Arengumaagia
Main Image

Mis on arengumaagia?

Tokroda Hannes Vanaküla:
"Sõna „arengumaagia" tuli kasutusele avastusest, et kõik vaimsused baseeruvad minevikukultuste ja dogmade pealt ja on seega muutumatud. Aga mina ja minu meeskond, nähes, et kusagil on viga tehtud, muudame ennast. Me oleme paindlikud. Ehk me oleme arenemisvõimelised. Sellest ka sõna „arengumaag". Arengumaagia olemus on leida tõesed kirjeldused küsimusele: kuidas maailm tegelikult toimib (?)"

Enamasti hakkab inimene vaimsusega tegelema alles siis, kui ta kohtub lahendamatutena näivate probleemidega oma elus. Arengumaagide maailm aga lahendamatuid probleeme ei tunne. Vastupidi - mida rohkem probleeme, seda rohkem vaimset teooriat tuleb. Aga selleks, et teooriast aru saada, peab inimene suutma näha ennast sissepoole. Vaid nii tekivad need tuttavlikud äratundmise hetked, mil avastad, et oled isegi samas suunas mõelnud.
Järgnevalt toon välja 5 punkti, mis on arengumaagias sellist, mida üheski teises vaimsuses pole:

1)
Igapäevane oma teisikutega opereerimine mitmes reaalsuses korraga.
Inimesi on õpetatud oma maailma heaks ja halvaks lõhestama ning seejuures halba hävitama. Halvast on kujunenud pime nurk, mida inimesed oma eludes ei valitse. Arengumaagia aga lähtub teadmisest, et kõik, mida me tunnetame, ettekujutame, tajume jne, on mingis maailmas tõeliselt olemas. Vaimsete sõdalastena arendame me endas tähelepanu, teadlikkust, enesevalitsemist ja -kontrolli, et omada võimu oma elus toimuva üle. Arengumaagid tunnetavad enda jumalikkust ja ruumilist olemust tõelise inimeseksolemise osana ning õpivad pidevalt täiustuvate vaimsete kirjete abil seda ka kasutama.

2)
Originaalne, kohalik, kaasaegne elus juhiga Eesti vaimsus.
Vaimsus, mis ei käsitle aktuaalseid probleeme, on kasutu. Arengumaagid on alati usklikesse üleolevalt suhtunud. Ükskõik, millises ususüsteemis olev inimene on pime tundleja, kes laseb ennast jumalal (kellelgi teisel) juhtida. Vaid Looduse mustritega sisemist ühtsust leides teeb inimene enda arengu seisukohast kasulikke valikuid. Tokroda Hannes Vanaküla isikukeskne vaimsus annab inimesele õpetusi, kuidas olla Loodusega kooskõlas.

3)
Intelligentsi ja mõtlemise tõeline väärtustamine.
Arengumaagia vastandub orjamentaliteedile, läbimõtlematule justkui programmeeritud robotina käsutäitmisele, sisemise eesmärgita issanda tinasõduriks olemisele, lambana kaasamäägimisele, enese lüpsilehmana tühjaks pumbata laskmisele. Me uurime: kes kontrollib meie mõtlemist, kuidas me mõtleme, miks me midagi nii teeme nagu teeme ja kuidas peaks seda Looduse järgi tegelikult tegema. Juba arengumaagide märk tähistab 12 intelligentsi. Ja seda kõike selleks, et tundma õppida oma sisemaailma struktuuri, sisemist arengupotentsiaali, ruumi ja väljasid enda ümber ning omada vabadust teha endas sisemisi muudatusi. Tulemuseks on maagivõimed: oskus muuta oma sisemist häälestust nii, et väli endale kasulikus suunas töötaks ja seeläbi välismaailma muudaks. Me teame, et see füüsiline reaalsus siin on vaid vaimse maailma ehk nähtamatute vastasmõjude peegeldus.

4)
Vaimse võitlusvõime - vastuhaku, distantsi hoidmise ja ei-ütlemise võime kasvatamine.
Arengumaagid saadavad põrgusse puhastuma kõik arengu kõrvalekalded, mis pretendeerivad ühe ja ainsa kohale: monogaamia, monoteistlik ainujumal, armastuse ülimuslikkus jms. Hierarhiate, kategooriate ja erinevate asjade nimetuste kaotamine toob kaasa vaimse languse ning mandumise. Monogaamia asemel pole meil mitte grupiseks ja seksimaagia, vaid põhjalik õpetus sisemistest mees- ja naisaspektidest ning karm seletus lahendamatutena näivate suhteprobleemide tagamaade kohta. Monoteistlikku ainujumalat tuntakse meil aga väga kaugetest aegadest pärit sügavale inimkonna kukile asunud superparasiidina, kellest tuleb vabaneda, et ise ellu jääda. Arengumaagia uurib parasiitsüsteemi, et viha õigesti ja ennast kahjustamata vaenlase pihta suunata. Vaimseid hävitusmasinaid armastada oleks puhas rumalus.

5)
Areng – homne on alati kvaliteetsem kui täna.
Tänapäeva ärimaailma tarbimiskultuur on tinginud olukorra, kus inimesed on kaotanud oma loomingulisuse ja jäänud ainult võtvasse poolde. Tegutsemine on orienteeritud vaid välisele, et omavahel väliste asjade pinnal positsioneerida. Vaimsust ehk toimuvate protsesside sisemist poolt aga eitatakse ja selle tulemusena on inimesed muutunud sisemiselt lödevateks.
Inimeste mõtlemises puuduvad mõisted, mille abil sisemiselt tajutavaid protsesse kirjeldada. Mida me ei suuda kirjeldada, seda on ka võimatu näha ja analüüsida, kuna seda pole meie jaoks justkui nagu olemas. Alles siis, kui inimene on õppinud selgeks uue mõiste, hakkab ta seda nähtust enda ümber märkama. Aga just nendest elu mõtestavatest ivadest, tuummõtetest ja põhimõistetest arengumaagia koosnebki.
Selleks, et saada aru, mis on Loodusega kooskõlas ja mis mitte, püütab Tokroda koos oma meeskonnaga luua aina terviklikumat pilti meie eksistentsi aluseks olevatest süsteemidest. Samas - see, mis on praegu, on homme meie minevik. Tuleb uus kvaliteet ja seda enam ei korrata.
Arengumaagia teooria pole kunagi lõplikult valmis – see areneb uute avastuste tegemise teel. Et teooriat mõista ja ise sisemiselt areneda, on kõige paremaks lahenduseks käia kaasas uusimate teooriate arenguga - näiteks kuulata arengumaagide iganädalast Nõmme Raadio jutusaadet „Valguse ja varju piiril".
Oled Sa valmis koos meiega kaasa rändama?

Posts
Created Type
Title
2016 Jun 14 Location Arengumaagide suvekokkutulek