Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi sügisessiooni kursused 2021 Tallinnas ja Tartus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2021 Sept 11 L 00:00
2021 Sept 18 L 00:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Algab vastuvõtt Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi sügissessiooni 6-kuulistele kursustele 2021/2022 Tallinnas ja Tartus:

NB! KUNI 10.SEPTEMBRINI 2021 KEHTIB VARAJASE REGISTREERUJA SOODUSHIND KÕIKIDELE KURSUSTELE!

Registreeru soodushinnaga ja saad tasuta V.Tonkovi e-raamatu "Vestlusi Üliteadvusest"!

 

KURSUSED TALLINNAS:

1) Algusega 18-19 september 6 – osaline koolitusprogramm “IGAPÄEVANE MAAGIA” algtase. 

Juhendaja: tervendaja Anastasia Nazarova, Peterburgi BSPI spetsialist. 

Tõlge eesti keelde. 

See kursus on kõigile maagia huvilistele ja ka nendele, kellel on raske seda teemat mõista ning kes soovivad aru saada, mis asi see maagia üldse on. Kursusel uurime maagiat, kui nähtust, erinevate praktikate kaudu. 

Kursuse info ja registreerumine: https://biosens.ee/t/sissejuhatav-kursus-igapaevane-maagia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Algusega 09-10 oktoober 6 – osaline koolitusprogramm “SUGUVÕSA SUHETE JA  SIDEMETE  MÜSTIKA” alg- ja süvendatud tase. 

Juhendajad: - Tatjana Semenko, Peterburgi BSPI spetsialist, õppejõud ja tervendaja; 

Tõlge eesti keelde.

Kursusel lahkame suguvõsa suhete küsimusi biosensoorse psühholoogia vaatenurgast lähtuvalt. Uurime suguvõsa sidemete toetavaid ja pärssivaid aspekte. Õpime end ammendanud sidemeid ümber jaotama, moondunud sidemeid tervendama. Kursusel on võimalik süveneda isiksuse ja suhete, sidemete uurimisesse biosensoorse psühholoogia, müstika ja filosoofia praktilisest seisukohast lähtudes. 

Kursuse info ja registreerumine: https://biosens.ee/t/peterburi-biosensoorse-psuhholoogia-instituudi-kursus-tallinnas-suguvosa-suhete-ja-sidemete-mustika-alg-ja-suvendatud-tase

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PETERBURI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS TARTUS:

 

Algusega 23 - 24 oktoober 2021 6 – osaline koolitusprogramm «ENESETERVENDAMINE. ENESETAASTAMINE. BIOSENSOORSED MEETODID TERVENDAMISES JA ENESEREGULATSIOONIS, PSÜHHOENERGEETILINE KAITSE” süvendatud tase.

Juhendajad: Tatjana Semenko, Peterburgi BSPI spetsialist ja õppejõud, tervendaja

Tõlge eesti keelde.

Kursus on mõeldud inimestele, kes oma soovivad leida uusi võimalusi stressi, koormuse, emotsioonide ja pingetega toime tulemiseks oma igapäeva elus, tööl, peres, suhetes. Inimestele kes otsivad uut kvaliteeti suhetes iseenda ja ümbritsevaga. Kursusel omandatakse esmased praktilised oskused enesetervendamises ja eneseregulatsioonis, nii füsioloogilises, kui psüühilises aspektis.

Kursuse info ja registreerumine:

https://biosens.ee/t/peterburi-biosensoorse-psuhholoogia-instituudi-kursus-tartus-enesetervendamine-enesetaastamine-biosensoorsed-meetodid-tervendamises-ja-eneseregulatsioonis-psuhhoenergeetiline-kaitse

 

Lisainfo: www.biosens.ee 

FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis

Tel: 56646839 Gerda Valk, ger-da@hotmail.com

 

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru
Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru

Tutvustuseks Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut

(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )

Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:

Biosensoorika

Enesetervendamine ja tervendamine

Bioenergoinformaatika

Parafenomenoloogia

Tegevussuunad Eestis:

- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas

- tervendamine ja konsulteerimine Tallinnas

- individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:

- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,

- psühholoogia ja psühhoteraapia,

- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,

- ettevõtlus ja edukus,

- hingamise psühhotehnikad,

- kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tipp kvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitse organisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.

Rekordist:

2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136. “Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaasist silindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassi noole ja indikaatori noole liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst

Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö efektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.

Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused efektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudnud inimesed.

Täiendav info:

Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:

Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõne tunnise väljaõppe läbimist;

Struktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;

Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

 

Sarnastel teemadel