Suur-suur meditatiivne kontsert ja valgus-show "SFÄÄRIDE MUUSIKA
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2016 Aug 06 L 22:00
2016 Aug 06 L 23:20
Europe/Tallinn

Kontsert - meditatsioon - tervendavat helitöö - müstiliste helide kontsert-meditatsioon 

festivali "Leia end - Naidi sebja"  raames

www.leiaend.com  FB sündmus

SFÄÄRIDE MUUSIKA HELIRÄNNAK PLANETAARGONGIDE JA VISUAALIDEGA

"Sfääride muusika "- see on helide kõlamine eetertasandil - peenes ja nähtamatus, meid ümbritsevas ruumis. Selline muusika asub väljaspool tajumist ja meelte tunnetamist, muutudes kättesaadavaks ja selgeks, ilmutades end kogu Universumi helide harmoonias.

Esmakordselt sfääride muusikast rääkis Pythagoras. Pythagoras uskus, et iga inimene, nagu igal planeedil kosmoses, on oma muusika - oma sfääri muusika. Pythagorase jaoks oli muusika loodud jumaliku teaduse - matemaatika poolt ja selle harmooniat kontrollisid matemaatilised proportsioonid. Ta jagas mitmekordsed loomingu osad suure arvu tasapindadeks või sfäärideks, millele igaühele omistas ta tooni, harmoonilise intervalli, numbri, nime, värvi ja kuju.

Planetaarsete gongide ja projektist „Jagaspace" analoog-süntesaatorite helide taustal, projetseeritakse suurele ekraanile Eesti kunstniku-cosmisti Oleg Võssotski animeeritud pildid, milledes nähtamatu valgusjõuga voolab kõikjalt, läbistades kogu Universumi loomingu ja mida on võimalik näha ainult kolmanda silmaga, muutudes vaimse kosmose eredateks valgusmaalide kujunditeks. Oleg Võssotski töid projetseeritakse koos Püha Geomeetria ja visuaalidega videokunstnik Alexander Bachman´i poolt. Muusika: Kushalya Aleksandr Kardash Lilia Märtmaa Deniss Vinogradov visuaalid Aleksandr Bachmann, Jagaspace

HELIRÄNNAK PLANETAAR GONGIDE JA VISUAALIDEGA  www.leiaend.com

ЗВУКОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ПЛАНЕТАРНЫМИ ГОНГАМИ И ВИДЕОПРОЕКЦИЕЙ.

"Музыка сфер" - это звучание эфира - тонкого, невидимого окружающего пространства. Это то, что находится за пределами восприятия органов чувств становится доступным и явным, проявляясь в гармоничном звучание всего мироздания.

Впервые о музыке сфер говорит Пифагор. Пифагор считал, что у каждого человека, как и у каждой планеты в космосе, есть собственная музыка — музыка его сфер. Для Пифагора музыка была производной от божественной науки математики, и ее гармонии контролировались математическими пропорциями. Он разделил множественные части творения на большое число плоскостей или сфер, каждой из которых он приписал тон, гармонический интервал, число, имя, цвет и форму.

Под звучание планетарных гонгов и аналоговых синтезаторов от проекта Jagaspace и центра Целительных звуков на большой экран проецируются анимированные картины эстонского художника-космиста Олега Высоцкого, на которых невидимый струящийся отовсюду свет, пронизывающий всё мироздание и который возможно увидеть только третьим глазом, превращается в яркие световые образы пейзажов духовного космоса. Работы Олега Высоцкого буду проецироваться вместе с сакральной геометрией и визуалами от видеохудожника Александра Бахмана.

Sarnastel teemadel