Teemad

Mis on Teemad?

Teemad on märksõnad, mis kirjeldavad parimal viisil postitust.

Milleks?

Märksõnad aitavad kategoriseerida postitust ning leida postitust märksõnade alusel.

Reeglid

Kasuta ainult selliseid märksõnu, mis kirjeldavad postitust parimal viisil. Ebakohaste märksõnade kasutamine annab äraspidiseid tulemusi.

Märksõnade arv on piiratud kolmega.

Kuidas märkida mitut märksõna?

Mitme märksõna valimiseks hoia all [Ctrl] ning siis klikka märksõnal.

Soovita märksõnu

Oleme tänulikud uute märksõnade soovituste eest.