Tantrameister Daniel Odieri kursus - Armastus, Vabadus, Spontaansus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Okt 21 L 10:00
2017 Okt 22 P 18:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

EROS, VABADUS JA SPONTAANSUS
Unikaalne ja eriline võimalus osaleda esimesel workshopil Daniel Odieriga Eestis. Ta on üks maailma väljapaistvam tantra meister mitte duaalses Kashmiri Shaivismi traditsioonis.
Puritaanlus, rünnakud vabadusele, on muutumas üha sagedasemaks meie demokraatiates. Tantrismi tee saab meid juhatada teadlikkussel põhineva vabaduse juurde ning aidata meil saavutada emotsionaalset, kehalist ja intellektuaalset tasakaalu, mis heidab kõrvale dogmad, kindlad veendumused, domineerivad mõtted. See on lähenemine, mis võimaldab meil olla kooskõlas kõiksusega, seejuures keeldudes ühtlustamisest ja nartsissismist, mille suunas meie ühiskonnad on kaldu. See on sisemine revolutsioon.

Daniel Odierist pikemalt:
Odier on Tantra õpetaja, kes on kirjutanud raamatu Tantric Quest ja tema õpetused pärinevad Kashmiri Shaivismist olles pühitsetud müstilistest tantristlikust Dakinist ja Lalita Devist. Odier on saanud dharma edastamise Jing Hui'lt, abt Bailini kloosteris ja dharma järeltulija Hsu Yun'ilt, kes kasutab nime "Ming Qing".
Ta on loonud "Tantra/Chan keskuse" Pariisis, mis tegutses 1995 - 2000, ja ta on õpetanud ka kursusi Ida spirituaalsetest traditsioonidest California Ülikoolis.
Ta on välja andnud mitmeid raamatuid Tantrast ja sellega seotud teemadest, osad neist on tõlgitud ka inglise keelde ja paljudesse teistesse keeltesse.

Vaata Daniel Odieri ja tema tööd tutvustavaid videoid:
https://www.youtube.com/watch?v=ODAxxzkY9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=uunhyNKQnuM
https://www.youtube.com/watch?v=0HPwl8deg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=WXvYhnj4W_Q

Kursus on inglise keeles Eesti keelse tõlkega

Aeg: 21-22. oktoober 2017
Koht: Tallinn
Osaluspanus: Registreerides enne 15. maid 150 eurot, ennem 1. oktoobrit 170 eurot ja hiljem 190 eurot
Lisainfo ja registreerimine: info@sunara.ee või telefoni teel 5539165 ning 58046838

EROS, FREEDOM, SPONTANEITY
** English
A unique and extraordiary oppotunity to attend the first ever workshop in Estonia with Daniel Odier, one of the world's foremost tantra masters in the tradition of non-dual Kashmir Shaivism.
The puritanism – the attacks on freedom – is becoming more and more common in our democracies. The path of tantrism can guide us towards a freedom of being based on consciousness and help us to reach an emotional, physical, and intellectual balance that refuses the dogmas, the certainties, the dominating thought. It is an approach that let us also be in harmony with the whole, meanwhile refusing the standardization and the narcissism that our societies are prone to. An inner revolution.

The course is in English with translation to French and Estonian

About Daniel Odier:
Odier is a teacher of Tantra, claiming in his book Tantric Quest, and in his teaching, to have experienced a mystical initiation from a tantric dakini, Lalita Devi, in Kashmir. Odier also claims to have received dharma transmission from Jing Hui, abbot of Bailin Monastery and dharma successor of Hsu Yun, using the name "Ming Qing". He founded the "Tantra/Chan centre" in Paris, which operated from 1995 to 2000, and has taught courses on Eastern spiritual traditions at the University of California. He has published a number of books on Tantra and related subjects, some of which have been translated into English and other languages.

Videos about Daniel Odier and his work:
https://www.youtube.com/watch?v=ODAxxzkY9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=uunhyNKQnuM
https://www.youtube.com/watch?v=0HPwl8deg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=WXvYhnj4W_Q

Time: 21st to 22nd october 2017
Place: Tallinn
Course fee: Registration before 15th may 150 euros, before 1st october 170 euros and later 190 euros
Registration and additional information: info@sunara.ee and phone +372 5539165 and +372 58046838

Sarnastel teemadel