Koolituskursus: Tervendamine
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Märts 14 L 10:00
2015 Märts 15 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Koolitusprogramm „ TERVENDAMINE"

Eesmärgid:
• Praktiline ja professionaalne ettevalmistus ning individuaalne täiendamine biosensoorse energiaravi valdkonnas nii spetsialistidele kui ka kõigile lihtsalt energiaravist ja tervendamisest huvitunutele.

Programm on orienteeritud:
• Inimestele, kes omavad ettevalmistust rahvameditsiini ja tervendamise valdkonnas, psühholoogias, meditsiinis, taastusravis, massaazis, erinevates keha ning meele teraapiates, hingehoius ja ka sotsiaaltöö valdkondades ning kes soovivad saada ja täiustada professionaalseid vilumusi biosensoorses energiaravis ning tervendamises.
• Inimestele kes on huvitatud biosensoorse ravimise õppimisest professionaalseks või isiklikuks otstarbeks.

Kursuse käigus te omandate:
• Praktilisi vilumusi biosensoorses ravis.
• Praktilisi oskusi enesetaastumises ja enesetervendamises.
• Praktilisi oskusi nii enda kui ka patsiendi füüsilise, psüühilise kui ka bioenergeetilise seisundi hindamises ning biosensoorses diagnoosimises.
• Praktilise oskuse nii enda kui ka patsiendi bioenergeetilise struktuuri (meridiaanid, kanalid, keskused, tsoonid, väljad, keskkonnad, seosed) seisundi diagnoosimises, taastamises, tervendamises ning ka arendamises suurema isikliku potentsiaalsuse avaldumiseks.
• Praktilised biosensoorse energiaravi võtted, põhjalikud teadmised energiaravi koolkondade meetodite erinevustest (osteopaatia, reiki, kvantpuudutus, nlp, leebed bioenergeetilised massaazitehnikad, palveldamine, shamanistlikud ravivõtted, rännakud, konstellatsioonimeetodid, hüpnoos, shiatsu, shindo, akupunktuur/nõelravi, erinevad idamaade, vene ja filipiinide hiileritehnikad jt).
• Praktilised oskused tervendavaks koostööks stiihiate (tuli, vesi, õhk, maa) ja stihiaalidega, samuti organite vaimudega.
• Praktilised oskused vaimsete mõjude (needused, kaetamine, kodeerimine, ülitugev hüpnoos, energiarünnakud, vampirism, allüürnikud, vallutajavaimud jt) eristamiseks ning parameditsiinilised võtted nedest tervendamiseks.
• Praktilised oskused ja teadmised individuaalse ja perekondliku karmalise mõju hindamiseks ja muutmiseks.
• Praktilisi oskusi lahendamaks ülesandeid aktiivseks individuaalseks profülaktikaks isiksusliku-perekondliku laadiga probleemide ja kriiside valdkondades.
• Suhtlemise vilumusi klientidega, peredega või sotsiaalsete gruppidega ning nendega seotud professionaalse ja sotsiaalse ümbruskonnaga.
• Mõistmise ravijate professionaalsetest ülesannetest ja kompetentsusest, traditsioonilise rahvameditsiini printsiipidest, professionaalse koostöö printsiipidest mitmesuguste spetsialistide ja sotsiaalse sfääri asutustega (meditsiini, psühholoogia, sotsiaalhoolekande ja seadusandluse valdkondades) ning professionaalse eetika küsimustes.

Programmi iseärasused:
• Programm põhineb kõige kaasaegsematel inimese loomuse ja tema tajumuse uuringutel.
• Laia silmaringi kujundamine professionaalsete huvide valdkonnas.
• Sügav professionaalne ettevalmistus konkreetsete praktiliste tulemustega.
• Ravija psüühilise ja ametialase profiili kujundamine õpetatavates.
• Õpetatavate kestev ja etapiviisiline ettevalmistus arukalt valitud tempos põhjalikult rühmitatud psühholoogilise, meditsiinilise, sotsiaalse ja ravialase infoga.
• Programm näeb ette mitmesuguste õppevormide ja meetodite ühildamist, sisaldades loenguvormis põhialuste edasiandmist, seminaride läbiviimist käesoleva programmi põhiprobleemide läbiarutamiseks, praktilisi harjutusi kuulajates konkreetsete praktiliste oskuste omandamiseks, auditooriumivälist praktikat omandatud oskuste realiseerimiseks elus.
• Praktiseerivate spetsialistide konkreetse töökogemuse edasiandmine.
• Iseseisva töö kohta kirjalike märkmete (päeviku) pidamine.

Õppesessioonide temaatika:

1 osa. Sensoloogia ja biosensoorika. Tervendamine, kui sensoloogia rakenduslik valdkond.
Sensoloogiliste ja biosensoorsete teadmiste alused. Meridiaanid, kõrge intensiivsusega energia kanalid, energia ümberjagamise tsoonid. Praktikad peenmateriaalsete substantside ligitõmbamiseks, omastamiseks ja kasutamiseks. Para-tervendamise ja nende protsesside põhilised valdkonnad. Algsete praktiliste biosensoorsete ja tervendavate oskuste omandamine. Praktiline osa.

2 osa. Rahvaravitsemise suunad. Ravitsemine meditsiinis.
Rahvaravitsemise ajalugu. Ühiskonna suhtumine ravitsemisse, suhtumise tagajärjed. Tutvumine mitmesuguste rahvaravitsemise liikidega biosensoorsete teadmiste ning praktiliste uuringutulemuste aspektide seisukohast. Nende päritolu, põhjendatus ning kasutuspiirid. Praktiline osa.

3 osa. Psühholoogia ja tervendamine. Psühho-sensoorne tervendamine.
Tutvumine klassikalise psühholoogia alustega. Kaasaegse psühholoogia ulatuse põhjendatus. Psühho-sensoorsete teadmiste mõningate aspektide kasutamine psühholoogias. Psühho-sensoorne ravi. Psühho-bio-sensoorne psühholoogia uurimine. Praktiline osa.

4 osa. Inimese anatoomia ja füsioloogia
Tutvumine inimese anatoomia ja füsioloogia alustega. Anatoomia ja füsioloogia ulatuse põhjendatus. Biosensoorsete teadmiste aspektide kasutamine. Bio-sensoorne ravimine. Psühho-bio-sensoorne valdkonna uurimine. Praktiline osa.

5 osa. Bio-sensoorne ravimine.
Bio-sensoorse ravi alused. Psüühilise professionaalse profiili häälestamine. Visuaalsed, taktiilsed ja teised võimalused peenmateriaalsete substantside ja väljade määramiseks. Nägemine. Bioväljaline ja bioenergoinformatsiooniline diagnostika. Organismi adaptsiooni- ja rehabilitatsiooniprotsesside väljaline, bioväljaline ja energoinformatsiooniline juhtimine. Kontaktne ja mittekontaktne bioregulatsioon. Vahemaa tagant energoinformatsiooniline korrigeerimine. Spetsiaalsed arendavad harjutused, meetodid ja lähenemised. Ravivad protsessid unenägemises. Praktiline osa.

6 osa. Hingamise rakenduslikud aspektid tervendamises.
Hingamismeetodid kui spetsiaalsed elemendid bioenergoinformatsiooni valdkonnas. Hingamissüsteemi aktiviseerimise bioenergeetilised protsessid. Täitumine läbi hingamise. Sügavate hingamispeetuste ajal organismis toimuvad füsioloogilised protsessid. Psühholoogiliste probleemide läbitöötamine hingamispeetuste abil. Üldise profülaktika ja tervendamise meetodid hingamise abil. Klientide üldisele tervendamisele suunatud hingamistehnikad. Praktiline osa.

7 osa. Botaaniline, mineraloogiline ja kosmoenergeetiline tervendamine.
Traditsioonilised rahvaravi meetodid. Taimede kasutamise võimalused ravimises. Taimede energoinformatsioonilised alused. Taimede pseudoteadvuse kontsentratsiooni tsoonid. Taimede valiku individuaalsed meetodid.
Mitmesuguste mineraalide energoinformatsiooniliste ilmingute variandid. Mineraalidega mõjutamise ja tervendamise põhiprintsiibid. Looduslike mineraalide uurimine nende ravimõju seisukohalt. Kivide maagilised omadused. Mineraalid bioloogiliselt aktiivsetes lisandites.
Kosmoenergeetilise ravimise meetodid. Planeetide mõju mitmesugustele organitele ja süsteemidele. Planeetidevahelised vastasmõjud. Kasutamine tervendamises. Praktiline osa.

8 osa. Maagilised praktikad tervendamises.
Maagilised ruumid tervendamises. Märgid, sümbolid ja spetsiaalsed esemed ravimises. Maagiliste mõjutuste tagajärjed. Maagilised võtted. Maagilised mõjutused ja eemaldumine nendest. Energeetiline kaitse. Praktiline osa.

9 osa. Plastika ja liikumise jõud.
Liikumise bioenergoinformatsioonilised aspektid. Vormilised (klassikalised) ja loomulikud liigutused. Praktikad täitumiseks läbi liigutuste. Liikumine enesetervendamises, enesetaastamises ja tervendamises. Praktiline osa.

10 osa. Helimoodustamine tervendamises.
Helilised vormid tervendamises. Spetsiaalsed arendavad harjutused, meetodid ja lähenemised. Helimoodustamise praktiline kasutamine.

11 osa. Kontaktne ja mittekontaktne massaaž.
Klassikaline massaaž biosensoorse vastasmõju aspektist. Kontaktse klassikalise massaaži mõju inimesele. Mittekontaktne biosensoorne massaaž. Eriliigid. Eelised. Taastamise ja tervendamise printsiibid massaažipraktikates. Praktiline osa.

12 osa. Tervendamine kui sotsiaalne fenomen. Seadusandlus ja administreerimine tervendamises.
Sotsiaalne adaptsioon ja sotsiaalne aktiivsus. Ülimalt individuaalne lähenemine kodanike sotsiaalpsühholoogiliseks toetamiseks. Meeste ja naiste omavaheliste suhete psühhoseksuaalsed aspektid. Kollektiivne alateadvus egregoriaalsetes vormides ja sellesarnastes moodustistes. Isiksuslike vastasmõjude optimeerimine perekonnas, tööl ja mitmesugustes sotsiaalsetes kollektiivides. Praktiline osa.

Toimumisajad:
1.osa. 14. ja 15. märtsil 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
2.osa. 11. ja 12. aprillil 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
3.osa. 23. ja 24. mail 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
4.osa. 20. ja 21. juunil 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
5.osa. 11. ja 12. juulil 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
6.osa. 8. ja 9. augustil 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
7.osa. 12. ja 13. septembril 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
8.osa. 10. ja 11. oktoobril 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
9.osa. 7. ja 8. novembril 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
10.osa. 5. ja 6. detsembril 2015 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
11.osa. 9. ja 10. jaanuaril 2016 mõlemal päeval kell 10.00-17.00
12.osa. 13. ja 14. veebruaril 2016 mõlemal päeval kell 10.00-17.00

Läbiviija: Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituut, psühholoog, ekstrasens ja tervendaja, müstik, biosensoorse psühholoogia spetsialist. Alates 1995 aastast tegelenud energiapraktikatega, õppinud Kung Fu'd ja võitluskunstide maagiat. Biosensoorse Psühholoogia Instituudis St Peterburgis omandanud parapsühholoogiaalase kõrghariduse, läbinud praktilised süvakursused biosensoorses psühholoogias, biosensoorikas, inimsuhete bioenergeetikas, ettevõtluse ja raha bioenergeetikas, toitumise bioenergeetikas, biosensoorses tervendamises, müstikas, hääle ja heli bioenergoinformaatikas, tehnoloogia energoinformaatikas, hingamise psühhotehnikates, biosensoorses kontaktses ja mittekontaktses massaazis, energiaravis, energoplastikas ja Aquarelaxis, teadlikus unenägemises ja kehastväljumise praktikates. Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, telekineesi fenomeni praktik. Alates 2008st aastast õpetanud bioenergeetikat ja inimese loomulikke võimeid Eestis.

Kursuse maksumus: Ühe osa maksumus on 125 eur. (1 osa) Kogu kursuse maksumus korraga tasudes on 12x100 eurot =1200 eur. (12 osa)
Registreerumine:
Kursusele saab registreeruda kuni 30 osalejat. Tegemist on kinnise grupiga, liituda saab ainult esimesest osast alates, hiljem liituda ei saa.
Registreerumiseks saata enda kontaktandmed e-mailile: bioenergeetika@gmail.com kuni 13. märtsini 2015.
Osalustasu kanda 13. märtsiks 2015 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Tervendamisekursuse osalustasu 12 korra eest (1200) või Tervendamisekursuse osalustasu 1 korra eest (125)

Toimumiskoht: Kursus toimub kevad-suvisel perioodil väljasõitude vormis. Väljasõidupiirkonnad on Tartu, Jõgeva, Otepää, Põlva ja Taevaskoja. Sügis-talvisel perioodil on auditoorne töö peamiselt Tartus aga ka Tallinnas. Esimene osa toimub Tartus, teine osa Tallinnas. Edasised toimumiskohad lepitakse osalejatega kokku kursuse alguses. Valmis tuleb olla ööbimiseks toimumiskohtades, nii sise kui ka välistingimustes (suvel). Samuti nii sise- kui ka välipraktikateks, füüsiliseks ning psühhoenergeetiliseks koormuseks. Ühesõnaga – valmis olla kõigeks

Lisainfo: E-mail: bioenergeetika@gmail.com , Tel: 53069307 Mati Kiisler www.biosens.ee FaceBookis grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis

Sarnastel teemadel