Sisekaemuse seminar
Tegevus » Kursus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Märts 07 E 18:00
2016 Märts 18 R 21:00
Europe/Tallinn

Sisekaemuse Seminar on intensiivne, kogemuslik 10- päevane kursus, kus 3-4 tunni jooksul päevas saavad osalejad võimaluse eristada ja usaldada Intuitsiooni häält oma teistest häältest peas. Intuitsioon teisisõnu on vaikne hääl sinu sees, Tõe hääl, Püha Vaimu hääl või Sat Guru. See on hääl, millele nii paljud vaimsed traditsioonid julgustavad järgnema, kuid enamik ei ütle, kuidas eristada seda kõikidest teistest häältest ja mõtetest, mis igal sekundil on hoogsalt läbimas meie teadvust. Sisekaemuse seminar (The Innerview Seminar) sai alguse Indias 1998 aastal, Sri Satya Sai Baba ashramis, kus Prem Mulberry sai oma ülesandeks Püha Vaimu sõnade järgi: "teha lugemisi". Lugemine või selgelttajumine on Imede Kursuse (The Course in Miracles) kolme põhioskuse praktika: ole vaikuses, kuula ja lase lahti. Vaikuses olemine lubab vähemalt hetkeks teha meelel midagi muud kui ta tavaliselt teeb, mis ei ole vaikuses olemine. Kuulamine on selle mõistmine, mis käesolevas hetkes on sinus aktiveerunud ning toimumas ja soovib väljenduda. Lahti laskmine on selle väjenduse lubamine. Edasine lahtilaskmine on selle tegemine, mida Intuitsiooni hääl Sulle ütleb.

On öeldud, et kui inimene räägib Jumalaga, siis nimetatakse seda palveks ja kui Jumal räägib inimesega, siis see on skisofreenia. Nii tegelikult ei ole. See on teadliku meele ühildumine tõelise olemuse häälega. Selle tegemiseks on palju viise. Sisekaemuse seminaril õpime ennast ja teist kuulama läbi selgelttajumise.

Kursusel osalejad praktiseerivad intuitiivset selgelttajumist koos paarilisega. Esmalt toimub sissejuhatus kursusesse ning tehnikate õppimine, millele järgneb töö erinevate partneritega, keda loodetavasti paariline ei tunne kõige paremini. Osalejatele antakse teema oma paarilise elu kohta ja nad kordamööda liiguvad vaikusesse, et kuulata enda sisse ja lasta lahti kõikidest arvamustest selle teema kohta. Siis saavad nad harjutada selle info tõlkimist sõnadesse ning väljendavad seda oma partnerile. Paarilised, keda loetakse annavad kohest tagasisidet, millest lugeja saab tagasisidet sellest, kuidas tal läheb. Selgelttajuja peab lahti laskma kõikidest vastupanu punktidest mitmel viisil, öeldes asju, milles ta ei pruugi ise kindel olla. Kogu seminari eesmärk on aidata osalejatel lahti lasta oma sisemistest takistustest Jumaliku Armastuse kohalolu teadlikkuses. See meetod võimaldab osalejatel saada rohkem teadlikuks ja usaldada Õpetajat iseendas, samas ka andes informatsiooni endas peituvast, mis võib olla kasulik teekonnal sisemise rahu juurde. See on võitja-võitja olukord.

Sisekaemuse seminari on läbiviidud 47 korral (2015 septembri seisuga), neljal erineval kontinendil. Selle eduprotsenti on hinnatud 98% -le.

Prem Mulberry

Prem Mulberry on intuitiivne selgelttajuja. Alates 1984 aastast on ta tegelenud psüühilise lugemisega, mis puudutab loetava vaimset ja psühholoogilist olemust. Tema ülesanne on aidata teadlikuks saada blokeeringutest meeles, mis takistavad teadlikud olla Igavese Armastuse Kohalolust. Võibolla just seda minu loetavad otsivad või ootavadki.

Loe lähemalt:
http://sisekaemus.weebly.com/

Sarnastel teemadel