Valli Pärn

Leida taas ühendus iseendaga - oluline tunnistada tundeid ja ka kõhklusi, mis endaga seoses on tekkinud. Sõnastamise, kirjutamise ja arutelu käigus on kergem kaardistada siseilmas toimuvat. Loova kirjutamise protsessis käib see teekond metafooride  ja lugude kaudu väljendudes, et meeles toimuv tõlkida ideedeks, mille abil areneda. Loovkirjutamisel on rõhk oma siseilma tundmaõppimisel, mitte viimistletud tulemustekstini jõudmisel. Protsessipõhine kirjutamine  on vaba hinnangutest, toetades dialoogi teket iseendaga, isiklik ja soovi korral rühmas jagatav. Kirjutamise käigus on võimalik tunnistada mustreid meeles, mis on harjumuspärased, kuid mitte edasiviivad. Nendega hellalt tutvudes on võimalik vabanemine.

Hetke teadvustamine on pidev  teadlik harjutus, kuidas olla eluga ühenduses.Teadlikkus viib keskendumiseni ja sealt sünnib taipamine, mis vabastab hirmust, ärevusest, rahulolematusest ning toob  lähemale rõõmule ja rahulolule.

      Esimene lugu meie kohtumisel sünnib hetke teadvustamisest läbi sõna: kirjutades, kuulates ja kõneledes. Kasutame harjutusi, mis aitavad nö. puhta lehe hirmust vabaneda, loome lugusid lähtudes tunnete ja mõistuse rollist. Vajalikud vahendid kirjutamiseks on kohapeal olemas.

Palun osavõtuks eelregistreeruda.

Postitused
Loodud Liik
Pealkiri
2018 Aprill 20 Asukoht Kloogaranna
2014 Juuni 16 Asukoht Kadrioru Savituba