Inimsuhete energeetilised ja müstilised aspektid Tallinnas
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Märts 18 L 11:00
2017 Märts 19 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

INIMSUHETE ENERGEETILISED JA MÜSTILISED ASPEKTID Tallinnas

Eesmärgid:
Antud seminari käigus saavad osavõtjad ettekujutuse inimese energiavahetuse üldistest printsiipidest, suudavad kehtestada harmoonilise, arendava psühhoenergeetilise fooni suhetes teise inimesega. Energeetiliste seostega töötamise praktiliste meetodite õppimise käigus saavad kuulajad omandada uusi võimeid ja täiustada vastavaid oskuseid, millede täitmine ja kasutamine omavad võimsat tervendavat ja noorendavat efekti, soodustavad immuunsüsteemi kaitsevõime tõusu ja organismi energeetilisust ning võimaldavad elada enda voos tervete ja õnnelikena.

Sihtauditoorium:
Programm on välja töötatud paljude erinevate valdkondade spetsialistidele ning inimestele kes on huvitatud enda loomulike võimete arendamisest enesetervendamise ja organismi sisemiste reservide aktiveerimise eesmärkidel ning harmooniliste seoste loomise oskuse omandamiseks.

Lähenemise uudsus ja iseärasused:
Kursuse aluseks on aastatepikkune praktiline kogemus energoinformaatika ja tervendamise valdkondades. Seminaride programm põhineb kaasaegsetel teadmistel psüühikast, füsioloogiast ja üldise energiavahetuse mehhanismide kaudu organismi loomulike enesetervendamise ja eneseregulatsioonivõimete aktiveerimisel.

Käesoleva programmi erilisus:
Praktilised bioenergeetika ja biosensoorika harjutused.

Toimumise ajad:
1) 18.-19.03.2017
2) 8.-9.04.2017
3) 6.-7.05.2017
4) 3.-4.06.2017
5) 1.-2.07.2017
6) 29.-30.07.2017
Kursuse kestvus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).
Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Kursuse teemad:
Märts: Energeetilised seosed. Seoste ümberjaotamine.
Mis on energeetilised seosed. Inimene ja seosed. Seoste moodustumine. Seoste klassifikatsioon. Sugulussidemed. Seksuaalsed seosed. Olmeseosed. Seosed keskkondadega. Seosed esemetega. Seosed olenditega. Seosed stiihiate ja stihiaalidega. Teised seosed. Seostega töötamise praktika. Teadvuse kokku kogumine. Seoste muutmine. Seoste ümberjaotamine.
• Inimene ja tema suhted ümbritseva maailmaga.
Lapse psüühiline ülesehitus. Inimese moodustumise psühholoogilised, füsioloogilised, müstilised ja maagilised eripärad. Alateadvuse bioenergeetilised faktorid, mis mõjutavad maailmaga suhete rajamise protsessi. Lapsevanemate ja sugulaste bioenergeetiliste väljade mõju lapsele. Lapse sotsialiseerumise bioenergeetilised ja vanuslikud etapid. Lapse-ea hirmude ja komplekside läbitöötamine. See annab võimaluse mõista ja läbi vaadata iseenda elu oma sünnist kuni noorukieani, eesmärgiga vabaneda enda isiklikest lapselikest hirmudest ja lapseeas lahendamata jäänud probleemidest, mis avaldavad mõju praegusele elule täiskasvanuna.
Suguvõsa programmide ja suguvõsa karma diagnoosimine ja läbitöötamise meetodid. Spetsiaalsed praktikad.

Aprill: Laste ja vanemate vahelised suhted biosensoorse psühholoogia seisukohast.
Kasvatusprotsesside harmoniseerimine. Suguvõsa programmide kõrvaldamine kasvatusest.
Perekonna-, isiku- ja isanimega seotud karmaliste sidemete läbitöötamine. Tõeline nimi.
Lapse vabastamine vanemate käitumismudelitest.
Sissekolinud "üürnikud" ja "allüürnikud". Nendest vabanemine.
Põlvkondade vaheliste kriisiolukordade lahendamise võimalused. Vabaduse saavutamise vahendid suhetes suguvõsaga.
Isiklikud kriisid ja nende mõju sugulussuhetele.

Mai: Meeste ja naiste vaheliste suhete bioenergeetika ja psühholoogia.
Mehelikud ja naiselikud psühhoenergeetilised struktuurid, nende aktiviseerimise meetodid.
Isiksusesisesed vastasmõjud. Miks ja millal käitume mehelikult või naiselikult.
Karisma, polaarsuste energeetika, kuidas energiahulk ja kvaliteet mehelikes ja naiselikes psüühilistes struktuurides mõjutab meie suhteid maailmadega, transformatsioonitehnikad Karisma arendamiseks.
Soolise külgetõmbe struktuur. Kuidas valime partneri? Sümpaatiad ja antipaatiad.
Meeste ja naiste vaheliste suhete energeetika. Bioväljade sobivuse kindlakstegemise võtted.
Sugudevaheliste suhete iseärasused soo psühholoogilise väljendumise erineva määra korral.
Sugudevahelised kriisid ja konfliktide põhjused. Manipulatsioonid, tingimuslikkus, armukadedus. Energeetilised võtted enda kaitsmiseks ja suhte tervendamiseks.
Meeste ja naiste suhted isiklike ruumide ühiskihi piiril toimuva süttimise korral. Kuidas vabastada end segunemisest vastassoo bioenergeetiliste struktuuridega pikaajalise kokkupuute järel. Peamised manipulatsiooni ja juhtimise aspektid suhetes vastassooga.

Juuni: Armastus ja absoluutne mehelikkuse ja naiselikkuse seisund inimeses.
Harmooniliste suhete loomine. Armastus ja sõprus sugudevahelistes suhetes.
Kõrgemate mehelike ja naiselike absoluutidega suhtlemise alused. Armastuse mõiste.
Armastus. Südametunnistus. Moraal. Eetika. Tingimusteta armastus. Platooniline armastus.
Vastuseta armastus. Ühepoolne jagamata armastus. Vanemlik armastus. Armastus ja kiindumus.
Seksuaalsus ja erotism. Seks, seksuaalssuhted ja seksuaalenergia vahetus sugupoolte vahel energiapraktikatega tegelemisel.
- Seksuaalse suhtlemisega kaasnevad eelised ning ka probleemid ja ohud energiapraktikatega tegelemisel.
- Seksuaalenergia juhtimise, tasakaalustamise, taastamise ning arendamise praktikad.
- Teismeliseea seksuaalsus ja psühholoogilised eripärad. Erinevused täiskasvanuea seksuaalsusega.
- Erotism ja seksuaalsus – sarnasused ja erinevused.
- «Mõisted - lõksud». Armastus vs Kiindumus.
- Kuidas avaldub seksuaalne energeetiline mõju partnerile ja ümbritsevale keskkonnale.
- Eelarvamused ja müüdid ning tegelikkus perekondlikes suhetes.
- Mehelikud ja naiselikud energiad ja selle avaldumised vaimses arengus.
- Sugudevaheliste suhete küsimused, probleemid ja lahendusteed.
- Kuidas on seotud seks, seksuaalsus ja energeetika teismelistel, täiskasvanutel ja eakatel inimestel. Ealised iseärasused energiapraktikatega tegelemisel.
- Kuidas avaldub seksuaalenergeetika mõju meestele?
- Kuidas avaldub seksuaalenergeetika mõju naistele?
- Seksuaalsuse ja seksuaaleneergeetika bioenergeetilised ja müstilised aspektid.
- Sellest, millest lääne tantraõpetajad ei räägi.

Juuli: Inimese ja sotsiaalse keskkonna vaheliste suhete bioenergeetika ja psühholoogia.
Kuidas tajume ümbritsevat sotsiaalset reaalsust. Kuidas kujundada endas võimet vabaneda sotsiaalse keskkonna negatiivsetest mõjudest.
Ajutised ja püsivad egregorid. Nendega suhtlemise põhimõtted.
Massiteadvuse mõjudest vabanemine. Kodeerivatest informatsiooni-tehnoloogiatest vabanemine. Sotsiaalsed institutsioonid; kuidas rajada nendega harmoonilisi suhteid.
Sotsiaalse keskkonna kasutamine isiksuslikuks kasvuks.

Juuli: Vastastikuste suhete bioenergeetika ja psühholoogia kollektiivis.
Isiksuse roll meeskonnas. Isiksuse eneseteostus.
Formaalsed ja mitteformaalsed liidrid meeskonnas. Meeskonnas esinevate konfliktide tüübid ja laadid. Võimalused nende lahendamiseks.
Psühholoogiline ja bioenergeetiline sobivus meeskonnas. Psüühika kriisiseisundid ning võimalused neist väljumiseks. Bio-energoinformatsiooniline meeskondlik kaitse.

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats.

Toimumine:
Biosensoorse Psühholoogia Instituut, Türi 3, Tallinn

Hind: Kursuse maksumus on 650 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.

Registreerudes ja tasudes enne 8. märtsi on soodushind 600 eurot!

Läbiviija:
Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi asutaja Eestis, ekstrasens ja tervendaja, biosensoorse psühholoogia spetsialist. Lõpetanud Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi 2014 aastal (Diplom professionaalseks tegevuseks praktilise psühholoogia valdkonnas nr: PP No: 159). Alates 1995 aastast tegelenud energiapraktikatega, õppinud Kung Fu'd ja võitluskunstide maagiat. Biosensoorse Psühholoogia Instituudis St Peterburgis omandanud parapsühholoogiaalase hariduse, läbinud praktilised süvakursused biosensoorses psühholoogias, biosensoorikas, inimsuhete bioenergeetikas, ettevõtluse ja raha bioenergeetikas, toitumise bioenergeetikas, biosensoorses tervendamises, müstikas, hääle ja heli bioenergoinformaatikas, tehnoloogia energoinformaatikas, hingamise psühhotehnikates, biosensoorses kontaktses ja mittekontaktses massaazis, energoplastikas ja Aquarelaxis, teadlikus unenägemises ja kehastväljumise praktikates. Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, telekineesi fenomeni praktik. Alates 2008st aastast õpetanud bioenergiaga tervendamist ja teisi inimese loomulikke võimeid Eestis.

Lisainfo ja registreerimine: Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 15. märtsiks 2017. Osalustasu kanda 15. märtsiks 2017 a/a EE887700771001978253 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ. Selgitusse märkida: Inimsuhete Tallinna kursuse osalustasu 6 kuu eest (650) või Inimsuhete Tallinna kursuse osalustasu 1 kuu eest (125). Biosensoorika koduleht: www.biosens.ee ja www.hiilgavvorm.com Tel: 53069307 Mati Kiisler

Sarnastel teemadel