Hääle maagia kursus Tallinnas
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Aprill 09 L 11:00
2016 Aprill 10 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

HÄÄLE MAAGIA

Hääl kui võimsaim energeetiline istrument – hääle bioenergeetilised ja müstilised aspektid.

Kursuse teemad:
Helimoodustamise erinevad energeetilised praktikad ja nende alused.
Teadlikkuse ja teadvustamise tähtsus rääkides ja häält kasutades.
Hääle- ja helimoodustamise praktikate kasutamine enda „füüsilisetaguste" sfääride uurimiseks, diagnoosimiseks ja arendamiseks.
Hääle kasutamine tervendamiseks.
Spetsiaalsed praktikad tervendajatele.
Psüühika reguleerimine häält kasutades.
Hääle kasutamine enda veetlevuse ja seksuaalenergia ning elujõu rohkendamiseks.
Teadlik energeetiliste hääletehnikate kasutamine suhtlemisel, läbirääkimistel, näitekunstis ja loomingulises töös ning laulmises.
Spetsiaalsed hääletehnikad loodusjõudude ja stiihiate mõjutamiseks.
Hääle kasutamise võimalused mõju avaldamiseks erinevatele keskkondadele, objektidele, sündmustele, organitele, toodetele jne.
Häälemoodustamise tehnikad ja müstika. Kehastväljumise tehnikad.
Energeetilised täitumisprotsessid häält kasutades.
Enda võimaluste uurimine ja aktiivne praktika.

Kursusel osalejad tutvuvad sügavuti bioenergeetika „kolme vaalaga" – biosensoorsete psühhodistsipliinide ja müstiliste praktikate ning energiatöö kolme fundamentaalse baasoskusega – hingamine, liikumine ja häälemoodustamine. Õpitakse praktiliselt kasutama ühte kõige võimsamat tööriista inimese energo-informatsiooniliseks reguleerimiseks – häälemoodustamist.

Häälemoodustamise metoodika kuulub Biosensoose Psühholoogia Instituudis välja töötatud unikaalse peentunnetusliku vastuvõtu arendamise süsteemi, mille tulemusel vallanduvad inimese energeetika ja psüühika reservsed võimed ning need hakkavad arenema juba esimesest praktilisest õppest alates.

Õigesti häält kasutades nende praktikate käigus aktiveeruvad organismi enesetervenemise protsessid, toimub rakutasandil noorenemine, organismi füüsilise ja bioeeterkeskkonna puhastumine, see võimaldab juhtida ja reguleerida enda enesetunnet ja ka ümbritsevate seisundeid, samuti on võimalik teadlikult juhtida ja mõjutada meid ümbritsevat füüsilist ja peenmaterjaalset maailma.

Hääl on inimese loomulik võime ümbritsevale energeetiliselt mõju avaldada. Selleks et see toimuks meie tõelisele olemusele vastavalt ilma varjatud takistuste ja mõjudeta, on vaja tunda helimoodustamise bioenergeetilisi aluseid! Õppides enda häält õigesti kasutama, kasvab inimese teadlikkus ja elu erinevate valdkondade juhtimise võime.

Juhendaja: Vera Krõlova – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud, biosensoorse psühholoogia spetsialist, kes on spetsialiseerunud organismi noorenemise ja tervenemise protsesside uurimisele ja vastavate spetsiaalsete praktikate õpetamisele.

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Toimumisajad:
1) 9.-10.04.2016
2) 7.-8.05.2016 (looduses)
3) 4.-5.06.2016
4) 2.-3.07.2016
5) 30.-31.07.2016
6) 27.-28.08.2016

Kestvus: Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.
Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Bioenergeetika Klubis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine).

Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 10. märtsiks 2016. Osalustasu kanda 7. aprilliks 2016 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Helikursuse osalustasu 6 korra eest (600) või Helikursuse osalustasu 1 korra eest (125)

www.biosens.ee
FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ

Участники курса познакомятся с тремя «китами» - тремя фундаментальными основами всей биосенсорики – дыхание, движение и звукообразование. Научатся практически использовать одним из трёх мощнейших элементов энерго-информационного регулирования человека – звукообразованием.
Методики звукообразования основаны на уникальной системе подготовки и развития навыков тонкочувственного восприятия, запускающей лавинообразный процесс развития резервных возможностей организма и психики, развивающийся с первого практического занятия.
Правильно поставленный звук запускает процессы оздоровления, омоложения, очищения организма, позволяет регулировать своё состояние и состояние окружающих, способен направленно воздействовать на окружающий нас физический и тонко-материальный мир.

Преподаватель: Крылова Вера Леонидовна – преподаватель Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, специалист по биосенсорным практикам оздоровления и омоложения.

Темы курса:
Осознанность в звукообразовании. Использование звукообразующих практик в развитии и исследовании своих «зафизических» составляющих.
Звукообразование в целительстве.
Звукообразование и коррекция психики.
Звукообразование в исследовании и развития эротизма и сексуальности.
Осознанное использование звукообразующих техники в общении, проведении переговоров, актёрском мастерстве, пении.
Звукообразование в взаимодействии со стихиями. Влияние на различные среды, объекты, предметы, продукты.
Звукообразование и мистика. «Выходы». Насыщение.

Продолжительность курса: 6 месяцев (6 двухдневных сессий один раз в месяц).

Sarnastel teemadel