Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kevadsessiooni kursused 2021 Tallinnas ja Tartus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2021 Märts 10 K 00:00
2021 Märts 10 K 00:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt
Algab vastuvõtt Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kevadsessiooni kursustele 2021 Tallinnas ja Tartus:
NB! KUNI 10.MÄRTSINI 2021 KEHTIB VARAJASE REGISTREERUJA SOODUSHIND KÕIKIDELE KURSUSTELE!

Registreeru soodushinnaga ja saad tasuta V.Tonkovi e-raamatu "Vestlusi Üliteadvusest"!
 
KURSUSED TALLINNAS:
1) Algusega 13 - 14 märts 6 – osaline koolitusprogramm “VASTASSUGUPOOLTE VAHELISED SUHTED” alg- ja süvendatud tase.
Juhendajad: - Tatjana Semenko, Peterburgi BSPI spetsialist, õppejõud ja tervendaja;
- Pavel Vetrenko - Ph.D, dotsent, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi endine rektor, õppejõud ja spetsialist, 15-aastase kogemusega kriisikonsultant suhete alal;
Tõlge eesti keelde.
Kursus on mõeldud kõigile neile, kes kes otsivad uut kvaliteeti suhetes iseendaga ja ümbritsevatega. Inimestele, kes tahavad omandada uusi lähenemisviise, oskusi oma isiklike suhete reguleerimiseks, arendamiseks, iseenda isiklikuks arenguks, kui ka professionaalse tegevuse eesmärgil. Kursusel on võimalik süveneda isiksuse ja suhete uurimisesse biosensoorse psühholoogia, müstika ja filosoofia praktilisest seisukohast lähtudes.
Kursuse info ja registreerumine:
https://biosens.ee/courses/18462
 
2) Algusega 20 - 21 märts 2021 6 – osaline koolitusprogramm “BIOSENSOORNE SAATMINE JA NÕUSTAMINE KRIISIDES”, professionaalne tase.
Juhendaja: tervendaja Anastasia Nazarova, Peterburgi BSPI spetsialist.
Tõlge eesti keelde.
Kursus on orienteeritud inimestele, kellel on eelnevalt kokkupuude biosensoorsete psühhodistsipliinidega ning kes soovivad põhjalikku täiendkoolitust töös kliendiga tema igakülgsel toetamisel.
Kursuse info ja registreerumine:
https://biosens.ee/courses/18459
--------------------------------------------------------------------------
PETERBURI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS TARTUS:
Algusega 27 - 28 märts 2021 6 – osaline koolitusprogramm «ENESETERVENDAMINE. ENESETAASTAMINE. BIOSENSOORSED MEETODID TERVENDAMISES JA ENESEREGULATSIOONIS, PSÜHHOENERGEETILINE KAITSE” süvendatud tase.
Juhendajad: Tatjana Semenko, Peterburgi BSPI spetsialist ja õppejõud, tervendaja, kriisikonsultant suhete ja tervise alal.
Tõlge eesti keelde.
Kursus on mõeldud inimestele, kes oma soovivad leida uusi võimalusi stressi, koormuse, emotsioonide ja pingetega toime tulemiseks oma igapäeva elus, tööl, peres, suhetes. Inimestele kes otsivad uut kvaliteeti suhetes iseenda ja ümbritsevaga. Kursusel omandatakse esmased praktilised oskused enesetervendamises ja eneseregulatsioonis, nii füsioloogilises, kui psüühilises aspektis.
Kursuse info ja registreerumine:
https://biosens.ee/courses/18454 
Näita vähem

 

Lisainfo: www.biosens.ee
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 56646839 Gerda Valk, ger-da@hotmail.com
 
Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru
 
 
Tutvustuseks St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:
Biosensoorse Psühholoogia Instituut
(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )
Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:
Biosensoorika
Enesetervendamine ja tervendamine
Bioenergoinformaatika
Parafenomenoloogia
Tegevussuunad Eestis:
- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
- tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas
- individuaalsed ja grupitunnid
Instituudist:
Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.
Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.
Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:
- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
- psühholoogia ja psühhoteraapia,
- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,
- ettevõtlus ja edukus,
- hingamise psühhotehnikad,
- kehakultuur ja sport.
Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.
Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.
Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.
Rekordist:
2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”
Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136. “Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.
Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.
Õppetööst
Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.
Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.
Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused effektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.
 
Täiendav info:
Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:
Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;
Stuktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;
Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.
TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA. 
 
Sarnastel teemadel