TIIBETI ASTROLOOGIA: kuidas sünnikuupäev mõjutab sinu elu, I osa
Artikkel

Tiibeti astroloogia on segu Hiina ja India astroloogia traditsioonidest, ent olemuselt on see budistlik, sest põhineb Kalatšakra tantral. Seetõttu õpetatakse Tiibeti astroloogias mitmeid meetodeid tõrjumaks negatiivseid mõjusid, millega me võime igapäevaelus kokku puutuda. Need meetodid võimaldavad meil maha uhtuda negatiivsed astroloogilised mõjud ja halva karma, tuues nõnda kaasa kaasa õnnelikuma ja muretuma elu. Ühtlasi paneb see aluse soodsamaks taassünniks tulevikus.

Budistlike õpetuste kohaselt on meis kõigis ainulaadne karmakooslus, mis määrab ära selle, kus ja millistes oludes me sünnime ning milliseks osutub meie elukvaliteet. Mõistagi on selle kõige aluseks meie eelmises elus sooritatud teod. Karma määrab ära ka meie iseloomu ja isikuomadused, mille alusel me elus edasi kulgeme, mis omakorda viib teatud tulemusteni meie praeguses elus ning otsustab, kus me tulevikus taassünnime.

Karma pole aga kivisse raiutud. Me võime oma olukorda parandada oma tegudega - karmat puhastada ja plusspunkte koguda. Tiibeti astroloogia, mis põhineb budistlikel printsiipidel, võimaldab meil tagada edu praeguses elus ning saavutada soodne taassünd tulevikus. Tiibeti astroloogia võib ka meie sünniaja põhjal ennustada seda, mis juhtub meiega praeguses elus ning järgmises taassünnis.

Avasta Tiibeti astroloogia maagilise ruudusüsteemi mewa abil oma iseloomujooned ning uuri välja, kuidas negatiivset karmat puhastada ja seeläbi oma elu paremaks muuta!

Tiibeti budism on 1950ndate lõpust alates levinud üle kogu maailma. Selle budismi iidsete õpetuste hulka kuuluvad ka mitmed meetodid inimeste heaolu parandamiseks ja nende kannatuste leevendamiseks, aga mõned neist õpetustest on endiselt ebaselged. Muuhulgas näiteks mitmed ennustamisvõtted nagu ennustustäringud või Tiibeti astroloogia, mis aitab harrastajaid nii nende ilmalikul kui vaimsel teekonnal valgustatuse poole.

Tiibeti rikkalik kultuurilugu, milles leidub nii iidseid India ja Hiina traditsioonide elemente kui ka ammuseid budistlikke praktikaid, on aidanud luua väga ainulaadseid arusaamisviise maailmast ning pakub nõuandeid, mille abil võime toime tulla mis tahes õnnetu olukorraga meie eluteel. Käesolev artikkel kajastab lühidalt Tiibeti astroloogia ajalugu ja olemust, avardades nõnda meie silmapiiri budistlikust kosmoloogiast, sest hõlmab suuremat valdkonda võrreldes üldlevinud arusaamaga budismist.

Tiibetis olid astroloogid tavaliselt kõrgelt koolitatud laamad või õpetajad, nii vaimulikud kui ka ilmalikud. Nende abi kasutati pidevalt mitmes eluvaldkonnas, sealhulgas:

1. Soodsate kuupäevade määramisel eri tseremooniateks, abieludeks, ehitustööde alguseks, meditsiiniprotseduurideks, palvelippude ülesriputamiseks, äritehinguteks ning kõikvõimalikeks vaimulikeks ja ilmalikeks tegevusteks.

2. Ususündmuste ja pühade jaoks kalendrite koostamisel.

3. Astroloogiliste profiilide koostamisel ning vajalike rituaalide määramisel negatiivsete astroloogiliste mõjude leevendamiseks, seeläbi kaitstes teiste elu, tervist, edu ja heaolu.

4. Abiellu astujate kokkusobivuse määramisel nende astroloogiliste profiilide alusel. Mõnel puhul arvutati isegi välja kõige soodsam kuupäev pulmadeks, et tagada nõnda edu abielu teatud valdkonnas, näiteks jõukuses, järglastes, tervises jne.

5. Otsustamisel, millal alustada raviprotseduuriga, sealhulgas ka teatud ravimite ettevalmistamisel ning patsiendi haiguse diagnoosimisel. Tiibeti arstide koolitamise traditsiooniline süsteem kaasab tavalise arstiteaduse kõrval ka astroloogia ja budistlikud õpetused.

6. Igakuiste ja -aastaste almanahhide koostamisel kliima ja saagikuse ennustamiseks. Talunikud pöördusid tihti astroloogide poole selleks, et küsida nõu nende saaki mõjutavate kliimamuutuste kohta ning õppida rituaale, mille abil vältida probleeme ja tagada soodne saak.

7. Kadunute matuseriituste kohta nõu andmisel, muuhulgas määrates ka seda, millal ja kuidas matus läbi viia ning milliseid rituaale kasutada.

Nagu öeldud, oli astroloogial Tiibeti kultuuris tähtis roll, alates vaimuelust ja lõpetades meditsiiniga, hõlmates nii sündi, abielu, surma kui ka põlluharimist. Seetõttu on Tiibeti astroloogia üks väga mahukas õppesuund.

Tiibeti astroloogia arenes välja kolme eri allika ühendamise järel:

1. Veedalik ehk India astroloogia (tuntud ka kui Kar-tsi ehk valge astroloogia)

2. Hiina astroloogia (tuntud ka kui Nag-tsi ehk must astroloogia)

3. Kalatšakra tantra


Valge ja must astroloogia said oma nime selle järgi, et Indias ja Hiinas kandsid inimesed vastavalt enamasti just seda värvi rõivaid. Kuna mõlemad traditsioonid said alguse eri riigis, arenesid need ka väga erinevat rada pidi. Indias praktiseeriti astroloogiat hindude seas, samas kui Hiinas tegelesid sellega taoistid. Kui need mõlemad traditsioonid ühendada ja neile liita budistlik Kaalatšakra tantra, siis ongi tulemuseks Tiibeti astroloogia. Kuigi Tiibeti astroloogial on palju sarnasusi India ja Hiina traditsioonidega, on need traditsioonid ühildatud sellisel viisil, mis on ainulaadselt tiibetlik ja budistlik.

Selle ainulaadse süsteemi kohaselt mõjutab kõiki inimesi nende isiklik astroloogiline profiil, mida omakorda kujundavad nende elutsükli perioodid - sünd, lapsepõlv, täiskasvanuiga, vanadus, surm - ning aastaaegade muutus, aastavahetused, kliima, kuufaasid jne. Seega pakub Tiibeti astroloogia mitmeid arvutusi ja nõuandeid selle üldise kosmoloogilise raamistiku piires.

Tiibeti astroloogias kasutatavad inimese astroloogilise profiili loomiseks vajalikud meetodid on pärit Indiast: Kar-tsi ehk "valge astroloogia".

Nende meetodite hulka kuuluvad:

12 sodiaagimärki ja astroloogilist maja
36 väiksemat tähtkuju
28 nakshatra't (kuumärgid ehk kuu varjukülje sektorid)
Rahu ja Ketu kuusõlmed

India traditsioonide kohaselt on astroloogia üks veedateadmiste harusid. Väidetavalt sündisid need teadmised sellest, kui muistsed suured hinduismi harrastajad ehk maharishi'd astusid vaimsesse suhtlusse taevaste jõududega ning omandasid teadmised astroloogilise teaduse kohta, mida nad seejärel levitasid inimkonna hüvanguks teiste seas.

Veedade astroloogilistel elementidel on sidemeid muistse Mesopotaamia kultuuriga. Juba 3000 eKr võis Induse orust leida kõrgelt arenenud kultuuri nimega Mohenjo-Daro. Selle indoeuroopa tsivilisatsiooni ja Mesopotaamia sumerite vahel oli püsiv kaubandussuhe. Pidev suhtlus viis kultuuride segunemiseni, muuhulgas ka Mesopotaamia sodiaagi ülevõtmiseni. Tegelikult oli sama tähemärgisüsteem kasutusel ka muistsetel egiptlastel ja kreeklastel ning kuigi India astroloogiatavadel on suur sarnasus mitmete lääne astroloogiasüsteemidega, esineb nende vahel ka mitmeid kultuurilisi erinevusi.

Indias viimistleti see astroloogiasüsteem erakordselt täpseks ning mõeldi välja mitmeid uusi arvutusvõtteid. India astroloogiateadmised jõudsid mitmel korral ka Tiibetisse tänu arvukatele kaubandusretkedele ning India õpetlaste rännakutele Tiibetisse, et seal budismi õpetada. Dharma kuninga Trisong Detseni valitsemisajal tõlgitud suutrate ja tantrate seas oli ka arvukalt astroloogia elemente.

Järgneb...

TIIBETI ASTROLOOGIA SALADUSI JA SELLE KASUTAMIST KA ISE SAAB ÕPPIDA PEAGI ALGAVAL KURSUSEL. Vaata lisa SIIT.

Tõlkinud: Joonas Orav

Allikas: https://www.tsemrinpoche.com/

Sarnastel teemadel