Loov kirjutamine täiskasvanutele
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Juuni 18 K 17:00
2014 Juuni 18 K 18:30
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

   Leida taas ühendus iseendaga - oluline tunnistada tundeid ja kõhklusi, mis endaga seoses on tekkinud.Sõnastamise,kirjutamise ja arutelu käigus  on kergem kaardistada siseilmas toimuvat.Loova kirjutamise protsessis käib teekond läbi metafooride ja lugude,et meeles toimuv tõlkida ideedeks,mille abil edasi liikuda,areneda.    Loovkirjutamisel on rõhk oma siseilma tundmaõppimisel,mitte viimistletud tulemustekstini jõudmisel.Protsessipõhine kirjutamine on vaba hinnangutest,toetades dialoogi teket iseendaga,isiklik ja soovi korral rühmas jagatav.Kirjutamise käigus on võimalik tunnistada mustreid meeles,mis on harjumuspärased,kuid mitte edasiviivad.Nendega hellalt koostööd tehes on võimalik vabanemine.

     Hetke teadvustamine on pidev teadlik harjutus,kuidas olla eluga ühenduses.Teadlikkus viib keskendumiseni ja sealt sünnib taipamine,mis vabastab hirmust,ärevusest,rahulolematusest ning toob lähemale rõõmule ja rahulolule.

   Esimene lugu meie kohtumisel sünnib hetke teadvustamisest läbi sõna:kirjutades,kuulates ja kõneledes.Kasutame harjutusi,mis aitavad nö.puhta lehe hirmust vabaneda,loome lugusid lähtudes tunnete ja mõistuse rollist.
Vajalikud vahendid kirjutamiseks on kohapeal olemas.

Palun osavõtuks eelregistreeruda.

Sarnastel teemadel