Konfliktid inimeste vahel ja enda sees
Tegevus » Kursus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Nov 22 L 10:00
2014 Dets 06 L 13:15
Europe/Tallinn

Koolitusel vaadatakse, mis on konfliktide tegelikud põhjused ja õpitakse efektiivseid lahendusviise. Käsitletakse viit võimalikku käitumisviisi: domineerimine, probleemi lahendamine, kompromiss, kohandumine ja põgenemine - millised on nende plussid ja miinused, millises olukorras mida kasutada?

Konflikti lahendamine algab konflikti määratlemisest.
Konflikt on selline vastuolu inimeste vahel (eesmärkides, probleemi käsitluses, väärtussüsteemis, suhetes vm), mis väljendub suhtlemises (agressiivsus, ülemängimine, solvumine, taandumine jne).
Harilikult kaasnevad konfliktiga psüühilised pinged.

Konflikti välised märgid:
• Koostöö ei laabu, pooled ei suuda lihtsates asjades kokkuleppele jõuda
• Oluliseks eesmärgiks saab teisele kahju tekitamine. Probleemi arutelu või oma huvide kaitsmine läheb üle "vastase" süüdistamiseks, pilkamiseks, solvamiseks
• Ainuüksi "vastase" kohalolek võib teisele poolele ärritavalt mõjuda

Kuidas konfliktidega toime tulla?
Kuna konfliktid on paratamatud, siis tuleks meil õppida nendega võimalikult hästi toime tulema. Millised võimalused selleks on?
Tavaliselt reageeritakse kriitikale kas agressiivselt (sõnavalang, süüdistused) või passiivselt (vait jäämine, nutt, põgenemine). Kehtestav reaktsioon kriitikale põhineb veendumusel, et Teie ise olete oma tunnete, mõtete, soovide ja käitumise lõplik kohtunik ning Teie vastutate tagajärgede eest.

Juhendaja Anne Uibo on psühholoogia õpetaja ja III taseme andragoog. Töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005. Põhilisteks koolitusteemadeks on olnud suhtlemine, enesega toimetulek, samuti videokoolitused teenindajatele. Anne ütleb, et on aru saanud sellest, et oluliseks põhjaks heal suhtlemisel teistega on hea läbisaamine iseendaga. Keskenduda tuleb sellele, mida me soovime oma ellu, talle meeldib Jure Biechonski mõte, et pole mõtet minna poodi nimekirjagaga, kus on kirjas asjad, mida sa poest ei taha, mõttekas on minna nimekirjaga, kus on asjad , mida sa tahad poest.

Osalustasu 36 €

http://rahvaylikool.ee/kursus/2/301/965

Sarnastel teemadel