Šamaanirännaku jätkukursus "Surm õpetajana"
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Nov 29 L 10:00
2014 Nov 30 P 15:00
Europe/Tallinn

Šamaan ehk nõid on tervendaja, kes abistab teisi, reisides meelerännakul teise ilma, et tuua sealt abi ja nõuannet neile, kes seda on temalt palunud. Tervendajana peab šamaan ehk meelerändur sageli kokku puutuma surmaga. Sellel kursusel vaatame surma meelerännaku seisukohast. Õpime tavapäraseid šamaani viise, kuidas aidata inimesi, kes on lähedal surmale ning sügavamat arusaamist surma olemusest. Nõnda tehes kohtume omaenda surelikkusega ning õpime, kuidas kasutada surma nõuandjana, et elada täiuslikku elu. Me õpime viise, kuidas saada valmis lõpetamata tegemistega, tutvume aladega, kuhu rännatakse peale surma ning õpime, kuidas aidata teistel jõuda üle Teisele Poole kasutades põlist hinge saatmise tava. Meeleränduri töö surma ning suremisega on tihedalt seotud hinge tagasitoomise ja meelerännu abil tervendamisega. Oskus olla olemas ka siis, kui surm on lähedal, rikastab kõiki meelerännaku viise. Oluline osa õppimisest toimub kogetut teistega ringis jagades. Kuigi kursuse põhi on pärit etnoloog Michael Harneri tuumšamanismist, mis ühendab eri maade tervendamise praktikaid, on õppimises oluline osa meie oma maarahva pärimusel, regilauludel, keelel ja meelel. Ühises ringis kõneleme ning laulame nii igaühe kui ka varasemate inimpõlvede kogemustest suhtlemisel maailmaga tervikuna. Meelerännakud alumisse, keskmisesse ja ülemisse ilma toovad lisa lugudele ning lugupidamisele kõigest olevast ja elavast. Kursusel osalemise eeltingimuseks on meelerännaku algkursuse läbimine, Kursus algab 29. novembri hommikul kell 10. Kursuse viib läbi Mikk Sarv. Lõpetamine on 30. novembri pärastlõunal. Kursusele ei saa hilineda, samuti ei tarvitata alkoholi kogu kursuse vältel. Kaasa tuleb võtta kirjutustarbed, kõristi (võib ka omavalmistatud olla), magamismatt või magamiskott istumis- ja lamamisaluseks ja midagi põnevat oma koduköögist, külmkapist, aiast või keldrist enda ja oma maitse esitlemiseks teistele. Ööbimine on vajadusel võimalik kursuseruumis põrandal. Kursusetasu on 120 eurot, see tuleb kanda hiljemalt 26. novembriks arvele Swedbank EE892200221023890131, saaja on MTÜ Eesti Koolimetsade Ühendus, selgituseks kursusetasu. Aegsasti tehtud ülekanne tagab koha kursusel. Kursusele registreerimine ja info: Kristel Vilbaste, kristel.vilbaste@gmail.com, telefonil 5286357.

Sarnastel teemadel