18.04.2020
"Kaugvaatluse käsiraamat. Esimene osa. TDS-meetod. Kaugvaatlusest ja –tajumisest, inimese kaasasündinud sensitiivsete võimete treenimisest ja nende igapäevasest kasutamisest“
Väljaanne » Raamat
Tunnuspilt
  • Tommi Topelund

Kirjastaja: kirjastus OM
Autor: Tommi Topelund
Formaat: ePub
Maht: 167,7 tuhat tähemärki
ISBN: 978-9949-01-786-7
-----------------------------------

Mis on kaugvaatlus?
Kaugvaatlemine on vaatleja poolt kontrollitud meelteväline tajumine teadusliku meetodi abil. Kaugvaatleja suudab tehnilisi reegleid (protokolle) kasutades tajuda ükskõik millist sihtmärki – isikut, objekti või sündmust Ajas ja Ruumis. Vaatleja on suuteline tajuma sihtmärki nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Sihtmärk võib asuda vaatleja kõrvalruumis, riigi teises servas, teispool maailma või teoreetiliselt ükskõik mis punktis universumis. Aeg ja Ruum kaotavad kaugvaatlemise ajal tähtsuse. Kaugvaatluse kui mõistusetehnika muudab eriliseks see, et seda võib kasutama õppida praktiliselt igaüks.

Kaugvaatlemise termin võeti kasutusele 1971. aastal pärast tuhandeid Ingo Swann’i, Janet Mitchell’i, Karlis Osis’e ja Gertrude Schmeidler’i poolt läbi viidud meeltevälise tajumise eksperimente. Ingo Swann oli ka see, kes kaugvaatles 1973. aastal täpselt planeet Jupiteri ümber olevad rõngaid, mille olemasolu kinnitasid hiljem kosmosesondidega saadud andmed.

Kes võib kaugvaatlejaks õppida?
Selle mõistusetehnika võib ära õppida praktiliselt igaüks. Sa ei pea selleks olema sensitiiv, kuid tehnika omandamine nõuab järjekindlat harjutamist. Kaugvaatlemise õppimist on võrreldud muusikainstrumendi mängima õppimisega. Kõigepealt on vaja ära õppida tehnika ning seejärel harjutada-harjutada-harjutada.

Mille jaoks saab kaugvaatlust kasutada?
Kaugvaatlemist saab näiteks kasutada õppimisel või õpetamisel. Kujuta ette näiteks ajalootundi või kodutööd, milles õpilased kasutavad teatud sündmuste vaatlemiseks ja uurimiseks kaugvaatlust või lihtsalt omaenda aktiveeritud sensitiivseid võimeid. Samamoodi võid sa kaugvaatlust või selle treenimise abil oma aktiveeritud sensitiivseid võimeid kasutada:

·        uurimustöödel ja uuringutes;
·        tervendamisel ja parimate ravimeetodite leidmiseks;
·        kunstiliste ideede leidmiseks;
·        sobiva elukoha või partneri leidmisel;
·        sobiva personali valikul;
·        äri- ja isiklike probleemide lahendamisel;
·        äri- ja isiklike otsuste tegemisel;
·        börsi- ja majandustsüklite võimalike liikumiste vaatlemiseks;
·        uute äri-, tehnoloogialaste ja muude ideede leidmisel;
·        spordivõistluste tuleviku võimalike tulemuste vaatlemiseks;
·        võimaliku tuleviku ja minevikusündmuste ning kosmose uurimisel;
·        olendite ja objektide leidmisel;
·        kuritegude lahendamisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
·        kadunud isikute leidmisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
·        kõigeks muuks, mille kohta sa infot saada tahad.

Siin raamatus on kõik oluline, mida vajad mingi objekti, elusolendi või sündmuse kohta info pärimiseks, oma küsimusele vastuse saamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks. Ja sa ei pea selle eest maksma sadu eurosid raamatute ning kaugvaatluskursuste ostmise eest nagu mina olen seda teinud.

Klikkides siin https://payhip.com/b/OS3T lehel ülal paremas nurgas "Preview" nupule, saad raamatust tasuta lugeda esimest 13 lehekülge.

Paberversioonis raamatut saad soodsalt osta siit vói raamatupoodidest.

Tommi Topelund
Raamatu autor

Sarnastel teemadel