16.06.2020
NÜÜD PABERVERSIOONIS! "Kaugvaatluse käsiraamat.
Väljaanne » Raamat
Tunnuspilt
 • Tommi Topelund

20. sajandi 70ndatest 90ndate keskpaigani töötati erinevate koodnimede all läbiviidud salajases sõjalises programmis koostöös Stanfordi Uurimisinstituudiga välja mõistusetehnoloogia kaugvaatlus eesmärgiga kaugelasuvatelt sihtmärkidelt informatsiooni kogumiseks. 1995. aastal avalikustati President Clintoni korraldusega selle programmi kohta üle 90 tuhande lehekülje materjali. Selle tulemusel jõudis kaugvaatlus avalikkuse ette ning seda hakati õpetama ja kasutama üle maailma. Seda tehnikat võib kasutama õppida igaüks! Käesolevast raamatust leiad detailse õpetuse kaugvaatluseTDS-meetodi kasutama õppimiseks.

Kaugvaatlemine on vaatleja poolt kontrollitud meelteülene tajumine teaduslikult välja töötatud protokolle järgides. Kaugvaatlust kasutades võid sa tajuda ükskõik millist olendit, objekti või sündmust Universumis. Ja seda vajadusel nii minevikus, olevikus või tulevikus.

Lisaks detailsele kaugvaatluse õpetusele leiad siit raamatust harjutusi, tehnikaid ja mänge oma kaasasündinud sensitiivsete võimete äratamiseks ning treenimiseks. Siin raamatus on kõik oluline, mida vajad mingi objekti, elusolendi või sündmuse kohta info pärimiseks, oma küsimusele vastuse saamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks.

„Kaugvaatluse käsiraamat“ on sulle, hea lugeja, loodud kui suur konspekt sellest, kuidas kaugvaadelda ning arendada enda juba kaasasündinud sensitiivseid võimeid.

Siit leiad artikli, kuidas kiirmeetodil kaugvaatlust läbi viia.

"Kaugvaatluse käsiraamatut" saad soodsalt osta siit vói raamatupoodidest.

Kaugvaatlust saab kasutada:

 • uurimustöödel ja uuringutes;
 • tervendamisel ja parimate ravimeetodite leidmiseks;
 • kunstiliste ideede leidmiseks;
 • sobiva elukoha või partneri leidmisel;
 • sobiva personali valikul;
 • äri- ja isiklike probleemide lahendamisel;
 • äri- ja isiklike otsuste tegemisel;
 • börsi- ja majandustsüklite võimalike liikumiste vaatlemiseks;
 • uute äri-, tehnoloogialaste ja muude ideede leidmisel;
 • spordivõistluste tuleviku võimalike tulemuste vaatlemiseks;
 • võimaliku tuleviku ja minevikusündmuste ning kosmose uurimisel;
 • olendite ja objektide leidmisel;
 • kuritegude lahendamisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
 • kadunud isikute leidmisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
 • kõigeks muuks, mille kohta sa infot saada tahad.
Sarnastel teemadel