“Isiksuse osade psühholoogia (Psychology of Selves)- Voice Dialogue-Hääledialoog”
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Sept 25 N 10:00
2014 Sept 28 P 18:00
Europe/Tallinn

„ISIKSUSE OSADE PSÜHHOLOOGIA (Psyhology of Selves, Voice Dialogue) – HÄÄLEDIALOOG"

See koolitus on kasulik kõigile, kes töötavad klientidega/patsientidega!
Ja ka neile, kellele on oluline iseenda vaimne areng!

Mida koolitus annab? Koolitusel varem osalenute vastused:
- "Koolitus annab aluspõhja igasuguse psühholoogiaalase materjali paremaks mõistmiseks."
- "Terapeudi töö on läinud tänu sellele kergemaks ja arusaadavamaks, sest oskan panna klienti vastutama oma elu eest!
- „Ma sain mitte ainult vastuseid, vaid ka suurepärased „tööriistad", mis iga päev aitavad mind edasi ja aitavad liikuda oma eesmärkide suunas!"
- „Ma lahendasin paljud konfliktid oma elus! Leian, et selline kursus on kasulik kõigile!"

Koolituse viib läbi Sergei Strekalov, kes on psühholoogia teaduste doktor ja sertifitseeritud (EUROTAS) transpersonaalne psühhoterapeut. Lisaks on Sergei Strekalov "Rahvusvahelise Teadvuse ja Psühhoteraapia Uurimise Instituudi" (Fraiburg, Saksamaa) ja "Integreeritud Psühholoogia Instituudi" (Moskva) õppejõud. Sergei Strekalov on paljude erialaste raamatute ning rohkem kui 100 psühholoogilise treeningu autor.
Koolitus on autoriprogramm, mis on loodud S.Strekalovi pikaaegsete isiklike kogemuste põhjal ja mida ta nimetab „Voice Dialogue" Ida-Euroopa mudeliks.
Mis on „Isiksuse osade psühholoogia- Voice Dialogue - Hääledialoog"?
„Voice Dialogue" välja töötanud Hal ja Sidra Stone on leidnud, et inimese isiksust ei saa käsitleda kui ühtset tervikut, vaid isiksus koosneb mitmetest alamosadest – alaisiksustest. Iga isiksuse osa elab oma elu, igaühel on oma lugu, oma tunded, oma eesmärgid, igaüks omab häält ning isegi pretensioone teiste osade suhtes. Mõned isiksuse osad loovad meie jaoks probleemseid olukordi, samas teised suudavad neid lahendada! Just alaisiksustega on seotud pidev sisemine dialoog iseendaga. " Hääled", mis kritiseerivad, õigustavad, seletavad jne. Need alaisiksustele kuuluvad sisemised hääled loovad igale inimesele tema kordumatu karakteri, iseloomuomadused ja rollid elus.
Koolitusel saame me nende paljude isiksuse osadega kohtuda ja rääkida.
Koolitus on väga praktiline ja me õpime:
*kuidas
- olla nõustaja (facilitator, coach)
- viia läbi küsitlust, sessiooni kliendiga
- suurendada enda sensitiivsust
- kasutada praktikas erinevaid teadvuse mudeleid
- suhelda haigustega ja saada teada nende vaatenurk tervisest
- suhelda unenägude alaisiksustega
*saame teada
- et kogu suhtlust ja jutuajamisi inimeste vahel „veavad" alaisiksused
- missuguste stsenaariumite põhjal toimuvad vastastikused suhted
- saame teadlikuks iseenda ja teiste alaisiksustest
- kuidas lahendada iseenda probleeme
* SAAME ERINEVAID, USKUMATUID KOGEMUSI JA KA ÜLEELAMISI!
Koolitus kestab 500 tundi ning on jagatud 8-ks mooduliks.Üks moodul kestab 4 päeva (N-P)
Võimalik on osaleda ka üksikutel moodulitel!
Koolitusel osalemine ei nõua erialast haridust / ettevalmistust!
Koolitus on vene keeles tõlkega eesti keelde.
Koolituse edukalt lõpetanu ( kes on osalenud kõikidel moodulitel, teinud supervisioonid, individuaalsessioonid ja kursusetöö), saab International Institute for Consciousness Exploration and Psychotherapy (Fraiburg, Saksamaa) täiendkoolituse sertifikaadi!
Moodulid:
1 moodul. Teadvuse saladused ja tutvumine alaisiksustega "Voice Dialogue".
2 moodu. Kes ja milleks kaitseb Sisemist Last?
3 moodul. Kuidas elada elu konflikti vabalt?
4 moodul. "Voice Dialogue" meetodi saladused.
5 moodul. "Вody Dialogue": tervise ja haiguste alaisiksused.
6 moodul. "Dream work": kuhu lähevad unenäod, kust tuleb loomingulisus.
7 moodul. "Transpersonal Dialogue": arhetüübid, mis asub väljaspool psüühikat.
8 moodul. Mees ja Naine – eraldatud terviklikkus
„Isiksuse osade psühholoogia" meetodit kasutatakse edukalt nii individuaalsetel nõustamistel kui ka gruppides; psühhoteraapias, konsultatsioonidel, treeningutes, couching'ul. Tegemist on universaalse ja efektiivse meetodiga, mis võimaldab lahendada probleeme paljudes valdkondades: isiklikes ja perekondlikes suhetes, äris; isiklikest „haavadest"/traumadest üle saamiseks, annete ja loovuse arendamiseks, enesearenguks, jpm.

Sarnastel teemadel