15.03.2015
Mõisamaa Ökokeskus/Väike Jalajälg
Location
Märjamaa vald, Raplamaa
78237 Mõisamaa
Estonia

Väikese Jalajälje kogukonna eesmärgiks on edendada kestlikku, tervislikku, loodussäästlikku ning kogukondlikku eluviisi. Me soovime sihipäraselt panustada lahendustesse, mis aitavad parandada globaalset keskkonna olukorda, vähendada taastumatute loodusvarade liigtarbimist ja peatada bioloogilise mitmekesisuse hävinemise. Tahame keskenduda lahendustele, mis aitavad inimesi tuua lähemale ühiskonnale ja üksteisele, loovad laste arenguks turvalise kasvukeskkonna, väärtustavad inimese tervist, jm.
Oleme valmis jagama kestliku eluviisi erinevaid aspekte huvilistega. Korraldame seminare, koolitusi, töötubasid, praktikaid jne.

Open full map