09.06.2015
Aeg, teadus, tunnetus - Reet Priiman
Video

Me kulgeme kolmemõõtmelises maailmas, mille lisamõõde on veel aeg.
Kuid on teadlasi, kes panevad kahtluse alla nii kolmemõõtmelisuse kui ka aja.
Kas maailm on hoopis hologramm, mille meie mõte loob meeltega tajutavaks?
Enamikul paranormaalsetel nähtustel on oma tõepõhi, näiteks Kozõrevi katsed aitavad seda seletada....
Sellel teemal räägib keskkonnateadlane Reet Priiman.

vaata saadet:
https://youtu.be/c89mQtxpqX4

veel Kozõrevist:
https://drive.google.com/drive/folders/0B53J9WefX_10fmFsWEFHTWtBRW1fSERZaDRxTEhYZk5Hbjd2M0xDbzBuYXdiNjdZSUpVUDA?ltmpl=drive

viited saate teemadel:
https://www.youtube.com/watch?v=OMoGzb2xCAc
https://www.youtube.com/watch?v=f10WEE6M0r0
https://www.youtube.com/watch?v=Bp1_5-40Ty4
https://www.youtube.com/watch?v=TMLb0-XFokA
https://www.youtube.com/watch?v=a92H4jWn80o
https://www.youtube.com/watch?v=f10WEE6M0r0
https://www.youtube.com/watch?v=lMBt_yfGKpU
https://www.youtube.com/watch?v=3DwnHMbJvdw

mõned viited, lisaks
https://upsol.academia.edu/UlisseDiCorpo
viide ühele innovaatilise teadlase töödele, sh. entroopia-süntroopia artikli, esituse autorile, kes püüab nii viidata tasakaalule, et oleks tervis, areng, mõistus peas, huvi elu vastu, et inimene käituks kui Kõiksuse hologramm (jumal?).

https://www.youtube.com/watch?v=6-BRQR33Rno
https://www.youtube.com/watch?v=s2t2L9ahpoo
viide süntroopia ettekandele, puust punaseks seletus ja veel üks intervjuu Garjaeviga... Kaznatzejevi ja Garjaevi, Akimovi, Trofimovi jt. vene õpetlaste innovaatilised katsed said alguse ju Kozõrevi inimesi šokeerivatest katsetest ja arvutustest, et aeg on energia, kõikne, Kõiksuse kajastus... nad arendasid seda igas suunas rakkudest kuni telepaatia nähtuste seletusteni...

Sarnastel teemadel