Muusikateraapia rakendamine laste tasakaalustamisel ja motiveerimisel
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Juuni 08 K 10:00
2016 Juuni 09 N 18:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

MUUSIKATERAAPIA on maailmas laialt kasutatav teraapiavorm, milles kasutatakse nii muusika kuulamisele põhinevaid meetodeid kui ka vaba, improvisatsioonilist musitseerimist eesmärgiga parandada tervist või leida tasakaalu.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
-Ülevaade muusikateraapiast: peamised vormid ja meetodid ning rakendusvaldkonnad
-Ülevaade muusika psühhofüsioloogilisest toimest ja muusika rakendamise võimalustest psüühilise töö toetamisel
-Muusika teraapilise rakendamise võimalused töös lastega: teoreetilised alused ja praktiline rakendamine
-Aitaja aspekt: retseptiivse grupimuusikateraapia omakogemus
-Koolitus sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja kogemusi.

KOOLITUSE LÄBINU:
-omab ülevaadet muusikateraapia olemusest, vormidest ja rakendusprintsiipidest;
-mõistab muusika psühhofüsioloogilise toime põhialuseid;
-teab, millised on peamised muusika teraapilise rakendamise võimalused töös lastega ningoskab kasutada lihtsamaid töövõtteid;
-teab, milliste probleemide ja häirete puhul on lastele näidustatud muusikateraapia;
-omab isiklikku kogemust muusikateraapia grupitegevustest.

SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud kõik lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid. Muusikateraapiast osa võtmiseks ja sellest kasu saamiseks ei pea inimesel olema eelnevaid muusikalisi oskusi või teadmisi, tegevused on jõukohased kõikidele.

KOOLITAJA: Alice Pehk

Alice Pehk on muusikaterapeut, koolitaja ja muusikateraapia superviisor. Ta on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ( „Muusika psühhofüsioloogilisest toimest ning selle teraapilistest rakendusvõimalustest") ning doktorikraadi Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis. Alice Pehk on tegelenud muusikateraapiaga erapraksises alates 1995. aastast, viies läbi muusikateraapia rühmatreeninguid, enesearengugruppe, loenguid muusika toimest ja muusikateraapiast. Alice Pehk on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud ja Eesti Muusikateraapia Ühingu asutajaliige.

ASUKOHT: Weizenbergi 20b, Tallinn

OSALUSTASU:
Registreerumisel kuni 10.05 hind 125* eurot, hiljem 150 eurot.
Hind sisaldab koolitusmaterjale, praktiliseks tööks vajalikke vahendeid, teepausi.
*Hindadele lisandub käibemaks.

LÕPETAMISEL: Kõik koolitusel osalenud saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt http://goo.gl/forms/SsLz4eJ87B
või
kirjutades tarkustekool@gmail.com

Koolitusel osalemiseks palume registreeruda, sest kohtade arv on piiratud.

Lisainfo:
www.tarkustekool.ee
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: +372 52 41 650 

 

 

 

 

Sarnastel teemadel