Matt & Robyn - Pühad Armastajad: Tunnetades Sügavamat Ühendust
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Juuli 15 L 10:00
2017 Juuli 16 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Suure kogemusega õpetajate Matt'i ja Robyn'i kursus Pühad Armastajad: Tunnetades Sügavamat Ühendust on kutse vallalistele ja paaridele. Selles kahepäevases praktilises töötoas, juhitakse Sind teadmiste juurde, kuidas puudutada ja saavutada kontakti – esmalt ja eelkõige iseendaga – teadlikul ja väestatud viisil. Siin õpid Sa looma kokkuleppeid iseenda ja oma armastajaga, mis on sobilikud, jõudmaks intiimsuse ja laienemise sügavamate kihtideni.

„Lähiaastatel on tehtud uuringuid, kus on dokumenteeritud uskumatuid emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele kasulikke tulemusi, mis tulevad puudutusest. See uuring esitab arvamuse, et puudutus on tõeliselt fundamentaalne inimlikus suhtluses, ühendumises ja tervises." ~ Greater Good Science Center at Berkeley

Selle kursuse fundamentaalsed õpetused baseeruvad Dr. Betty Martini Nõustumise Rattal (Wheel of Consent), kus põhi fookus on Sinu käte aktiviseerimisel, et parandada puudutuse kvaliteeti, uurida kokkuleppelist puudutust, ja õppida kuidas eraldada tegemist andmisest ja avastada vastuvõtmise sügavamaid kihte.

Sügavad spirituaalsed kvaliteedid nagu alistumine, tänulikkus, suuremeelsus ja endast lugupidamine rulluvad lahti kui sa õpid uusi andmise ja vastuvõtmisega seotud dünaamikaid. Selle kursuse ülesehituse puhul on põhirõhk suhtlusel ja ühistel kokkulepetel ning uurime samuti naudingu saamist läbi võtmise, mis on armastuse ja teenimise põhialus.

Me kõik tahame olla usalduses ja end turvaliselt tunda, olla pehmed, avatud ja haavatavad ning lahti lasta kaitsetest ja vastupanust. Armsamaga koos olles tahame me siseneda sügavasse alistumise ruumi. Et tuua kaasa väärikus ja ausus suheldes püha armastajana, nõuab see selgeid kokkuleppeid, mis loovad usaldust, turvalisust ja alistumist, samal ajal säilitades suveräänsuse. Me võtame iseendile kohustusi, esiteks ja eelkõige, lähtudes enesearmastusest ja austusest.

Osalejad õpivad:
Vabastama pingeid ja mustreid, mis on salvestunud füüsilisse ja emotsionaalsesse kehasse
väljendama oma vajadusi ja ihasid selgelt ja otse
Kasutama oma enda käsi, genitaale ja kogu keha kui piiramatut allikat naudingutele ja ühendust enda ning teistega
Ühenduma süütus mängus õdede ja vendadega
Looma kokkulepeid, mis baseeruvad suveräänsusel, väärikusel, austusel, valikul, usaldusel ja heal tahtel
Transformeerima armatsemist kokkutõmbuvalt ja eesmärgile suunatud seksist multiorgastiliseks lõputult avardavaks
Aru saama, et iga individuaal on terviklik ja täiuslik iseendana ning paarina on neil juurdepääs sügavamale tasemele intiimsususes ning avardumises

Kursusel saab olema mitmeid interaktiivseid mänge ja harjutusi, et pakkuda Sulle võimalust õppida kergel, mängulisel ja teadlikul viisil. Neid harjutusi võib hiljem kasutada nii isiklikus kui ka erialases elus. Tule koos partneriga või üksinda.

Selle kursuse jaoks ei ole varasemad kogemused vajalikud. Kus iganes omadega oled, algaja või professionaal, võid alustada sealt, ja leida uusi teadveloleku tasandeid.

Toimumisaeg:
Laupäeval 10.00-22.00
Pühapäeval 9.00-17.00

MAKSUMUS:
Varajase linnukese hind: Registreerumisel enne 1.-st juunit on hind kõigest 170.- EUR inimese kohta; 300 EUR paari kohta (sama kehtib ka sõbraga registreerumisel)
Peale 1. juunit: 250.- EUR inimese kohta; 360 EUR paari kohta Hind ei sisalda toitu ja ööbimist.

TOIT JA MAJUTUS: 80 EUR/in. Kohta (vegan toit)

ASUKOHT: Altmõisa Külalistemaja, Estonia http://www.altmoisa.ee/

INFO&REGISTRATION: info@tantraflow.ee, tel: 58046838 või 5113437
Eelnev registreerumine on vajalik kuna kohtade arv on piiratud

ÕPETAJAD:
www.sacred-lovers.com
www.uniquetantra.com
www.robyndalzen.com

Matt Schwenteck kombineerib 18-aastast praktilist kogemust vaimsuses, šamanismis, energiatervenduses ja pühas seksuaalses kehatöös. Peale suurt allakäiku oma elus 1998 langes ta sügavasse depressiooni, kus ta kallati valgusega üle ning ta vaim ärkas. Peale 10-aastast edukat karjääri füüsilisest isikust ettevõtjana, suundus ta Berliini, et avastada selle planeedi taaselustatud pühad ja iidsed templikunstid. Ta on mööda maailma reisinud alates 2010 aastast, et hoida ruumi (facilitate) retriitidel, töötubades, avalikel esinemistel ja pakkuda individuaal-sessioone.
Matt töötab naiste, meeste või paaridega, et lahustada blokeeringuid ja avardada nende ekstaatilist potensiaali ning olla seeläbi nii teadlikum ja hetkes kohal kui ka paremad armastajad kogedes uutmoodi sisemise läheduse ja üksolemise aspekte.

Robyn Dalzen on seksuaalse väe äratamise coach ja ruumihoidja (facilitator), kes on pühendunud teadvustatud suhtlemisele, pühale seksuaalsuse ja Tantrale. Ta töötab meeste, naiste ja paaridega, kes soovivad taasleida oma tõelise olemuse, taastades kontakti oma kehaga ning integreerides sensuaalsuse ja seksuaalsuse, et elada elu terviklikumalt. Robyn'i soov on, et inimesed tunneksid end väekalt oma elu kõikides aspektides ja armastuses – et olla võimeline märkama, hindama ja küsima seda, mida nad tahavad, alates magamistoast lõpetades koosolekuruumiga. Enne selle alaga tegelema hakkamist töötas Robyn 15 aastat keskkonnasektoris, innustades arengumaade noori juhte metsikut loodust kaitsma. Selle töö tõttu reisis ta mööda maailma ja sai teada, kui oluline roll on inimeste teadlikkuse muutumisel, et tagada planeedi jätkusuutlikkus. Peale läbipõlemise kogemust ja tervisekriisi 2012, võttis ta hoo maha ning hakkas arendama oma metsikut naiselikku poolt. Oma tervenemisteekonna osana pööras ta tähelepanu oma isikliku väe äratamisele sensuaalse liikumise, naudingu ja kogukonna abil, tänu millele ta on praegu see, kes ta on. Robyn jagab maailma eri paikades koos oma kaaslase Matthias Schwenteck'iga Dr. Betty Martin'i poolt välja töötatud Nõusoleku Ratta õpetust (the Wheel of Consent) ja kuidas seda Ratast armastajate vahelises suhtes kasutada. Robyn ja Matt elavad oma õpetuste järgi ning õpetavad oma kogemusest lähtudes.

IN ENGLISH

Sacred Lovers: Feeling Into Deeper Connection is an invitation for singles and for couples. In this two-day practical workshop, you will be guided in learning to touch and connect – first and foremost with yourself – in a conscious and empowered way. From here, you will learn to create agreements with yourself and with your lover, if applicable, to access deeper levels of intimacy and expansiveness.

"In recent years, a wave of studies has documented some incredible emotional and physical health benefits that come from touch. This research is suggesting that touch is truly fundamental to human communication, bonding, and health." ~ Greater Good Science Center at Berkeley

The foundational teachings of this workshop will be based on the Wheel of Consent by Dr. Betty Martin, where the main focus will be to activate your hands, improve the quality of your touch, explore consensual touch, and learn how to separate doing from giving and discover deeper layers of receiving.

Deep spiritual qualities of surrender, integrity, gratitude and generosity will unfold as you learn new dynamics related to giving and receiving. Building on this, there will be an emphasis on communication and consent, and exploring receiving pleasure through the action of taking as a foundation of love and service.

We all want to feel safe and trust, to be soft, open and vulnerable, and to let go of defenses and resistance. With a lover, we want to enter into a deep space of surrender. To bring integrity to relating as sacred lovers, it requires clear agreements, which create trust, safety and surrender, while maintaining sovereignty. We make commitments to ourselves, first and foremost, from a place of self-love and respect.

Individuals and couples will learn to:
• Release tension and imprints stored in the physical and emotional body
• Communicate needs and desires clearly and directly
• Use their own hands, genitals and entire body as an unlimited source of pleasure and connection to self and other
• Engage in innocent play with brothers and sisters
• Create agreements that are based on sovereignty, integrity, respect, choice, trust and goodwill
• Transform lovemaking from contracted and goal-orientated sex to a state of multi-orgasmic infinite expansion
• Recognize that each individual is whole and complete unto themselves and through the couple they are able to access deeper levels of intimacy and expansiveness

There will be many interactive games and exercises offered to help you learn in an easy, playful and conscious way. These exercises can be used in your personal or professional life. Come with a partner or on your own.

No prior experience is necessary for this workshop. If you are a beginner or a professional you can start where you are and find new levels of awareness.

Consent and Safety

Everything will happen in a safe container and you will always have the choice whether you want to touch or be touched. In fact, you don't have to touch anyone at any point in the workshop and you will still learn and enjoy the full experience. You will have many opportunities to identify your desires and limits and practice communicating them. This workshop can be experienced and enjoyed fully clothed.

Registration

Dates & Time:
Saturday, July 15th -- 10 am - 10 pm
Sunday, July 16th -- 9 am – 5 pm

What to bring: water bottle, lunch (or pick up something close by)

COST:
EARLY BIRD PRICING: Take advantage of early-bird pricing by signing up by June 1st for 170 EUR per person; 300 EUR per couple (or signing up with a friend).
AFTER June 1st: 250 EUR per person; 360 EUR per couple. Price doesn't include food and accommodation.

FOOD & ACCOMMODATION: 80 EUR/per person (vegan food)

LOCATION: Altmõisa Külalistemaja, Estonia http://www.altmoisa.ee/

INFO&REGISTRATION: info@tantraflow.ee, tel: 58046838 või 5113437
Registration beforehand is needed due to limited spaces.

More about Robyn & Matt:
www.sacred-lovers.com
www.uniquetantra.com
www.robyndalzen.com

Matt Schwenteck combines 18 years of embodied experience in spirituality, shamanism, energy medicine and sacred sexual bodywork. After a life shattering breakdown in 1998 he sunk into deep depression where he received his Liquid Light transmission to his spiritual awakening. After a 10 year successful career of self-employment, he left Berlin to discover a resurgence into the sacred and ancient temple arts upon the planet. He has traveled the world since 2010 to facilitate retreats, workshops, public talks and provides individual sessions.
Matt is working with women/ men or couples on resolving blockades and expanding their ecstatic potential to become more conscious and present as well as better lovers to new levels of intimacy and connection within.

Robyn Dalzen is a sexual empowerment coach and facilitator committed to conscious relating, sacred sexuality and Tantra. She works with women, men and couples to find back to their authentic truth by connecting back to the body and integrating sensuality and sexuality to live more wholly. Robyn's desire is for individuals to feel empowered in all areas of life and love – to be able to identify, value and ask for what they want from the bedroom to the boardroom. Prior to entering this field, Robyn spent 15 years working in the environmental sector empowering young leaders in developing countries to protect wildlife. Through this work, she traveled the world and learned the importance of shifting the consciousness of people to bring sustainability to the planet. After experiencing burnout and a health crisis in 2012, she slowed down and started developing her wild feminine. As part of her healing, she turned her attention to personal empowerment through sensual movement, pleasure and community, which has brought her to where she is today. Robyn teaches around the world with her partner, Matthias Schwenteck, on the Wheel of Consent by Dr Betty Martin and how to apply the Wheel in relationship as lovers. Robyn and Matt live what they teach and teach what they live.

Questions?
If you have any questions about the workshop and what it will, please feel free to ask.

To save your space
email: info@tantraflow.ee
mob +37258046838

Sarnastel teemadel
Liik Pealkiri
Publication Tantra
Asukoht Tabasalu
Asukoht Pärnu Kuursaal
Asukoht Arengukeskus Avitus
Asukoht tantra.ee
Asukoht Jõeääre puhkekeskus
Publication Tantra
Publication Tantra ehk seks hingele
Publication Suhtlemismäng Ava ja Avasta
Asukoht Tartu Rahvaülikool