28.12.2010
Ärkava ajastu sotsiaalne võrgustik
Uudis

19. detsembril 2010 toimus Vikerkaaresilla kutsel kokkusaamine lätlastega (Gara Vasara meeskond), kus arutati koostöövõimalusi Ärkava ajastu sotsiaalse võrgustiku loomises. Soov on võrgustiku loomisesse kaasata lisaks Eestile ja Lätile ka Leedu ja Ukraina kogukonnad ning laieneda see ka inglise ja vene keelt kõnelevate inimesteni. Kokkusaamisel tutvustasime oma seniseid tegevusi ning tulevikuvisioone.

Gara Vasara (GaraVasara.com) meeskond  Juris (endine teleprodutsent), Vadim (ettevõtete ja veebilehtede platvormiehitajate konsultant) ja Eriks (endine teleuudiste reporter) rääkisid oma projekti sünnist ning visioonist luua suurem, kogu Baltikumi ja teisi naaberriike kaasav sotsiaalne võrgustik. Gara Vasaral on meie Vikerkaaresillale sarnased eesmärgid ja tõlkes tähendab see sõnapaar "pikk suvi", aga ka "suur vaimsus".

Lätlased märkisid, et idee luua ühendvõrgustik sündis neil siis, kui nad märkasid kui killustunud ning üksteisega võistlevad on erinevad spirituaalsed ringkonnad. Soov luua koostöövõimeline arengukeskkond, mis ühendaks õpetajad ja õpilased ning erinevad tegevusvaldkonnad, viiski neid sel suvel Gara Vasara nimelise festivali korraldamisele. Festival toimus 2010. aasta augustis Riias. Kohal olid ka eestlased (Südameasi jt) ja leedulased. Sellest kasvas välja Gara Vasara nimeline veebiportaal, mis soovib jätkata samas vaimus – viia kokku teadliku enesearengu teed kõndiv õpetaja ja õpilane.

Kuna lätlaste visioon kannab Vikerkaaresillaga sarnast eesmärki organiseerisimegi Rauno Rööpsoni eestvedamisel esimese kohtumise Eestis. Koosolekuga liitusid veel Henri Laupmaa (Communitytools.info), Raigo Kaljus (MTÜ Valgusepesa ja Õnnefond) ja Endo Viires (IT konsultant).

Henri Laupmaa tutvustas tarkvaralisi võimalusi ning rääkis suurematest õnnestunud projektidest, mis on olnud edukad: Teeme Ära Eesti ja Teeme Ära Maailm. Ka praegu arendamisel olev projekt Community Tools (http://communitytools.info/) saab olla abiks mitmetele kogukondlikele eestvedamistele.

Raigo Kaljus rääkis Õnnefondi tekkeloost ning esimesest projektist, mida Õnnefond rahastab – Valgusepesa (Tallinna Vaba Waldorfkooli majas). Eesmärgiks on anda rahale uus, elutoetav energia, mis toetab inimesi ja kogukondi nende ettevõtmistes luua koostööl ja harmoonial põhinev teadlik arengukeskkond. Ka meie kohtumine Gara Vasara inimestega toimus Valgusepesa toetavas ruumis.

Endo Viires (töötanud pikka aega IT sektoris) tutvustas oma ideed luua selgelt inimesekeskne sotsiaalvõrgustik, mis julgustaks ja toetaks inimest tema eluteel.

Ragnar Kurm tegi põhjaliku ülevaate Vikerkaaresilla hetkeolukorrast, tutvustades aktiivseid arendusi ning tulevikuplaane. Selgelt sõnastatud said ka Vikerkaaresilla visioon ja missioon.

Koosviibimisel oli juttu ka Vikerkaaresilla ja ja Gara Vasara võimalikust liitumisest.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vestlus oli väga inspireeriv ning silmaringi avardav. Oleme veendunud, et koostööd tehes suudame teha palju enamat ning üksteiselt õppimisvõimalusi jagub kuhjaga.
Olulisim küsimus hetkel on: kas me oleme valmis ühendama oma oskused ning kasvama edasi koostöös toimivaks sotsiaalseks võrgustikuks, mis kannaks senisest suuremat eesmärki ning toetaks planetaarseid muutusi? Mis oleks toeks ärkavale indiviidile ja tervele inimkonnale.

Kui Sa tunned, et soovid muutuste ajastu projektis kaasa lüüa, rakendades selleks oma andeid-oskuseid-vahendeid, siis võta meiega ühendust http://www.vikerkaaresild.org/contact. Kõige oodatum toetus on professionaalne PHP programmeerimine. Igasugune rahaline panus on samuti suureks abiks: http://www.vikerkaaresild.org/abundance.

Ärkava ajastu üheks iseloomujooneks on ühtekuuluvustunde selge tajumine ning sellelt kasvav vastastikune toetus. See omakorda väärtustab iga inimest ja tema panust üksikuna, pakkudes meile kõigile võimalust tunnetada osaluse jõudu.

Vikerkaaresild tänab: MTÜ Valgusepesa (toetavate ruumide eest) ja Henri Laupmaad (Community Tools).

Kokkuvõtte koostas Ragnar Kurm ja Rauno Rööpson. Abistas Kerttu Soans.