Ekstrasensoorika kursus Tartus I, II, III, IV ja V aste
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Märts 28 E 19:00
2016 Märts 28 E 21:30
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

EKSTRASENSOORIKA KURSUS TARTUS
I, II, III, IV ja V aste.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00-21.30 Tartus, Bioenergeetika Klubis, Kastani 42, II korrusel. (Juunika Koolitused koolitusruumis)

I aste: Koolitusprogramm „ Bioenergeetika, biosensoorse psühholoogia, parapsühholoogia ja ekstrasensoorika praktilised alused. Inimese ja tema elulise keskkonna peenmateriaalne ülesehitus".

„Millal on mõtet bioenergeetikaga tegeleda?"

Asja olemusest lähtudes, pole energeetikaga tegelemisel mitte mingisugust mõtet, kui selles puuduvad sellised asjad nagu:
- sisemine püüdlus;
- soov välja rebida ennast reaalsuse piiridest;
- soov piiluda piiri taha, kaugemale meie ettekujutusest füüsilisest maailmast;
- soov võidelda iseenda ja ka teiste inimeste ellujäämise eest;
- kui te ei võitle iseenda eest;
- kui te püüate muuta selle tegevuse millekski kuluaarseks, „labaseks," tavaliseks;
- kui püüate kõigest sellest eemaldada iseenda arengu elementi, ja kui puudub soov ennast arendada;
- kui püüate sellest eemaldada iseenesega rahulolematuse elementi;
- kui püüate sellest eemaldada pahameelt oma ebatäiuslikkuse üle;
- kui jätta sellesse mingid lõtvuse, värina, kurva igatsuse, iivelduse elemendid.

Tegelikult on mõtet sellega tegeleda juhul, kui inimene:
- püüab reaalselt iseendast välja rabeleda;
- püüab astuda siis, kui jalad enam ei kanna, kui inimene reaalselt tahab endas midagi muuta;
- püüab vaatamata sellele olla suurem ja parem iseendast isegi siis, kui ta on võib-olla sellel hetkel, just sellel momendil armetu ja õnnetu. Kui see element - soov ennast kuhugi edasi viia - ära võtta, siis kõik energeetikaga tegelemise harjutused ei maksa midagi...

Kes tahab sellega tegeleda, see hakkab sellega tegelema...
Igal võimalikul juhul huvitavad mind eelkõige need inimesed, kes tahavad sellega tegeleda.

Kursuse käigus te omandate:
· Praktilisi teadmisi ja vilumusi bioenergeetikas ja biosensoorikas, praktilises sensoloogias ja ekstrasensoorikas, samuti parapraktikates ning müstilistes ja maagilistes praktikates.
· Praktilisi oskusi enesetaastumises ja enesetervendamises.
· Praktilisi oskuseid enda peentunnetusliku vastuvõtu arendamiseks.
· Praktilisi oskusi lahendamaks ülesandeid aktiivseks individuaalseks profülaktikaks isiksusliku-perekondliku laadiga probleemide ja kriiside valdkondades samuti ka sotsiaalsetes valdkondades.

Programmi iseärasused:
· Programm põhineb kõige kaasaegsematel inimese loomuse ja tema tajumuse uuringutel St. Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudis ning läbiviija aastatepikkustel kogemustel.
· Sügav professionaalne ettevalmistus konkreetsete praktiliste tulemustega.
· Programm näeb ette mitmesuguste ekstrasensoorsete meetodite ühildamist, sisaldades loenguvormis põhialuste edasiandmist, praktiliste seminaride läbiviimist käesoleva programmi põhiprobleemide läbiarutamiseks, praktilisi harjutusi osalejatele konkreetsete praktiliste oskuste omandamiseks, auditooriumivälist praktikat omandatud oskuste realiseerimiseks elus.
· Iseseisva töö kohta kirjalike märkmete (päeviku) pidamine.

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda inimesele baasteadmised ja -kogemused bioenergeetika põhimõistetest ja nähtustest.

Õppesessioonide temaatika ja toimumise ajad:

1 osa. 28.03.2016 - Meridiaanid
Inimese meridiaanid. Meridianaalvõrgustikud. Meridianaalsed tihedused. Meridiaanide aktiveerimine. Enesetervendamine meridiaanidega. Ohutustehnika biosensoorikas. Teooria ja praktika.

2. osa. 30.03.2016. Erinevad meridiaanide aktiveerimise viisid. Tervenemise ime. Hingamisega aktiveerimine. Plastikaga aktiveerimine. Helimoodustamisega aktiveerimine. Teema olulisus protsessides. Isikliku eesmärgi aktiveerimine meridiaanide kaudu. Kokkuvõtted.

3. osa. 4.04.2016 - Kanalid
Inimese põhilised energiakanalid. Kanalite aktiveerimine. Enesetervendamine kanalitega. Teooria ja praktika.

4. osa. 6.04.2016. Teisesed energiakanalid. Kanalite aktiveerimine meridiaanidega. Kanalite aktiveerimine hingamisega. Kokkuvõtted.

5. osa. 11.04.2016 - Energiakeskused
Inimese põhilised energiakeskused. Tegelikkus ja müüdid seoses chakratega. Enesetervendamine keskustega. Teooria ja praktika.

6. osa. 13.04.2016. Teisesed energiakeskused. Organite keskused, keskuste funktsioonid. Energiakeskuste erinevad aktiveerimisviisid. Aktiveerimine hingamisega. Aktiveerimine plastikaga. Aktiveerimine helimoodustamisega. Kokkuvõtted.

7. osa. 18.04.2016 - Bioeeterkeskkond
Bioeeterkeskkond. Bioeeterkeskkonna aktiveerimine. Enesetervendamine bioeeterkeskkonna kaudu.Teooria ja praktika.

8. osa. 20.04.2016. Väljumised bioeeterkeskkonda. Teisikud. Tervendamine bioeeterkeskkonna kaudu. Kokkuvõtted.

9. osa. 25.04.2016. Hingamine elujõu rohkendamiseks ja tervendamiseks.
Hingamise psühhoenergeetilised tehnikad. Hingamise olulisus. Erinevad hingamistehnikad. Vooline hingamine. Laineline hingamine. Tsükliline hingamine. Hingamispeetused. Hingamispeetuste kasutamine aktiviseerimisel. Tervendamine hingamisega. Kokkuvõtted.

10. osa. 27.04.2016. Plastika ja elujõu rohkendamine liikumise läbi.
Plastika kasutamine aktiveerimisel. Teiseselt füüsiline plastika. Füüsilise mitmelisus. Levitatsioon, levitatsioonipunktid keha projektsioonis. Tervendamine plastikaga. Kokkuvõtted.

11. osa. 2.05.2016. Heli õige energeetiline moodustamine elujõu rohkendamiseks.
Heli moodustamine. Heli kasutamine aktiveerimisel. Heli moodustamise erinevad viisid. Tervendamine heli moodustamisega. Kokkuvõtted.

12. osa. 4.05.2016. Organismile energeetilise mõju avaldumise reaalsus, selle printsiipide tõestamine.
Telekineesi fenomen. Fenomeni olulisus. Telekineesi kasutamine organismi seisundi diagnostikal. Telekineesi kaudu tervendamine, enda tõelise olemuse tundmaõppimine, elujõu rohkendamine ja vaimne areng. Kokkuvõtted.

II aste algajatele ja edasijõudnutele: Biosensoorsed praktikad vastuvõtu ja energeetilise potentsiaalsuse avamiseks ja edasiseks arendamiseks:
https://www.facebook.com/events/205566446475085/

III aste algajatele ja edasijõudnutele: Spetsiaalsed praktikad ekstrasensoorse vastuvõtu süvendatud arendamiseks:
https://www.facebook.com/events/802279386571430/

IV aste algajatele ja edasijõudnutele. Ekstrasensoorse vastuvõtu arendamise müstilised aspektid:
https://www.facebook.com/events/170738666649872/

V aste algajatele ja edasijõudnutele. Ekstrasensoorse vastuvõtu arendamise müstilised aspektid:
https://www.facebook.com/events/1664867100441286/

Ettevalmistus: soovitatav on paar tundi enne harjutamist mitte süüa, harjutamise päeval ja õhtul enne mitte tarbida liha, alkoholi, ülemääraselt magusat ja teisi raskestiseeditavaid toiduaineid.

Läbiviija: Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituut, ekstrasens ja tervendaja, biosensoorse psühholoogia spetsialist. Lõpetanud Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi 2014 aastal (Diplom professionaalseks tegevuseks praktilise psühholoogia valdkonnas nr: PP No: 159). Alates 1995 aastast tegelenud energiapraktikatega, õppinud Kung Fu'd ja võitluskunstide maagiat. Biosensoorse Psühholoogia Instituudis St Peterburgis omandanud parapsühholoogiaalase hariduse, läbinud praktilised süvakursused biosensoorses psühholoogias, biosensoorikas, inimsuhete bioenergeetikas, ettevõtluse ja raha bioenergeetikas, toitumise bioenergeetikas, biosensoorses tervendamises, müstikas, hääle ja heli bioenergoinformaatikas, tehnoloogia energoinformaatikas, hingamise psühhotehnikates, biosensoorses kontaktses ja mittekontaktses massaazis, energoplastikas ja Aquarelaxis, teadlikus unenägemises ja kehastväljumise praktikates. Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, telekineesi fenomeni praktik. Alates 2008st aastast õpetanud bioenergeetikat ja inimese loomulikke võimeid Eestis.

Kestvus ja toimumiskoht:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00-21.30 Tartus, Bioenergeetika Klubis, Kastani 42, II korrusel. (Juunika Koolitused koolitusruumis)
Hind:
Kursuse I astme maksumus on 150 eur. (12 osa)
Kogu kursuse V osa eest korraga tasumisel 25. Märtsiks 2016 on soodushind kokku 600 eur. (Tavahind 750 eur)

Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, võimlemisalus, sisemine huvi...

Lisainfo ja registreerimine:
Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 25. märtsiks 2016. Osalustasu kanda 25. märtsiks 2016 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida: Ekstrasensoorika Tartu kursuse I astme osalustasu 12 korra eest (150) Või Ekstrasensoorika Tartu kursuse V astme osalustasu kokku (600)
FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis
Biosensoorika koduleht: www.biosens.ee Tel: 53069307 Mati Kiisler

Sarnastel teemadel