16.12.2016
Kui kohtuvad kolm Krystust
Artikkel

Väljavõte raamatust "Rändajad II osa – Amenti saladused"

Kolm Krystust

Seekord tuli terve Amenti Sfäär ümber seadistada vastavuses DNA algu-pärasele 12 ahelaga mustrile. Amenti Sfääri ümberseadistamine võimaldas rassidel tervendada oma geneetilisi moonutusi, valmistades end ette Amenti Saalide avanemiseks, ning taastada Amenti Sfääri terviklikkuse, nii et Amenti Saalid saaksid avaneda. Ümberseadistamise kava eeldas 12-nda tasandi avataari, kelle energeetiline jäljend võimaldab seadistada 12-dimensioonilisi sagedusi. See 12-nda tasandi avataar pidi ümber seadistama Amenti Sfääri ja Templipitseritega heebrea ning annu melchizedekite Alcyone morfogenee-tilised väljad ning taasühendama esseenide kildkonnad, mis olid tekkinud Melchizedeki ja Heebrea Kloostrites. Samuti pidi ta taastama esseenide õpetustes algupärase egalitaarse usutunnistuse.

Asuriitide eestvõttel sündis aastal 12 eKr Petlemmast väljaspool asuvas eramajas Sinise Leegi melchizedekist-heebrea esseenist emale ja Sinise Leegi melchizedeki-Hibiru Kloostri esseenist isale 12-nda tasandi avataar, puhas Tara Turaneesium-1 hingeolemus. See ei olnud sündimine Pühast Vaimust, pigem korraldatud tavalisel viisil vanemate kaudu, kelle olid valinud ja ette valmistanud Ur'i preestrid. Tema ema nimi oli Jeudi, isa oma Joehius; mõlemad olid Sinise Leegi melchizedekite esseeni sekti juhtisikud. Lapse hingeolemus sündis HU-4 avataar Sanandast, ning laps sai nimeks Jesheua-Melchizedek (siin Jesheua-12); hiljem sai ta tuntuks Jeesusena, Maarja ja Joosepi pojana. Maarja ja Joosepi isikud ei olnud selle avataar-lapse vanemad, nad olid üheksanda tasandi avataari vanemad, kes pidi sündima järgmisena. Jeshua-12 sündis Saalomoni koja järeltulijatele ning võeti väikelapsena Ur'i preestrite hoole alla.

Loe edasi siit

Sarnastel teemadel