Arhetüübid - mis asub väljaspool psüühika piire .... Prof. Sergei Strekalov
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2015 Nov 19 N 10:00
2015 Nov 22 P 18:00
Europe/Tallinn

Prof. Sergei Strekalovi seekordse teema

" Arhetüübid - mis asub väljaspool psüühika piire ...." transpersonaalse psühholoogia praktilises koolitustsüklis TRANSPERSONAALSED DIALOOGID"

On soovitatav ka iseseisva kursusena, mis annab Teile olulise osa Voice dialoqies meetodi ühest oluliseimast osast. Iseg kui meetod kui selline ei leia Teie praktikas elik isiklikus arengus hiljem täielist kasutamist on just see kursus Arhetüüpide ja nende mõju inimesele uurimisele. Teadmine oma ja kliendi arhetüüpidest ja nende rollist annab meile tee kuidas õigesti mõista ennast ja teisi. Rakendused ja praktika Voice Dialogue meetodile, alamisiksutega tööle põhinevalt.

- Toimumise aeg ja koht: 19–22 november 2015, iga päev (N, R, L, P) kl 10:00-18:00. Registratreermine ja info: Marika Sirjak – 56626466 sirjak.m@mail.ru Loe lisaks 
Ehitajate tee 114 Eluaed ruumides (I korrus) Vt ka https://www.facebook.com/eluaed/timeline
- Hind: 200 € - 1 mooduli hind (N,R,L,P), registreerimisel kuni 13.11.
Pärast 13.11. ühe mooduli hind - 245 €.
(osaleda saab ka üksikutel päevadel).


________________________________________
Teemad, millele seminar keskendub:
• Individuatsioon – inimese sisemise transformatsiooni protsess.
• Isiksus, alaisiksused ja arhetüübid.
• Arhetüüpidega töötamise meetodite paljususega tutvumine
• Erinevate koolkondade arhetüüpide käsitluste konseptsioonid.
• Transpersonaalsed VD (Voice dialoques) aspektid.
• Kajastus K. Jungi arhetüüpide teoorias. Põhilised arhetüübid K. Jungi järgi: Persona, vari, anima, animus, ise.
• Arhetüüpide ja alaisiksuste vahelised seosed.
• W. Kaplani seitsme arhetüübi skeem.
• S. Strekalovi protoarhetüüpide mudel – seitse arhetüüpi, millest ehitub inimese psüühiline reaalsus.
• Vakan – Tanka meetodi järgi psühholoogilise konsulteerimise algoritm.
• Konsulteerimise meetod, kus kasutatakse näiteks Taro kaarte.
• Arhetüüpidega töötamise eripärad „Voice Dialogue" sessioonide ajal.
• Arhetüüpide otsimisele toetuva psühholoogilise konsulteerimise eripärad.

• Arhetüüpide energia.
• Harjutused arhetüüpidega kontakteerumiseks.
• „Anomaalsed" ja „väärad" VD sessioonid.
• Arhetüüpidega sessioonide läbiviimine, töötades VD meetodil.
• Arhetüüpidega konstellatsioonid.
• Sessioonide arutelud, supervisioonid.

Koolituse viib labi Sergei Strekalov, kes on psühholoogia teaduste doktor ja sertifitseeritud (EUROTAS) transpersonaalne psühhoterapeut. Programmi korraldajaks on Teadvuse ja Psühhoteraapia Uurimise Rahvusvaheline Instituut (Freiburg, Saksamaa) ja Rahvusvaheline Transpersonaalne Ühing "Terve Maailm" (St. Peterburg). Koolitusel osalemine ei nõua erialast haridust/ettevalmistust. Koolitus toimub vene keeles, tõlkega eesti keelde. Vt ka lingilt

Programm on suunatud:
• Psühholoogidele, terapeutidele, treeneritele ja äritreeneritele, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni ja omandada efektiivseid praktilisi oskusi psühholoogilise abi ja nõustamise alal.
• Juhtidele, kes soovivad täiendada personalijuhtimise oskusi.
• Spetsialistidele, kelle jaoks on oluline arendada suhtlemise- ja läbirääkimiste pidamise oskust.
• Neile, kes tahavad õppida, kuidas iseseisvalt lahendada isiklikke, perekondlikke või töö probleeme.

- Toimumise aeg ja koht: 19–22 november 2015, iga päev (N, R, L, P) kl 10:00-18:00. Aadressil Ehitajate tee 114 Eluaed ruumides (I korrus) Vt ka https://www.facebook.com/eluaed/timeline
- Hind: 200 € - 1 mooduli hind (N,R,L,P), registreerimisel kuni 13.11.
Pärast 13.11. ühe mooduli hind - 245 €.
(osaleda saab ka üksikutel päevadel).
- Registratreermine: Marika Sirjak – 56626466 sirjak.m@mail.ru


Strekalov Sergei personaalne tervitus ja pisut sügavam seekordse seminari lahtikirjutamine. Veel venekeelest tõlkimatta ent olulisem on sisust esile toodud, sestap avaldame: "Transpersonal Dialogue": боги и архетипы.
Путешествие за пределы психики.
19 – 22 ноября 2015, Таллинн Toimub: Ehitajate 114 „Eluaed" https://www.facebook.com/eluaed/
________________________________________
Семинар на тему вечных и высших ценностей.
Задай вопрос своему богу и выслушай ответ!
Veel siia link üldisemale videotutvustusele:https://www.youtube.com/watch?v=vcHcBLl2ffs
В каждом из нас живут Боги. Они обитают в глубинах нашего подсознания и влияют на все, что происходит в нашей жизни. У них есть свой характер, и своя жизнь. Иногда они проявляются, как сильные состояния, и мы приобретаем на время сверхчеловеческие способности. Они влияют на наши события, отношения, удачи и неудачи напрямую, из подсознания. И тогда узнать, какая именно Богиня или Бог живут в тебе, означает пролить свет на множество событий в своей жизни и даже заглянуть в свое будущее...
В современной аналитической психологии такие древние, общечеловеческие, врожденные образования в психике называются архетипы. Мы всегда внутренне соединены с ними, и несем в себе их качества. У каждого есть свой «ведущий» архетип, но есть и другие, которые находятся в скрытом состоянии, порой всю жизнь.
Согласно современным представлениям психологии, в каждой женщине и каждом мужчине можно обнаружить присутствие греческих богинь и богов.
Последователь Юнга, аналитик Джин Шинода Болен, описала в своих книгах, как в нас проявляются и взаимодействуют друг с другом в разных комбинациях боги и архетипы.
Очень часто мы про себя думаем: «это Мое решение», «это Мои ценности в жизни», «это Я так считаю», «это был Мой выбор». Однако огромное количество этих выборов и решений сделаны нами под влиянием того архетипа, который мы в себе несем.
Пока мы не исследуем эти влияния, никакой свободы выбора, к сожалению, у нас нет.
На этом семинаре:
- мы познакомимся с самыми интересными современными теориями о том, что такое сознание человека.
- узнаем, в каких формах живут в глубинах подсознания боги, богини и архетипы, и как они проявляются в характерах и поведении людей.
- займемся углубленной проработкой архетипов Олимпийских Богинь (Афина, Артемида, Гестия, Гера, Деметра, Персефона, Афродита) и Богов (Зевс, Аид, Посейдон, Гермес, Аполлон, Арес, Гефест, Гадес, Дионис).
- познакомимся с архетипическими сценариями и научимся их использовать, как рабочий инструмент.
- научимся применять знания на практике для улучшения своей жизни, отношений и личностного роста,
- придем к осознанию своей целостности и индивидуальности.
- откроем для себя архетипы, как новый ресурс.
Семинар крайне полезен психологам, психотерапевтам, ведущим программы обучения. Всем, кто интересуется психологией, эзотерикой, культурой или сознанием человека, кто хочет лучше понимать себя, свои мотивы и ценности, кто занимается духовным или личным развитием.
Практика семинара позволяет глубоко исследовать свое личное пространство и найти влияние, которое оказывают на личность древние боги и современные архетипы.
Структура семинара:
Первый день. Боги и Богини.
1. Основы архетипического анализа личности (аналитическая психология и психотерапия К.Г.Юнга):
Боги и Богини Древней Греции - внутренние архетипические образы.
Мифотерапия как инструмент психотерапии. Боги и Богини Древней Греции как внутренние архетипические образы.
2. Взгляд астрологии: влияние на личность планет и богов (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон).
Четыре лица Луны (Селены) и четыре возраста женщины.
3. Знакомство с богинями, из которых складывается характер и жизнь женщины (Деметра, Кора, Афина, Артемида, Афродита, Гера, Гестия, Геката).
Знакомство с главными греческими богами (Зевс, Посейдон, Аид, Аполлон, Гермес, Арес, Гефест, Дионис).
4. Базовый и доминирующие архетипы в различные жизненные периоды.
5.Построение личной мифодиаграммы.
Второй день. Архетипы.
1. Модель Сознания по К.Юнгу.
Основные архетипы по К.Юнгу: персона, тень, анима, анимус, самость.
Упражнения.
2. Модель «кристалла сознания» по У. Каплану.
Основные архетипы по У.Каплану: Путешествие, Смерть-Возрождение, Герой, Противник, Мужественность, Женственность, Я.
Упражнения.
3. Сферическая модель семи протоархетипов по С. Стрекалову.
«Базовые» архетипы (протоархетипы): Север, Восток, Юг, Запад, Центр, Небо, Земля.
Упражнения.
Как «включить» архетип.
Способы и инструменты перехода из одного образа в другой.
4. Обзор направлений в психологии, которые работают с архетипами.
Основы трансперсональной психологии и психотерапии.
5. Трансперсональные аспекты психологии субличностей:
• архетипы и архетипоподобные структуры.
• субличности, как часть архетипов.
Третий день. Архетипические сценарии.
1. Сценарии сказок. Сказочные герои, как архетипы. Истории, притчи, мифы. Сказкотерапия.
Упражнения.
2. Консультирование по сценарию:
• метод «кристалла» Уильямса Каплана.
• метод «Вакан-Танка»,
• путешествие Героя (сценарий спирали),
Упражнения.
3. Субличность Внутреннего Законодателя: один или множество?
Внутренние Законодатели, которые формируют для меня правила и коридоры по которым жить.
Констелляции с архетипами.
Четвертый день. Работа с клиентом: консультации и психотерапия.
1.Архетипы, как ресурсы человека.
Зачем увеличивать в себе архетипы.
Учимся выявлять архетипы и проводить с ними сессии и консультации.
2. Территория архетипа и субличности. Взаимосвязь: Личность - субличности - архетипы.
Индивидуация, самый главный процесс жизни каждого человека: что это, зачем и как делать.
Субличности, как качества архетипов.
Несколько сессий с одной субличностью:
• как метод пробуждения талантов и гениальности.
• процесс увеличения архетипа Самости.
• процесс трансформация человека.
• духовный рост.
3. Влияние на личность проявленных и непроявленных архетипов.
Архетипоподобные структуры. Энергия архетипов.
Когда архетипы находятся в непроявленном состоянии.
Упражнения на контакт с архетипами. притягивает людей (их субличности).
Практика проведения сессий «Voice Dialogue» с архетипами.
4. Особенности практической работы с архетипами во время сессий «Voice Dialogue».
Особенности психологического консультирования, опирающегося на поиск архетипов. Внутренние конфликты и проблемы клиента с поиском архетипов.
5. Особенности сессий VD с архетипами. «Аномальные» и «неправильные» сессии «Voice Dialogue».
Обсуждение сессий.
Супервизия.
Во время семинара практика:
индивидуальная, парная, групповые процессы.
Техники мифодрамы и модели психотерапевтических расстановок.
Семинар ведет профессор Сергей Андреевич Стрекалов, доктор психологических наук, член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, сертифицированный психотерапевт Европейского реестра EUROTAS. Является экспертом в области измененных состояний сознания и интегративных техник. Основатель и Президент Международной Трансперсональной Ассоциации «Целый Мир». Руководитель обучающей программы в Международном Институте Исследования Сознания и Психотерапии, (г. Фрайбург, Германия). Проводит обучение методам психологии субличностей 20 лет.
23 ноября личные консультации с участниками семинара и всеми желающими.
Запись ведется заранее!
Информация и регистрация:
+37256626466 Марика.

Sarnastel teemadel