Teade

Mis on Teade?

Teade on postitus, mis ei sobi ühegi teise Postituse Tüübi alla. Enamuses on need teadaanded.

Teade pole Tegevus (Sündmus)

Teade ei ole teadaanne sündmusest või mõnest teisest Tegevusest.

Kui sa vajad rohkem tähelepanu, siis on võimalik reklaami tellida.

Teate elutsükkel

  1. Mustand – Teate koostamine
  2. Ootel – Kui Teade on valmis ning avaldamine on taodeldud, siis teade ootab administraatori heakskiitu. Vajalik kuritarvitamise vältimiseks.
  3. Avaldatud – Teade on hekskiidu saanud ning avaldatud ning kättesaadav kõigile.
  4. 1 aasta peale Teate loomist see kustutatakse.