27.07.2017
ALLIKAS soovib sulle parimat!
Artikkel

Antud tekst on tõlgitud venekeelsest videost, mis on üleval you tube kanalil-
www.youtube.com/c/TsovkaMedia
Algne video on pärit Esther Hick'i (E. kanaldab Abrahami) seminarilt. 

Sa pead tunnistama oma õigust sellele, et sa rahuldad oma soove! Sa pead tunnistama/omaks võtma selle, et *allikas soovib sinu õitsengut kõikides tähendustes ja kõikides suhetes!

Sul ei ole vaja võidelda millegi eest. Ja kui mõni sinu soov sisaldab võitluse elemente, siis ära hoia oma fookust sellel!

Me ei tea oma soovide täitmiseks parimat, efektiivseimat ja kiireimat viisi, millega häälestuda ning lubada kõigel heal tulla enda juurde, kui see, et sa tunnistaksid — oled väärt kõike paremat!
Selleks....

— Tuleb sul *häälestuda ning lubada veelgi suuremal hulgal headel asjadel tulla enda juurde, et tunnetaksid rahuldust, mida tunneb allikas sinu sees sellest, et oled õitsengus.

Sa harjutad ennast omaks võtma enese väärtustamist selle teadvustamisega, et allikas soovib sulle õitsengut!

Aga enese eraldamine kõigest õnnestavast, mis on ümberringi, on vastupanu sellele heale, mis on tegelikult nii loomulik.

Teinekord, kui tunned mingit soovi, mõtled, et see on alles algus, ning sul tuleb mõista seda, kuidas soovi realiseerima hakata.

Sel hetkel, kui teadvustad oma soovi (kui soov n-ö ilmutab end sulle), mõistes, et tahad midagi, on soov tegelikult juba täitumas. See on nõnda, sest *paljutki peab olema juhtunud enne, kui oma soovi täiel määral teadvustad.

See on niimoodi seepärast, et oma soovi esmane teadvustamine on harilikult katkendlik ja eriti just alguses on see nagu põgus teadvustus. Harilikult seisab lõhe sinu soovi ja sinu uskumuse, et soovi on võimalik realiseerida, vahel. Ja seda seepärast, et sa mõtled − kui soovi oleks kerge täita või et kui seda üleüldse on võimalik täita, siis oleks see juba täitunud.

Kui oma soovi teadvustad, tunnetad enamjaolt, et küllap seda soovi pole nii kerge täita.

Kuid on nii paljut, mille realisatsiooni sa usud!

Sa ei luba oma keskendumispunktil paraneda ega oma soovil transformeeruda tunnetesse, lõhnadesse, maitsetesse ning helidesse!

Seega, kui soov on ennast sulle teadvustanud (Ja see on nii vahva!), on esimene samm juba toimunud. Elu on andnud sulle põhjuse selleks, et sinu soov ilmneks!
Sel hetkel, kui soovi teadvustasid, oli see tegelikult juba sinu poole teel!

Sinu sisemine olemus mässib soovi endasse ja loob sinus külgetõmbepunkti!
Külgetõmbeseadus hakkab vastama sellele külgetõmbepunktile ning sinu soov omandab mitte ainult mõttelise vormi, mida teadvustad, vaid saab juurde ka täieliku manifestatsiooni (realisatsiooni), mida sina ja ümbritsevad võivad tunda oma meeltega (näha, kuulda, katsuda, proovida ja nuusutada)!

Kogu selle teekonna vältel, alustades idee ilmnemisest kuni selle täieliku realiseerumiseni, pead rõõmustama!

Sul on võimalus olla tunnistajaks sellele, kuidas paljud detailid ja sündmused hakkavad sinu ideed/soovi ülal hoidma, saates sulle impulsse, inspiratsiooni ja suunates sind teatud tegevustele, et kõik toimiks pidevalt õigel ajal, õiges kohas ja õigete inimestega!

Soovime, et saavutaksid sellise seisundi, kus sinus ei ole enam vasturääkivusi soovi ja selle täieliku manifesteerumise vahel!

Kas võid täna võtta vastu otsuse, et hakkad nautima igat sammu oma teekonnal, samal ajal, kui sinu soov juba õitseb, realiseerub allika energias ja kõiges selles, "mis on", koos sinu siseolemusega, universumi iga loova osakesega?!

Kas võid omaks võtta fakti, et sinu soov on juba sinu poole teel, ja lõdvestuda teadmises, et varsti see realiseerub täielikult?

See realiseerub, kui sa ainult ei hakka tegema seda, mida sa teed, seda, mis ei luba sul saada tunnistajaks oma soovi realiseerumisele!

Pead mõtlemisega kaasa aitama oma soovi realiseerumisele, aga mitte looma mõtteis lahknevusi ja vasturääkivusi soovi suhtes!

Pead olema protsessi realiseerumise loov osaline ning kasutama selleks oma mõtete väge!

Sinu töö seisneb uskumises sellesse, mida soovid! VANNUTA END OMA SOOVE USKUMA! Kõrvalda eraldav energia!

Ma soovin seda, kuid... Ma sooviksin seda väga omada, kuid..... Ma soovisin seda nii kaua aega, kuid ma ei saanud seda. Ma väga sooviksin seda, kuid ma ei tea kedagi, kes oleks selle kergelt kätte saanud. Ma soovin seda, kuid minu soovi realiseerumise hind on liiga kõrge!

SAGELI LÄMMATAD OMA SOOVI JUBA SELLE EOS, TEADVUSTADES AINULT SEDA, MIS ON KÄESOLEVAL HETKEL!

See on just tõik, millele tahame sinu tähelepanu eriliselt juhtida.

Kas see pole mitte huvitav! Elad oma elu ning elu näitab sulle (viib sind tõdemuseni) , et sul pole mitte midagi sellist, mida soovid omada. Ja nüüd on sul soov!

Kas tead ainukest asja, mis takistab sind oma soovi valdamast? Mis hoiab sind eemal naudingust seda jälgida, kuidas kõik olemasolev viib soovi täitumiseni, absoluutsest rõõmust selle täitumise üle?

Kas tead, mis hoiab sind sellest kõigest eemal?

Sa keskendud ainult sellele, mis on hetkel! Aga hetkel olev on vastuolus sellega, mida soovid. Seepärast jäävad hetkel oleva vibratsioonid kehtima!
Räägid ja mõtled olemasolevast rohkem ja tihedamini, lubamata enesel mõelda ja rääkida sellest, mis on realiseerumise protsessis.

Sa oled pessimistlik oma soovi realiseerumise suhtes ning seepärast räägid sellest, mis on. Kas see pole mitte huvitav?! Kas sa ei leia, et selline lähenemine asjale on huvitav?!

Ainuke, mis takistab sind liikumast sinna, kus tahad olla, on rääkimine ja mõtlemine sellest, kus sa praegu oled.

Sa oled niivõrd huvitatud sellest, kus hetkel oled! Kuid sedasi ei jõua sa oma soovide täitumiseni. Pead lahti laskma selle, mis on (mõtted sellest, et sul ei ole soovitut) , lubamaks oma soovidel saada selleks, mis on (olukorraks, kus sinu soov on juba täitunud) !

* Allikas— "jumal", "kõrgem mina", "taevas" , ja paljud need mõisted, mis on inimeste jaoks tähendanud toetavaid, suunavaid ning juhtivaid kõrgemaid jõude.
* Häälestuda— häälestuda heale ning neile headele asjadele, mida soovitakse oma ellu.
* Paljutki — enne, kui sündmused on füüsilisel tasandil nähtavaks saanud, on need juba toimunud nähtamatul peenmateriaalsel tasandil.

*******************************************

Teksti saab alla laadida sellelt lingilt-

https://www.massaaz-tallinnas.ee/single-post/2017/07/26/Allikas-soovib-sulle-parimat
Tekstikatkend on tõlgitud venekeelsest videost, mis on üleval you tube kanalil-
www.youtube.com/c/TsovkaMedia
Algne video on pärit Esther Hick'i seminarilt. Videolõikudega seminaridest saab tutvuda—www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/index.php

Ester kanaldab kõrgemat teadvust, kelle nimi on Abraham.
Eesti keelde on tõlgitud Esther ja Jerry Hick'i raamatud-
"Külgetõmbeseadus",
"Raha ja külgetõmbeseadus",
"Keeris".
*******************************************
MINU VESTED

Antud tekst on üks parimaid kirjeldusi (mida mina olen kunagi lugenud) allika olemusest ja tema/selle soovist ning mõjust meile.
Soovimistest...
Korea professori Park Jae Woo järgi on soov tegelikult soojuse (emotsionaalsel tasandil rõõmu) energia. Soojuse energia on ainus energia, mis avardab ja tervendab kõike (siin on silmas peetud 5 elemendi teooriat). Ülejäänud energiatel on samuti ülesehitav roll, kuid need erinevad rõõmu/soojuse energia toimetest.
Abraham Esthri suu läbi räägib soovide omamisest kui olulisest ja isegi kui allikalikust faktorist.
See on väga mõtlepanev- paljudes vanades ida õpetustes õpetatakse soove vältima ...
Mõistan nii Abrahami kui Korea professori õpetuste mitmedimensioonilisust. Kui inimese soovid ei saaks kasvõi osaliselt täidetud, ei suudaks indiviid siin elada. Siin aga elab ta selleks, et õppida, omandada, mõista ning ka selleks, et nautida elu. Kui inimese soovid ei saa rahuldatud, siis tema andmised maailmale ja ümbritsevale on kesised. Siit on vägagi selge, et kõikide asjade arenguks on vaja rõõme ja soovide rahuldamisi- sedasi muutub paremaks, loovamaks ja vabamaks inimese ümbruskond ja tema eluline teekond.
Ja minu poolt väga armastatud loogika- kui taim ei saa soojuse energiat (isegi kui kõik teised energialiigid on olema-vesi, tuul, niiskus ja kuivus), ei ole ta võimeline kasvama (arenema), ei ole ta võimeline kandma vilju või viljad on väga kesised. Meie ei ole küll taimed, kuid oma keha ja olemuse vajaduste tõttu kuulume elulisse tsüklisse ning kõik loodusmõjud ja seadused kehtivad ka meie kohta.
Siit- soovime enestele teostumusrikast ning nauditavat elu! Naudime ise ja maailm meie ümber muutub paremaks...

*****************************
Panin teksti paberile ning loodan, et paljud ja paljud saavad omale "tiivad selga" ning omandavad palju-palju rõõmsama olemise. Jagage oma sõpradele, las muutuvad lootusrikkamaks kõik, kes teie teele ette jäävad! Aamen!
Lydia (mitmekordne vaimulik oma möödunud eludes) õnnistus :) :).

(Laadige blogist alla kindlasti ka helifail- samuti Abrahamilt ja väga tõstev igapäevaseks kuulamiseks-

https://www.massaaz-tallinnas.ee/single-post/2017/07/26/MINU-NAUDITAV-ELU-Helifail-Abrahami-ainetel)

See tekst väärib levitamist, et siluda uskude rangust ning piiravaid tõekspidamisi!

Mäletan, kuidas ma ükskord (vaimulikuna) vihaselt ühe lehe piiblist välja tõmbasin, kuna see ei vastanud üldse sellele, mis oleks pidanud olema.
Mäletan, kuidas vaimulikkond mind välja ajas, kuna olin neile ebamugav oma suundumuste pärast.
Mäletan, kuidas kirgliku rändmungana kõndisin otsides tõde (ärge seda küll järele tehke, oli väga väsitav!)
Kuidas nunnana kiusu ajasin iga eksimuse pärast.
Kuidas naisena kloostris leidsingi rahu, kuna teenisin jumalat kogu hingega.
Kuidas vaimulikuna olin surmani õnnetu, et sõda viis inimesed ning kedagi polnud teenistusele tulemas ...
Kuidas olin vaimulik, kes sai tunda rõõmu teenimisest- siis olin kindel, et vägagi õigel teel.
Kuidas olin kirikuteener, kes kantslist jumala nimel "tuld" ja "tõrva" inimestele kaela vannutas.
Kuidas pärast katku pidin ise astuma vaimuliku kohale, kuna polnud kedagi, kes ellujääjatele õpetavaid/trööstivaid sõnumeid oleks edastanud.
Kuidas kirikuteenrina ootasin ja ootasin jumalat ning õigeksmõistmist ...(Selle asemel, et seda ise teha! :):)).
Ja tänapäeval- näe, missugune TEMA siis on! Täiesti teistsugune ja muutunud!
Ja mina olen jälle siin... Nüüd juba uusi sõnumeid edastamas ja uuel moel teenimas...
Ja nüüd on see tõeliselt imeline!

Sarnastel teemadel