH83 või kirjutades meile tarkustekool@gmail.com. Peale registreerumist saadame Sulle arve, mille õigeaegne tasumine garanteerib koha koolitusel.

LISAINFO:
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: 56 600 295
tarkustekool.ee

MUU INFO:
Õppekava nimetus: Verge meetod - toimetulek agressiivse käitumisega.
Õppeaja kestus: kaks õppepäeva
Õpingute alustamise tingimused: keskharidus
Õppekeel: eesti keel
Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 14 auditoorset tundi, iseseisev töö puudub.
Tunnistuse saamise nõuded: Osavõtt auditoorsest tööst ja treeningutest 80% ulatuses.
Ruumi kirjeldus: Toolide ja esitlustehnikaga ruum

Sarnastel teemadel