Loov eneseväljendus läbi lauluhääle
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Jaan 23 R 18:00
2015 Jaan 25 P 13:30
Europe/Tallinn

Laulmine aitab igaühel avastada enda ja oma hääle kaasasündinud potentsiaali. Igal inimesel on lauluhääl. Hääle vaba ja loov väljendus saavutatakse läbi teadliku harjutamise – nii kujuneb lihaskond, millest moodustub stabiilne hääleinstrument. Lihtsad harjutused loovad baasi õige hingamise alusteks. Muutub kõla kvaliteet, suureneb hääleulatus, tekib kuulamisoskus ja julgus end väljendada.

 

Oodatud on kõik lauljad ja lauluhuvilised olenemata eelnevatest kogemustest, ka need, kes pole kunagi mõelnud, et nad laulda oskavad.

 

Kursusel kasutatavad harjutused põhinevad Werbeck-laulu meetodil.

Inimhääl ei vaja treenimist, see on kohal, valmis ja täiuslik. Iga inimese kehas on olemas instrument, mis kannab heli ja võimaldab tekkida häälel. Tekkiva tooni kõla määrab see, millisel määral suudetakse oma keha häälele avada.

Werbeck-laulu meetod ei käsitle häält kui inimkeha hääleorganite poolt loodud produkti, vaid inimese kui terviku väljendusviisi. Häält saavad seetõttu takistada nii psühholoogilised kui ka muud tõkked. Antud meetod püüdleb nende takistuste kõrvaldamise poole nii, et inimeses peidus olev hääl saaks vabaneda. Meetod võimaldab läbi erinevate harjutuste iseennast ja oma häält paremini tundma õppida ning mõista:

  • kuidas tekib hääl ja heli
  • milline on tekkinud hääle kõla ja selle kõla erinevad varjundid
  • kuidas toimub vaba hingamine laulmise ajal (õige hingamistehnika arendamine)
  • millised füüsilised ja psühholoogilised takistused segavad hääle loomulikkuväljendumist jne.

Lauldes avarduvad meie piirid – avaldub loovus, intuitsioon, tekib inspiratsioon. Läbi helide on kohtumine enda ja ümbritsevaga selgem ja lihtsam. Sel hetkel oleme need, kes oleme, ei rohkem ega vähem. Vabalt lauldes ja teiste inimestega kokku kõlades on kerge kogeda ühtsustunnet, rõõmu ja rahulolu.

Asukoht: Vana-Kalamaja 22, Tallinn

Osavõtutasu: 50 eur

Läbiviija: Triin Tarn

Info: https://kohtumisteruum.wordpress.com/kuulutus-uus/

Registreerimine: triintarn@gmail.com

Sarnastel teemadel